بایگانی دسته: مهندسی عمران

Solution Manual for Structural Concrete – Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

حل المسائل کتاب تئوری و طراحی سازه های بتنی ندیم حسون – ویرایش ششم

Solution Manual for Structural Concrete: Theory and Design 6th ed

نویسندگان: M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 63
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Structural Concrete – Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

کتاب تئوری و طراحی سازه های بتنی ندیم حسون – ویرایش ششم

Structural Concrete: Theory and Design 6th ed

نویسندگان: M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

 

structural-concrete-theory-and-design-6th-ed-m-nadim-hassoun-akthem-al-manaseer-1072pd14mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1072
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

***

Solution Manual for Geotechnical Earthquake Engineering – Steven Kramer

حل المسائل کتاب مهندسی ژئوتکنیک زلزله استیون کرامر

Solution Manual for Geotechnical Earthquake Engineering

نویسندگان: Steven L. Kramer

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 116
حجم فایل زیپ شده 3.7 مگابایت

***

Geotechnical Earthquake Engineering – Steven Kramer

کتاب مهندسی ژئوتکنیکی زلزله استیون کرامر

Geotechnical Earthquake Engineering

نویسندگان: Steven L. Kramer

 

geotechnical-earthquake-engineering-steven-l-kramer-673pd37mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 37 مگابایت

***

Fundamentals of Surveying – Roy

کتاب مبانی نقشه برداری روی

Fundamentals of Surveying

نویسندگان: S. K. Roy

 

fundamentals-of-surveying-s-k-roy-611pd19-5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 611
حجم فایل زیپ شده 19.5 مگابایت

***

Designing Tall Buildings – Mark Sarkisian

کتاب طراحی ساختمان های بلند سارکیسیان

Designing Tall Buildings, Structure as Architecture

نویسندگان: Mark Sarkisian

 

Designing Tall Buildings, Structure as Architecture - Mark Sarkisian - 222pd14.1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 222
حجم فایل زیپ شده 4.1 مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Heating, Ventilating And Air Conditioning – Ronald Howell, Harry Sauer

حل المسائل کتاب اصول گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع رونالد هول – ویرایش ششم

Solution Manual for Principles of Heating, Ventilating And Air Conditioning 6th Edition

نویسندگان: Ronald H. Howell, Harry J. Sauer Jr., William J. Coad

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1089
حجم فایل زیپ شده 26.2 مگابایت

***

Solution Manual for Statics – Meriam, Kraige

حل المسائل کتاب استاتیک مریام به زبان فارسی – ویرایش چهارم و ششم

Solution Manual for Engineering Mechanics, Statics – 4th and 6th edition

نویسندگان: J. L. Meriam, L. G. Kraige

برای این کتاب دو حل المسائل موجود می باشد. یکی برای ویرایش چهارم و یکی برای ویرایش ششم.

حل المسائل ویرایش چهارم به زبان فارسی می باشد و حل المسائل ویرایش ششم دستنویس و به زبان انگلیسی می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 479
حجم فایل زیپ شده 33.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2192
حجم فایل زیپ شده 102.5 مگابایت

***

Solution Manual for Dynamics – Meriam, Kraige

حل المسائل کتاب دینامیک مریام

Solution Manual for Engineering Mechanics, Dynamics

نویسندگان: J. L. Meriam, L. G. Kraige

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1518
حجم فایل زیپ شده 101.9 مگابایت

***

Principles of Heating, Ventilating, And Air Conditioning – Ronald Howell, Harry Sauer

کتاب اصول گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع رونالد هول – ویرایش هفتم

Principles of Heating, Ventilating, And Air Conditioning 7th Edition

نویسندگان: Ronald H. Howell, Harry J. Sauer Jr., William J. Coad

 

Principles of Heating, Ventilating, And Air Conditioning 7th ed - Ronald H. Howell, Harry J. Sauer Jr., William J. Coad - 585pd66mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 585
حجم فایل زیپ شده 40.6 مگابایت

***