بایگانی دسته: مهندسی عمران

Solution Manual for Fundamentals of Acoustics – Lawrence Kinsler, Austin Frey

حل المسائل کتاب مبانی آکوستیک لارنس ئی کینزلر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Fundamentals of Acoustics 4th ed

نویسندگان: Lawrence E. Kinsler, Austin R. Frey, Alan B. Coppens, James V. Sanders

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 92
حجم فایل زیپ شده 11.6 مگابایت

***

Fundamentals of Acoustics – Lawrence Kinsler, Austin Frey

کتاب مبانی آکوستیک لارنس ئی کینزلر – ویرایش چهارم

Fundamentals of Acoustics 4th ed

نویسندگان: Lawrence E. Kinsler, Austin R. Frey, Alan B. Coppens, James V. Sanders

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 568
حجم فایل زیپ شده 26 مگابایت

***

Solution Manual for Dynamics of Structures – Anil Chopra

حل المسائل کتاب دینامیک سازه های آنیل چوپرا – ویرایش سوم

Solution Manual for Dynamics of Structures, Theory and applications to earthquake engineering- 3rd ed

نویسندگان: Anil K. Chopra

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 536
حجم فایل زیپ شده 38.4 مگابایت

***

Solution Manual for A First Course in the Finite Element Method – Daryl Logan

حل المسائل کتاب درس نخست در روش اجزای محدود داریل لوگان  – ویرایش پنجم

Solution Manual for A First Course in the Finite Element Method 5th ed

نویسندگان: Daryl L. Logan

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 564
حجم فایل زیپ شده 14.4 مگابایت

***

Introduction to Perturbation Techniques – Ali Nayfeh

کتاب مقدمه ای بر تکنیک های اختلال علی نایفه

Introduction to Perturbation Techniques

نویسندگان: Ali H. Nayfeh

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 543
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Dynamics of Structures – Anil Chopra

کتاب دینامیک سازه های آنیل چوپرا – ویرایش چهارم

Dynamics of Structures, Theory and applications to earthquake engineering- 4th ed

نویسندگان: Anil K. Chopra

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 992
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

***

A First Course in the Finite Element Method – Daryl Logan

کتاب درس نخست روش اجزای محدود داریل لوگان – ویرایش پنجم

A First Course in the Finite Element Method 5th ed

نویسندگان: Daryl L. Logan

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 976
حجم فایل زیپ شده 30 مگابایت

***

Solution Manual for Fracture Mechanics – Ted Anderson

حل المسائل کتاب مکانیک شکست (ترک) تد اندرسون – ویرایش دوم

Solution Manual for Fracture Mechanics, Fundamentals and Applications 2nd ed

نویسندگان: Ted L. Anderson

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 82
حجم فایل زیپ شده 9.8 مگابایت

***

Fracture Mechanics – Ted Anderson

کتاب مکانیک شکست (مکانیک ترک) تد اندرسون – مبانی و کاربردها – ویرایش سوم

Fracture Mechanics, Fundamentals and Applications 3rd ed

نویسندگان: Ted L. Anderson

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 640
حجم فایل زیپ شده 17 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Hydrology – Subramanya

حل المسائل کتاب مهندسی آب سوبرامانیا – ویرایش سوم

Solution Manual for Engineering Hydrology 3rd ed

نویسندگان: K. Subramanya

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 162
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***