بایگانی دسته: مهندسی کامپیوتر

Solution Manual for Data Structures – Puntambekar

حل المسائل کتاب ساختمان داده های پونتامبکار

Solution Manual for Data Structures

نویسندگان: A. A. Puntambekar

 

solution-manual-for-data-structures-a-a-puntambekar-20pd2-3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 20
حجم فایل زیپ شده 2.3 مگابایت

***

Solution Manual for Simply C# – Harvey Deitel, Paul Deitel

حل المسائل کتاب برنامه نویسی سی شارپ دیتل

Solution Manual for Simply C#, An Application-Driven Tutorial Approach

نویسندگان: Harvey M. Deitel, Paul Deitel, Tim Hoey, Cheryl H. Yaeger

 

solution-manual-for-simply-c-an-application-driven-tutorial-approach-harvey-m-deitel-paul-deitel-tim-hoey-cheryl-h-yaeger-668pd-8-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 668
حجم فایل زیپ شده 8.2 مگابایت

***

Solution Manual for Models of Computation – John Savage

حل المسائل کتاب مدل های محاسباتی جان ساواج – جلد اول

Solution Manual for Models of Computation (Volum I), Exploring the Power of Computing

نویسندگان: John E. Savage

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 113
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Programming and Network Flows – Mokhtar Bazaraa, John Jarvis

حل المسائل کتاب برنامه ریزی خطی مختار بازارا به زبان فارسی

Solution Manual for Linear Programming and Network Flows

نویسندگان: Mokhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis, Hanif D. Sherali

این حل المسائل به زبان فارسی می باشد

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 348
حجم فایل زیپ شده 16.5 مگابایت

***

Models of Computation – John Savage

کتاب مدل های محاسباتی: بررسی قدرت محاسباتی جان ساواج

Models of Computation, Exploring the Power of Computing

نویسندگان: John E. Savage

 

models-of-computation-exploring-the-power-of-computing-john-e-savage-696pd7mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 696
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Linear Programming and Network Flows – Mokhtar Bazaraa, John Jarvis

کتاب برنامه ریزی خطی مختار بازارا – ویرایش چهارم

Linear Programming and Network Flows 4th ed

نویسندگان: Mokhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis, Hanif D. Sherali

 

linear-programming-and-network-flows-4th-ed-mokhtar-s-bazaraa-john-j-jarvis-hanif-d-sherali-764pd8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 764
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

***

حل المسائل کتاب برنامه سازی پیشرفته دکتر فراهی

حل المسائل کتاب برنامه سازی پیشرفته

نویسندگان: دکتر احمد فراهی

این مجموعه سوالات 4 گزينه اي كتاب، پرسشهاي تشريحي تمام فصول، تمرينهاي برنامه نويسي كتاب را پوشش می دهد و برای آنها پاسخ تشریحی ارائه می کند.

farahi-pishrafteh

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 156
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

حل المسائل کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مهندس جعفر تنها

حل المسائل کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی پیام نور

نویسندگان: مهندس جعفر تنها – مهندس همدي يوسف خاني

این مجموعه، تمام تمرینات 9 فصل کتاب و نیز سوالات چهارگزینه ای را پوشش داده و پاسخ تشریحی برایشان دارد.

ayat-yoosefkhani

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 179
حجم فایل زیپ شده 1.8 مگابایت

***

حل المسائل معماری کامپیوتری مهندس یوسف خانی

حل المسائل کتاب معماری کامپیوتری

نویسندگان: مهندس یوسف خانی

این مجموعه، تمام تمرینات 9 فصل کتاب و نیز سوالات چهارگزینه ای را پوشش داده و پاسخ تشریحی برایشان دارد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 109
حجم فایل زیپ شده 6.3 مگابایت

***

حل المسائل زبان ماشین و برنامه سازی سیستم – داریوش نیک مهر

حل المسائل کتاب زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

نویسندگان: آقای داریوش نیک مهر

تنها تمرینات آخر فصل  حل شده است.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 26
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***