بایگانی دسته: مهندسی کامپیوتر

Computer Networks – Andrew Tannenbaum, David Wetherall

کتاب شبکه های کامپیوتری اندرو اس. تننباوم – ویرایش چهارم – به زبان فارسی

Computer Networks 4th ed

نویسندگان: Andrew S. Tannenbaum, David J. Wetherallille

این كتاب مرجع و يكي از بهترين و كتابهاي موجود در مورد شبكه برای کارشناسی ارشد کامپیوتر است. این کتاب در بسیاری از دانشگاه های ایران به عنوان مرجع درس می باشد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 816
حجم فایل زیپ شده 40 مگابایت

***

Solution Manual for Computer Networks – Andrew Tannenbaum, David Wetherall

حل المسائل کتاب شبکه های کامپیوتری  اندرو اس. تننباوم – ویرایش چهارم

Solution Manual for Computer Networks 4th ed

نویسندگان: Andrew S. Tannenbaum, David J. Wetherall

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 48
حجم فایل زیپ شده 253 کیلوبایت

***

Solution Manual for Software Engineering – Ian Sommerville

حل المسائل کتاب مهندسی نرم افزار یان سامرویل – ویرایش نهم

Solution Manual for Software Engineering 9th Ed

نویسندگان: Ian Sommerville

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 96
حجم فایل زیپ شده 800 کیلوبایت

***

Solution Manual for Operating Systems – William Stallings

حل المسائل کتاب سیستم های عامل ویلیام استالینگز – ویرایش ششم

Solution Manual for Operating Systems, Internals and Design Principles 6th ed

نویسندگان: William Stallings

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 34
حجم فایل زیپ شده 320 کیلوبایت

***

Software Engineering – Ian Sommerville

کتاب مهندسی نرم افزار سامرویل – ویرایش نهم

Software Engineering 9th Ed

نویسندگان: Ian Sommerville

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 790
حجم فایل زیپ شده 12.6 مگابایت

***

Operating Systems – William Stallings

کتاب سیستم های عامل ویلیام استالینگز – اصول درونی و طراحی – ویرایش هشتم

Operating Systems, Internals and Design Principles 8th ed

نویسندگان: William Stallings

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***

Solution Manual for Data Structures – Puntambekar

حل المسائل کتاب ساختمان داده های پونتامبکار

Solution Manual for Data Structures

نویسندگان: A. A. Puntambekar

 

solution-manual-for-data-structures-a-a-puntambekar-20pd2-3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 20
حجم فایل زیپ شده 2.3 مگابایت

***

Solution Manual for Simply C# – Harvey Deitel, Paul Deitel

حل المسائل کتاب برنامه نویسی سی شارپ دیتل

Solution Manual for Simply C#, An Application-Driven Tutorial Approach

نویسندگان: Harvey M. Deitel, Paul Deitel, Tim Hoey, Cheryl H. Yaeger

 

solution-manual-for-simply-c-an-application-driven-tutorial-approach-harvey-m-deitel-paul-deitel-tim-hoey-cheryl-h-yaeger-668pd-8-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 668
حجم فایل زیپ شده 8.2 مگابایت

***

Solution Manual for Models of Computation – John Savage

حل المسائل کتاب مدل های محاسباتی جان ساواج – جلد اول

Solution Manual for Models of Computation (Volum I), Exploring the Power of Computing

نویسندگان: John E. Savage

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 113
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Programming and Network Flows – Mokhtar Bazaraa, John Jarvis

حل المسائل کتاب برنامه ریزی خطی مختار بازارا به زبان فارسی

Solution Manual for Linear Programming and Network Flows

نویسندگان: Mokhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis, Hanif D. Sherali

این حل المسائل به زبان فارسی می باشد

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 348
حجم فایل زیپ شده 16.5 مگابایت

***