****در صورت موجود نبودن کتاب، سفارش دهید****

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

سفارش حل تمرینات کتابهای درسی دانشگاهی در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف پذیرفته می شود (توضیحات بیشتر)

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

حل المسائل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه – پال کراوس

حل المسائل کتاب امنیت شبکه ویلیام استالینگز

حل المسائل روشهای عددی استیون چاپرا – ویرایش ششم

حل المسائل جبر خطی و کاربردهای گیلبرت استرانگ

حل المسائل ترمودینامیک مولکولی مک کواری

حل المسائل اصول پیشرانش سعید فرخی

حل المسائل مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش هیل پترسون

حل المسائل آیرودینامیک جان اندرسون – ویرایش پنجم

حل المسائل رفتار سازمانی استیفن رابینز

حل المسائل ژنتیک مولکولی واتسون

حل المسائل زیست شناسی مولکولی سلول بروس آلبرت

حل المسائل زیست شناسی مولکولی ویور

حل المسائل زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش

حل المسائل بتن مسلح جیمز وایت

حل المسائل مدیریت ساخت دانیل هالپین