بایگانی دسته: مهندسی

شامل کتاب های کلیه رشته های مهندسی

Unsaturated Soil Mechanics – Ning Lu, William Likos

 

کتاب مکانیک خاک غیر اشباع نینگ لو و ویلیام لیکوس – ویرایش اول

Unsaturated Soil Mechanics 1st Edition

نویسندگان: Ning Lu, William J. Likos

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 584
حجم فایل زیپ شده 7.32 مگابایت

***

Turbulence Modeling for CFD – David Wilcox

کتاب مدل سازی آشفتگی برای دینامیک سیالات محاسباتی دیوید ویلکوکس – ویرایش سوم

Turbulence Modeling for CFD 3rd Edition

نویسندگان: David C. Wilcox

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 550
حجم فایل زیپ شده 261 مگابایت

***

Time-Harmonic Electromagnetic Fields – Roger Harrington

کتاب میدان های الکترومغناطیسی متغیر با زمان روگر هارینگتون – ویرایش دوم

Time-Harmonic Electromagnetic Fields 2nd Edition

نویسندگان: Roger F. Harrington

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 496
حجم فایل زیپ شده 14.7 مگابایت

***

Steel Structures – Charles Salmon, John Johnson

کتاب ساختار فولاد چارلز جی سالمون و جان جانسون – ویرایش پنجم

Steel Structures, Design and Behavior 5th Edition

نویسندگان: Charles G. Salmon, John E. Johnson, Faris A. Malhas

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 888
حجم فایل زیپ شده 115 مگابایت

***

Solution Manual for Unsaturated Soil Mechanics – Ning Lu, William Likos

حل المسائل کتاب مکانیک خاک غیر اشباع نینگ لو – ویرایش اول

Solution Manual for Unsaturated Soil Mechanics 1st Edition

نویسندگان: Ning Lu, William J. Likos

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 108
حجم فایل زیپ شده 1.13 مگابایت

***

Solution Manual for Time-Harmonic Electromagnetic Fields – Roger Harrington

حل المسائل کتاب میدان الکترومغناطیس متغییر با زمان روگر هارینگتون – ویرایش دوم

Solution Manual for Time-Harmonic Electromagnetic Fields 2nd Edition

نویسندگان: Roger F. Harrington

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 134
حجم فایل زیپ شده 2.97 مگابایت

***

Solution Manual for Steel Structures – Charles Salmon, John Johnson

حل المسائل کتاب ساختار فولاد چارلز جی سالمون و جان جانسون – ویرایش پنجم

Solution Manual for Steel Structures, Design and Behavior, 5th Edition

نویسندگان: Charles G. Salmon, John E. Johnson, Faris A. Malhas

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 251
حجم فایل زیپ شده 3.61 مگابایت

***

Solution Manual for Soils and Foundations – Cheng Liu

حل المسائل کتاب خاک و پی چنگ لیو – ویرایش هشتم

Solution Manual for Soils and Foundations 8th Edition

نویسندگان: Cheng Liu

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 55
حجم فایل زیپ شده 19.8 مگابایت

***

Solution Manual for MEMS and Microsystems – Tai-Ran Hsu

حل المسائل کتاب سیستم‌های میکرو الکترومکانیکی و میکروسیستمهای تای ران اچ سو

Solution Manual for MEMS and Microsystems – Tai-Ran Hsu

نویسندگان: Tai-Ran Hsu

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 50
حجم فایل زیپ شده 400 کیلوبایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – James Gere, Stephen Timoshenko

حل المسائل کتاب مکانیک مواد جیمز گره و استفان تیموشنکو – ویرایش سوم وپنجم

Solution Manual for Mechanics of Materials 3rd and 5th edition

نویسندگان: James M. Gere, Stephen P. Timoshenko

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 134×2
حجم فایل زیپ شده 37.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1436
حجم فایل زیپ شده 33.5 مگابایت

***