بایگانی دسته: مهندسی عمران

Elementary Surveying – Charles Ghilani, Paul Wolf

کتاب نقشه برداری مقدماتی چارلز گیلانی – ویرایش چهاردهم

Elementary Surveying 14th Edition

نویسندگان: Charles D. Ghilani, Paul R. Wolf

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 960
حجم فایل زیپ شده 22.9 مگابایت

***

Design of Highway Bridges – Richard Barker, Jay Puckett

کتاب طراحی پل های بزرگراه ریچارد بارکر – ویرایش سوم

Design of Highway Bridges: An LRFD Approach, Third Edition

نویسندگان: Richard M. Barker, Jay A. Puckett

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 533
حجم فایل زیپ شده 10.1 مگابایت

***

Traffic Engineering Handbook – ITE, Brian Wolshon

کتاب راهنمای مهندسی ترافیک آی تی ای و برایان ولشون – ویرایش هفتم

Traffic Engineering Handbook, 7th Edition

نویسندگان: ITE (Institute of Transportation Engineers), Brian Wolshon, Anurag Pande

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1104
حجم فایل زیپ شده 27.4 مگابایت

***

Theory of Viscoelasticity – Richard Christensen

کتاب نظریه ویسکوالاستیسیته ریچارد چریستنسن – ویرایش دوم

Theory of Viscoelasticity, Second Edition

نویسندگان: Richard M. Christensen

مشخصات کتاب

فرمت EPUB
تعداد صفحات 346
حجم فایل زیپ شده 23 مگابایت

***

Applied Hydrogeology – Fetter

کتاب هیدرولوژی کاربردی فِتِر – ویرایش چهارم

Applied Hydrogeology – 4th Edition

نویسندگان: C.W. Fetter

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 615
حجم فایل زیپ شده 47.9 مگابایت

***

Sustainable Practices in Geoenvironmental Engineering – Raymond Yong, Catherine Mulligan

کتاب عملیات پایدار در مهندسی زمین محیط رایموند یونگ – ویرایش دوم

Sustainable Practices in Geoenvironmental Engineering – Second  Edition

نویسندگان: Raymond N. Yong, Catherine N. Mulligan, Masaharu Fukue

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 536
حجم فایل زیپ شده 11.6 مگابایت

***

Site Engineering – Steven Strom, Kurt Nathan

کتاب مهندسی فضای سبز استیون استورم – ویرایش دوم

Site Engineering for Landscape Architects 6th  Edition

نویسندگان: Steven Strom, Kurt Nathan, Jake Woland

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 386
حجم فایل زیپ شده 86.9 مگابایت

***

Railway Track Engineering – Mundrey

کتاب مهندسی مسیرهای راه آهن ماندری – ویرایش چهارم

Railway Track Engineering 4th Edition

نویسندگان: J. S Mundrey

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 510
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

***

Pavement Engineering – Rajib Mallick, Tahar El-Korchi

کتاب مهندسی پیاده رو مالیک و الکورچی – ویرایش دوم

Pavement Engineering: Principles and Practice 2nd Edition

نویسندگان: Rajib B. Mallick, Tahar El-Korchi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 510
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

***

Civil Engineering Hydraulics – Martin Marriott

کتاب هیدرولیک مهندسی عمران مارتین ماریوت – ویرایش ششم

Nalluri And Featherstone’s Civil Engineering Hydraulics: Essential Theory with Worked Examples 6th ed

نویسندگان: Martin Marriott

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 510
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

***