بایگانی دسته: مهندسی عمران

Solution Manual for Thermal Environmental Engineering – Thomas Kuehn, James Ramsey

حل المسائل کتاب مهندسی گرمایی محیط زیست Kuehn – ویرایش سوم

Solution Manual for Thermal Environmental Engineering (3rd Edition)

نویسندگان: Thomas H. Kuehn, James W. Ramsey, James L. Threlkeld

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 594
حجم فایل زیپ شده 124 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Engineering Dynamics – Jerry Ginsberg

حل المسائل کتاب دینامیک مهندسی پیشرفته جری گینزبرگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Advanced Engineering Dynamics 2nd ed

نویسندگان: Jerry H. Ginsberg

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 210
حجم فایل زیپ شده 8.9 مگابایت

***

Advanced Engineering Dynamics – Jerry Ginsberg

کتاب دینامیک مهندسی پیشرفته گینزبرگ – ویرایش دوم

Advanced Engineering Dynamics 2nd edition

نویسندگان: Jerry H Ginsberg

advanced-engineering-dynamics-2nd-ed-478dj3mb

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 478
حجم فایل زیپ شده 3.3 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Hydrology – Wilson

حل المسائل کتاب مهندسی هیدرولوژی ویلسون – ویرایش چهارم

Solutions to Problems for Engineering Hydrology 4th ed

نویسندگان: E. M. Wilson

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 53
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Environmental Engineering – James Mihelcic, Julie Zimmerman

حل المسائل کتاب مبانی مهندسی محیط میهلسیک – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Fundamentals of Environmental Engineering – 1st and 2nd ed

نویسندگان: James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 497
حجم فایل زیپ شده 8.5 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Dynamics – David McGill, Wilton King

حل المسائل مقدمه ای بر دینامیک دیوید مک گیل – ویرایش چهارم

Solution Manual for Engineering Mechanics: An Introduction to Dynamics  4th Edition

نویسندگان: David J. McGill, Wilton W. King

این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 221
حجم فایل زیپ شده 355 مگابایت

***

Fundamentals of Environmental Engineering – James Mihelcic, Julie Zimmerman

کتاب مبانی مهندسی محیط زیست میهلسیک – ویرایش دوم

Fundamentals of Environmental Engineering 2nd ed

نویسندگان: James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman

fundamentals-of-environmental-engineering-2nd-ed-james-r-mihelcic-julie-b-zimmerman-707pd67-1mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 707
حجم فایل زیپ شده 67.1 مگابایت

***

Engineering Hydrology – Wilson

کتاب مهندسی هیدرولوژی ویلسون – ویرایش چهارم

Engineering Hydrology 4th ed

نویسندگان: E. M. Wilson

engineering-hydrology-4th-ed-e-m-wilson

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 362
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

***

Solution Manual for Structural Concrete – Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

حل المسائل کتاب تئوری و طراحی سازه های بتنی ندیم حسون – ویرایش ششم

Solution Manual for Structural Concrete: Theory and Design 6th ed

نویسندگان: M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 63
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Structural Concrete – Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

کتاب تئوری و طراحی سازه های بتنی ندیم حسون – ویرایش ششم

Structural Concrete: Theory and Design 6th ed

نویسندگان: M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer

 

structural-concrete-theory-and-design-6th-ed-m-nadim-hassoun-akthem-al-manaseer-1072pd14mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1072
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

***