بایگانی دسته: مهندسی

شامل کتاب های کلیه رشته های مهندسی

Solution Manual for Introduction to Materials Science for Engineers – James Shackelford

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر علم مواد برای مهندسان جیمز شاکلفورد – ویرایش ششم

Solution Manual for Introduction to Materials Science for Engineers 6th ed

نویسندگان: James F. Shackelford

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 104
حجم فایل زیپ شده 4.4 مگابایت

***

Solution Manual for High-Frequency Magnetic Components – Marian Kazimierczuk

حل المسائل کتاب اجزای مغناطیسی فرکانس بالا Kazimierczuk – ویرایش دوم

Solution Manual for High-Frequency Magnetic Components 2nd ed

نویسندگان: Marian Kazimierczuk

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.3

***حل المسائل اجزای 

Solution Manual for Heat and Mass Transfer – Kurt Rolle

حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت کورت روله – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat and Mass Transfer 2nd Ed

نویسندگان: Kurt Rolle

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 86
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Hydrology – Subramanya

حل المسائل کتاب مهندسی آب سوبرامانیا – ویرایش سوم

Solution Manual for Engineering Hydrology 3rd ed

نویسندگان: K. Subramanya

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 162
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***

Solution Manual for Design of Machinery – Robert Norton

حل المسائل کتاب طراحی ماشین نورتن – ویرایش پنجم

Solution Manual for Design of Machinery 5th ed

نویسندگان: Robert L. Norton

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 232
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Design and Optimization of Thermal Systems – Yogesh Jaluria

حل المسائل کتاب طراحی و بهینه سازی سیستم های گرمایشی جالوریا – ویرایش دوم

Solution Manual for Design and Optimization of Thermal Systems, Second Edition

نویسندگان: Yogesh Jaluria

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 199
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Solution Manual for Control System Engineering – Bakshii

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های کنترلی بکشی

Solution Manual for Control System Engineering

نویسندگان: U.A.Bakshi, V.U.Bakshi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 232
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Engineering Hydrology – Subramanya

کتاب مهندسی آب سوبرامانیا – ویرایش سوم

Engineering Hydrology 3rd ed

نویسندگان: K. Subramanya

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 286
حجم فایل زیپ شده 3.5 مگابایت

***

Design of Machinery – Robert Norton

کتاب طراحی ماشین روبرت نورتن – ویرایش سوم

Design of Machinery 3rd ed

نویسندگان: Robert L. Norton

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 881
حجم فایل زیپ شده 49 مگابایت

***

Design and Optimization of Thermal Systems – Yogesh Jaluria

کتاب طراحی و بهینه سازی سیستم های گرمایشی جالوریا – ویرایش دوم

Design and Optimization of Thermal Systems, Second Edition

نویسندگان: Yogesh Jaluria

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***