بایگانی دسته: مهندسی آب

Solution Manual for Engineering Hydrology – Subramanya

حل المسائل کتاب مهندسی آب سوبرامانیا – ویرایش سوم

Solution Manual for Engineering Hydrology 3rd ed

نویسندگان: K. Subramanya

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 162
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***

Engineering Hydrology – Subramanya

کتاب مهندسی آب سوبرامانیا – ویرایش سوم

Engineering Hydrology 3rd ed

نویسندگان: K. Subramanya

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 286
حجم فایل زیپ شده 3.5 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Hydrology – Wilson

حل المسائل کتاب مهندسی هیدرولوژی ویلسون – ویرایش چهارم

Solutions to Problems for Engineering Hydrology 4th ed

نویسندگان: E. M. Wilson

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 53
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Engineering Hydrology – Wilson

کتاب مهندسی هیدرولوژی ویلسون – ویرایش چهارم

Engineering Hydrology 4th ed

نویسندگان: E. M. Wilson

engineering-hydrology-4th-ed-e-m-wilson

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 362
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

***

Hydraulic Structures – Novak, Moffat

کتاب سازه های هیدرولیکی نواک – ویرایش چهارم

Hydraulic Structures, Fourth Edition

نویسندگان: P. Novak, A.I.B. Moffat, C. Nalluri, R. Narayanan

 

Hydraulic Structures, Fourth Edition - P. Novak, A.I.B. Moffat, C. Nalluri, R. Narayanan - 736pd6mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 736
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Hydrology – Warren Viessman, Gary Lewis

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر هیدرولوژی وارن ویسمن – ویرایش 5

Solution Manual for Introduction to Hydrology 5th edition

نویسندگان: Warren Viessman, Gary L. Lewis, John W. Knapp

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 140
حجم فایل زیپ شده 5.7 مگابایت

***

Introduction to Hydrology – Warren Viessman, Gary Lewis

کتاب مقدمه ای بر هیدرولوژی وارن ویسمن – ویرایش 3

Introduction to Hydrology 3rd ed

نویسندگان: Warren Viessman, Gary L. Lewis, John W. Knapp

 

Introduction to Hydrology 3rd ed - Warren Viessman, Gary L. Lewis, John W. Knapp - 751pd90mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 751
حجم فایل زیپ شده 90 مگابایت

***

Solution Manual for Wastewater Engineering – Metcalf & Eddy, George Tchobanoglous

حل المسائل کتاب مهندسی آب و فاضلاب جورج چوبان اوگلوس (متکف و ادی) – ویرایش 5

Solution Manual for Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery 5th ed

نویسندگان: Metcalf & Eddy, George Tchobanoglous, Franklin Louis Burton, H. David Stensel

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 721
حجم فایل زیپ شده 6.5 مگابایت

***

Wastewater Engineering – Metcalf & Eddy, George Tchobanoglous

کتاب مهندسی آب و فاضلاب (متکف و ادی) جورج چوبان اوگلوس به زبان فارسی – ویرایش 4

Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery 4th ed

نویسندگان: Metcalf & Eddy Inc., George Tchobanoglous, Franklin Louis Burton, H. David Stensel

 توضیح اینکه این مجموعه شامل کتاب می باشد، یکی به زبان انگلیسی و دیگری به زبان فارسی. کتاب به زبان فارسی فصل های 7 تا 10 را پوشش می دهد

Wastewater Engineering, Treatment and Resource Recovery 4th ed - George Tchobanoglous, Franklin Louis Burton, H. David Stensel - 1846pd54mb

مشخصات کتاب فارسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 548
حجم فایل زیپ شده 9.2 مگابایت

مشخصات کتاب انگلیسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 1846
حجم فایل زیپ شده 54 مگابایت

***