بایگانی دسته: مهندسی کامپیوتر

Solution Manual for MATLAB – Stormy Attaway

حل المسائل کتاب متلب: مقدمه ای عملی بر برنامه نویسی و حل مساله استورمی اتاوی – ویرایش چهارم

Solution Manual for Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving – 4th Edition

نویسندگان: Stormy Attaway

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 263
حجم فایل زیپ شده 882 کیلوبایت

***

Real World Color Management – Bruce Fraser, Chris Murphy

کتاب جهان واقعی مدیریت رنگ بروس فریزر، کریس مورفی و فرد بانتیگی – ویرایش دوم

Real World Color Management – 2nd Edition

نویسندگان: Bruce Fraser, Chris Murphy, Fred Bunting

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 609
حجم فایل زیپ شده 28.8 مگابایت

***

MATLAB – Stormy Attaway

کتاب متلب: مقدمه ای عملی بر برنامه نویسی و حل مساله استورمی اتاوی – ویرایش چهارم

Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving – 4th Edition

نویسندگان: Stormy Attaway

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 598
حجم فایل زیپ شده 14.6 مگابایت

***

Solution Manual for Modern Database Management – Jeffrey Hoffer, Ramesh Venkataraman

حل المسائل کتاب مدیریت پایگاه داده مدرن جفری هوفر و رامش ونکاتارامان – ویرایش دهم

Solution Manual for Modern Database Management 10th Edition

نویسندگان: Jeffrey A. Hoffer, Ramesh Venkataraman, Heikki Topi

این حل المسائل شامل حل تقریبا کل تمرینات 11 فصل می باشد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک فایل تهیه شده است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1285
حجم فایل زیپ شده 60.8 مگابایت

***

Modern Database Management – Jeffrey Hoffer, Ramesh Venkataraman

کتاب مدیریت پایگاه داده مدرن جفری هوفر و رامش ونکاتارامان – ویرایش دهم و دوازدهم

Modern Database Management 12th and 10th Edition

نویسندگان: Jeffrey A. Hoffer, Ramesh Venkataraman, Heikki Topi

مشخصات کتاب ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 691
حجم فایل زیپ شده 21 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 715
حجم فایل زیپ شده 5.93 مگابایت

***

Artificial Life Models in Software – Maciej Komosinski, Andrew Adamatzky

کتاب مدلهای زندگی مصنوعی در نرم افزار کوموسینسکی – ویرایش دوم

Artificial Life Models in Software 2nd ed

نویسندگان: Maciej Komosinski, Andrew Adamatzky

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 446
حجم فایل زیپ شده 10.8 مگابایت

***

Signals and Systems Analysis in Biomedical Engineering – Robert Northrop

کتاب تحلیل سیگنال ها و سیستم ها در مهندسی بیوپزشکی روبرت نورسروپ – ویرایش دوم

Signals and Systems Analysis in Biomedical Engineering  2nd Edition

نویسندگان: Robert B. Northrop

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 10.1 مگابایت

***

Signals and Systems – Tsong Chen

کتاب سیگنال ها و سیستم های سونگ چِن – ویرایش سوم

Signals and Systems 3rd Edition

نویسندگان: Tsong Chen

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 453
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Reliability and Risk Models – Michael Todinov

کتاب مدل های ریسک و اطمینان مایچل تودینوف – ویرایش دوم

Reliability and Risk Models: Setting Reliability Requirements 2nd Edition

نویسندگان: Michael Todinov

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 456
حجم فایل زیپ شده 5.07 مگابایت

***

Process Engineering and Design Using Visual Basic – Arun Datta

کتاب مهندسی پردازش و طراحی با استفاده ویژوال بیسیک آرون داتا – ویرایش دوم

Process Engineering and Design Using Visual Basic 2nd Edition

نویسندگان: Arun Datta

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 618
حجم فایل زیپ شده 31.8 مگابایت

***