بایگانی دسته: مهندسی کشاورزی

Solution Manual for Fundamentals of Environmental Engineering – James Mihelcic, Julie Zimmerman

حل المسائل کتاب مبانی مهندسی محیط میهلسیک – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Fundamentals of Environmental Engineering – 1st and 2nd ed

نویسندگان: James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 497
حجم فایل زیپ شده 8.5 مگابایت

***

Fundamentals of Environmental Engineering – James Mihelcic, Julie Zimmerman

کتاب مبانی مهندسی محیط زیست میهلسیک – ویرایش دوم

Fundamentals of Environmental Engineering 2nd ed

نویسندگان: James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman

fundamentals-of-environmental-engineering-2nd-ed-james-r-mihelcic-julie-b-zimmerman-707pd67-1mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 707
حجم فایل زیپ شده 67.1 مگابایت

***

Plant Tissue Culture – Razdan, Sant Saran Bhojwani

کتاب کشت بافت گیاهی Razdan  – نظری و عملی

Plant Tissue Culture, Theory and Practice

نویسندگان: M. K. Razdan and Sant Saran Bhojwani

 

Plant Tissue Culture, Theory and Practice - M. K. Razdan and Sant Saran Bhojwani - 779pd40mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 915
حجم فایل زیپ شده 37.5 مگابایت

***

Solution Manual for Structural Steel Design – Jack McCormac, Stephen Csernak

حل المسائل کتاب ساختار طراحی فولاد مک کورمگ – ویرایش 5

Solution Manual for Structural Steel Design 5th ed

نویسندگان: Jack C. McCormac, Stephen F. Csernak

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 506
حجم فایل زیپ شده 80 مگابایت

***

Structural Steel Design – Jack McCormac, Stephen Csernak

کتاب ساختار طراحی فولاد مک کورمک – ویرایش 5

Structural Steel Design 5th ed

نویسندگان: Jack C. McCormac, Stephen F. Csernak

 

Structural Steel Design 5th ed - Jack C. McCormac, Stephen F. Csernak - 737pd12mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 737
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

***

Solution Manual for Steel Design – William Segui

حل المسائل کتاب طراحی فولاد Segui – ویرایش 4 و 5

Solution Manual for Steel Design 4 and 5th ed

نویسندگان: David J. Comer, Donald T. Comer

 

مشخصات کتاب ویرایش چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 416
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 596
حجم فایل زیپ شده 5.5 مگابایت

***

Solution Manual for Heat Convection – Latif Jiji

حل المسائل کتاب انتقال حرارت لطیف جی جی – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat Convection -2nd ed

نویسندگان: Latif M. Jiji

این حل المسائل به صورت باکیفیت و کامل می باشد.

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 739
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

Introduction to Rock Mechanics – Richard E. Goodman

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سنگ ریچارد گودمن

Introduction to Rock Mechanics

نویسندگان: Richard E. Goodman

Introduction to Rock Mechanics - Richard E. Goodman - 289pd29mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 289
حجم فایل زیپ شده 29 مگابایت

Applied Finite Element Analysis by Larry Segerlind

کتاب تحلیل کاربردی اجزای محدود کاربردی سگرلیند

Applied Finite Element Analysis 2nd ed

نویسندگان:Larry J. Segerlind

 Applied Finite Element Analysis 2nd ed-Larry J. Segerlind-222pd9mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 222
حجم فایل زیپ شده 9مگابایت

The Standard Model by Cliff Burgess,Guy Moore

 کتاب مدل استاندارد بورگس

The Standard Model, A Primer

نویسندگان:Cliff P. Burgess, Guy D. Moore

 The Standard Model, A Primer-Cliff P. Burgess, Guy D. Moore-560pd2mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 560
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت