****در صورت موجود نبودن کتاب، سفارش دهید****

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

سفارش حل تمرینات کتابهای درسی دانشگاهی در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف پذیرفته می شود (توضیحات بیشتر)

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

حل المسائل قطعات و مواد الکترونیکی صفا کاساپ ویرایش سوم

حل المسائل سیستم عامل های مدرن تننباورم

حل المسائل سیستم‌های الکتریکی تجدیدپذیر گیلبرت مسترز 

حل المسائل انتقال حرارت تابشی مایچل مودست

حل المسائل مهندسی ترافیک و بزرگراه گاربر و هول – ویرایش پنجم

حل المسائل مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش هفتم

حل المسائل انتقال حرارت و جرم یونس سنجل – ویرایش پنجم

حل المسائل بررسی های نمونه ای شیفر , مندنهال

حل المسائل کامل CMOS VLSI وست هريس

حل المسائل مکانیک آماری پتریا به زبان انگلیسی – ویرایش سوم

حل المسائل نظریه جدید سبد دارایی و تحلیل سرمایه گذاری ادوین التون، مارتین گروبر – ویرایش ششم و هفتم

حل المسائل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه – پال کراوس

حل المسائل کتاب امنیت شبکه ویلیام استالینگز

حل المسائل روشهای عددی استیون چاپرا – ویرایش ششم و هفتم

حل المسائل جبر خطی و کاربردهای گیلبرت استرانگ

حل المسائل ترمودینامیک مولکولی مک کواری

حل المسائل اصول پیشرانش سعید فرخی

حل المسائل مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش هیل پترسون

حل المسائل آیرودینامیک جان اندرسون – ویرایش پنجم

حل المسائل رفتار سازمانی استیفن رابینز

حل المسائل ژنتیک مولکولی واتسون

حل المسائل زیست شناسی مولکولی سلول بروس آلبرت

حل المسائل زیست شناسی مولکولی ویور

حل المسائل زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش

حل المسائل کوارک ها و لپتون ها هالزن و مارتین

حل المسائل بتن مسلح جیمز وایت

حل المسائل مدیریت ساخت دانیل هالپین