بایگانی دسته: مهندسی شیمی

Solution Manual for Fluid Mechanics for Chemical Engineers – James Wilkes

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات برای مهندسی شیمی جیمز ویلکس – با استفاده از ریزسیالات و CFD ها – ویرایش دوم

Solution Manual for Fluid Mechanics for Chemical Engineers: With Microfluidics and CFD, 2nd edition

نویسندگان: James Wilkes

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 552
حجم فایل زیپ شده 31 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Mass and Heat Transfer – Stanley Middleman

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر انتقال جرم و حرارت استنلی میدلمن

Solution Manual for An Introduction to Mass and Heat Transfer – Stanley Middleman

نویسندگان: Stanley Middleman

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 699
حجم فایل زیپ شده 123 مگابایت

***

Fluid Mechanics for Chemical Engineers – James Wilkes

کتاب مکانیک سیالات برای مهندسی شیمی جیمز ویلکس – با استفاده از ریزسیالات و CFD ها – ویرایش دوم

Fluid Mechanics for Chemical Engineers: With Microfluidics and CFD, 2nd edition

نویسندگان: James Wilkes

کتاب مکانیک سیالات برای مهندسی شیمی با استفاده از ریزسیالات و CFD ها Fluid Mechanics for Chemical Engineers With Microfluidics and CFD نویسندگان: James Wilkes

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 744
حجم فایل زیپ شده 37.8 مگابایت

***

Bioprocess Engineering – Michael Shuler, Fikret Kargi

کتاب مهندسی فرایندهای زیستی مایکل شولر – ویرایش دوم

Bioprocess Engineering, Basic Concepts 2nd ed

نویسندگان: Michael L. Shuler, Fikret Kargi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 19.2 مگابایت

***

Solution Manual for A Heat Transfer Textbook – John Lienhard

حل المسائل کتاب انتقال حرارت لینهارد – ویرایش دوم

Solution Manual for A Heat Transfer Textbook, 2nd Ed

نویسندگان: John H. Lienhard IV, John H. Lienhard V

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 365
حجم فایل زیپ شده 56.7 مگابایت

***

Solution Manual for Electrochemical Methods – Allen Bard, Larry Faulkner

حل المسائل کتاب روش های الکتروشیمی آلن بارد – ویرایش دوم

Solution Manual for Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications 2nd ed

نویسندگان: Allen J. Bard, Larry R. Faulkner

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 61
حجم فایل زیپ شده 5.9 مگابایت

***

Electrochemical Methods – Allen Bard, Larry Faulkner

کتاب روش های الکتروشیمی آلن بارد و لری فالکنر – مبانی و کاربردها – ویرایش دوم

Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications 2nd ed

نویسندگان: Allen J. Bard, Larry R. Faulkner

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 850
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

***

Chemical Process Control – George Stephanopoulos

کتاب کنترل فرایندهای شیمیایی جورج اسفانوپولوس

Chemical Process Control, An Introduction to Theory and Practice

نویسندگان: George Stephanopoulos

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 696
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

***

Solution Manual for Heat and Mass Transfer – Kurt Rolle

حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت کورت روله – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat and Mass Transfer 2nd Ed

نویسندگان: Kurt Rolle

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 86
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

Biochemical Engineering Fundamentals – Jay Bailey, James Bailey

کتاب مبانی مهندسی بیوشیمی بایلی – ویرایش دوم

Biochemical Engineering Fundamentals 2nd ed

نویسندگان: Jay Bailey, James Bailey, David F. Ollis

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 928
حجم فایل زیپ شده 61 مگابایت

***