بایگانی دسته: مهندسی

شامل کتاب های کلیه رشته های مهندسی

حل المسائل کتاب اقتصاد مهندسی اسکونژاد

حل المسائل اقتصاد مهندسی دکتر اسکونژاد

نویسندگان: دکتر محمد مهدی اسکونژاد

این حل المسائل فصل های 2 تا 9 و فصل 11 را پوشش می دهد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 75
حجم فایل زیپ شده 11.3 مگابایت

***

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

این حل المسائل فصل های 2، 3، 4، 5 و 6 را شامل می شود

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 20.1 مگابایت

***

مبانی الکترومغناطیس احمد صفایی

مبانی الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

 

mabani-electromagnetic-safaei-farsi-393pd56-5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 393
حجم فایل زیپ شده 56.5 مگابایت

***

Fundamentals of Power System Economics – Daniel Kirschen, Goran Strbac

کتاب بازار برق (مبانی اقتصاد سیستم قدرت) دنیل کرشن به زبان فارسی و انگلیسی

Fundamentals of Power System Economics

نویسندگان: Daniel Kirschen, Goran Strbac

 

fundamentals-of-power-system-economics-daniel-kirschen-and-goran-strbac-291pd-1-3mbfundamentals-of-power-system-economics-farsii-390pd

 

مشخصات کتاب فارسی

 فرمت PDF
تعداد صفحات 390
حجم فایل زیپ شده 3.4 مگابایت

مشخصات کتاب انگلیسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 291
حجم فایل زیپ شده 1.3 مگابایت

***

Solution Manual for Structural Concrete – Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

حل المسائل کتاب تئوری و طراحی سازه های بتنی ندیم حسون – ویرایش ششم

Solution Manual for Structural Concrete: Theory and Design 6th ed

نویسندگان: M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 63
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Structural Concrete – Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

کتاب تئوری و طراحی سازه های بتنی ندیم حسون – ویرایش ششم

Structural Concrete: Theory and Design 6th ed

نویسندگان: M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

 

structural-concrete-theory-and-design-6th-ed-m-nadim-hassoun-akthem-al-manaseer-1072pd14mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1072
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

***

Solution Manual for Kinematics and Dynamics of Machine – Martin

حل المسائل کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین مارتین به زبان فارسی (دو حل المسائل)

Solution Manual for Kinematics and Dynamics of Machine

نویسندگان: G. G. D. H. Martin

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. حل اول فصل های 1 تا 7 و 13 تا 17 و 19 و 20 را به طور کامل پوشش می دهد و به زبان فارسی می باشد. حل المسائل دوم به زبان انگلیسی و برای ویرایش دوم این کتاب می باشد، حل دوم همه مسائل کتاب را پوشش نمی دهد و به صورت دستنویس می باشد.

solution-manual-for-kinematics-and-dynamics-of-machines-2nd-ed-george-h-martin-143pd

مشخصات کتاب حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 31.6 مگابایت

مشخصات کتاب حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 143
حجم فایل زیپ شده 25.5 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Fluids – Merle Potter, David Wiggert

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات مرل پاتر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mechanics of Fluids, 4th edition

نویسندگان: Merle C. Potter, David C. Wiggert, Bassem H. Ramadan

 

solution-manual-for-mechanics-of-fluids-4th-edition-merle-c-potter-david-c-wiggert-bassem-h-ramadan-196pd2-1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 196
حجم فایل زیپ شده 2.1 مگابایت

***

Solution Manual for Geotechnical Earthquake Engineering – Steven Kramer

حل المسائل کتاب مهندسی ژئوتکنیک زلزله استیون کرامر

Solution Manual for Geotechnical Earthquake Engineering

نویسندگان: Steven L. Kramer

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 116
حجم فایل زیپ شده 3.7 مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Mechanics for Chemical Engineers – Noel de Nevers

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی نوئل دی نورس – ویرایش سوم

Solution Manual for Fluid Mechanics for Chemical Engineers. 3rd Edition

نویسندگان: Noel de Nevers

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 132
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***