حل المسائل های جدید

حل المسائل کتابهایی که در ادامه لیست شده اند، فعلا در سایت وجود ندارند ولی در صورت درخواست به سایت اضافه خواهند شد. در صورتی که مایل به دریافت آنها هستید با بخش پشتیبانی (physicsbook@outlook.com) تماس بگیرید.

برای مشاهده لیست کتاب ها به ادامه مطلب مراجعه کنید

بیشتر بخوانید

Soil and Rock Description in Engineering Practice – David Norbury

کتاب توصیف خاک و سنگ در مهندسی دیوید نوربری – ویرایش دوم

Soil and Rock Description in Engineering Practice 2nd ed

نویسندگان: David Norbury

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 308
حجم فایل زیپ شده 7.48مگابایت

***

Confectionery and Chocolate Engineering – Ferenc Mohos

کتاب مهندسی قنادی و شکلات فرنک موهوس – ویرایش دوم

Confectionery and Chocolate Engineering, principles and applications 2nd ed

نویسندگان: Ferenc Á. Mohos

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 7.33 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Environmental Engineering – James Mihelcic, Julie Zimmerman

حل المسائل کتاب مبانی مهندسی محیط میهلسیک – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Fundamentals of Environmental Engineering – 1st and 2nd ed

نویسندگان: James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 497
حجم فایل زیپ شده 8.5 مگابایت

***

Fundamentals of Environmental Engineering – James Mihelcic, Julie Zimmerman

کتاب مبانی مهندسی محیط زیست میهلسیک – ویرایش دوم

Fundamentals of Environmental Engineering 2nd ed

نویسندگان: James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman

fundamentals-of-environmental-engineering-2nd-ed-james-r-mihelcic-julie-b-zimmerman-707pd67-1mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 707
حجم فایل زیپ شده 67.1 مگابایت

***

Plant Tissue Culture – Razdan, Sant Saran Bhojwani

کتاب کشت بافت گیاهی Razdan  – نظری و عملی

Plant Tissue Culture, Theory and Practice

نویسندگان: M. K. Razdan and Sant Saran Bhojwani

 

Plant Tissue Culture, Theory and Practice - M. K. Razdan and Sant Saran Bhojwani - 779pd40mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 915
حجم فایل زیپ شده 37.5 مگابایت

***

Principles of Food Sanitation – Norman Marriott , Robert Gravani

کتاب اصول بهداشت غذایی ماریوت

Principles of Food Sanitation 5th ed

نویسندگان: Norman G. Marriott, Robert B. Gravani

Principles of Food Sanitation 5th ed - Norman G. Marriott PhD, Robert B. Gravani-413pd3mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 413
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Food Sanitation – Norman Marriott , Robert Gravani

حل المسائل کتاب اصول بهداشت غذایی ماریوت – ویرایش پنجم

Instructor’s Manual for  Principles of Food Sanitation 5th ed

نویسندگان: Norman G. Marriott, Robert B. Gravani

Instructor's manual for Principles of Food Sanitation 5th ed - Norman G. Marriott PhD, Robert B. Gravani

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 72
حجم فایل زیپ شده 6.5مگابایت

***

Solution Manual for Heat Convection – Latif Jiji

حل المسائل کتاب انتقال حرارت لطیف جی جی – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat Convection -2nd ed

نویسندگان: Latif M. Jiji

این حل المسائل به صورت باکیفیت و کامل می باشد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 739
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

Introduction to Rock Mechanics – Richard E. Goodman

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سنگ ریچارد گودمن

Introduction to Rock Mechanics

نویسندگان: Richard E. Goodman

Introduction to Rock Mechanics - Richard E. Goodman - 289pd29mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 289
حجم فایل زیپ شده 29 مگابایت