Solution Manual for Fundamentals of Modern VLSI Devices – Yuan Taur, Tak Ning

حل المسائل کتاب مبانی دستگاه های مدرن VLSI یوان تور و تاک نینگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Modern VLSI Devices – 2nd Edition

نویسنده(گان): Yuan Taur, Tak H. Ning

این حل المسائل به صورت ارزی خریداری شده است و اکنون به یک هشتم قیمت خریداری شده به فروش می رسد. این حل المسائل، پاسخ مسایل همه مسایل (زوج و فرد) فصل های 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 + اپندیکس 7 را شامل می شود.

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 89
حجم فایل زیپ شده 422 کیلوبایت

***

لینک فروش به زودی فعال خواهد شد

Solution Manual for Introduction to Cryptography with Coding Theory – Wade Trappe, Lawrence Washington

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری با استفاده از نظریه کدگذاری وید ترپ و لورنس واشینگتون – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction to Cryptography with Coding Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Wade Trappe, Lawrence C. Washington

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 181
حجم فایل زیپ شده 0.63 مگابایت

***

 

Solution Manual for Introduction to Computer Theory – Daniel Cohen

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه کامپیوتر دانیل کوهن – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction to Computer Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Daniel I. A. Cohen

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های دوم الی فصل بیست و پنج از ویرایش دوم کتاب (مجموعا 24 فصل – جمعا تعداد 371 حل) می باشد. لازم  به ذکر است است که فصل 10 کتاب هیچ تمرینی ندارد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 371
حجم فایل زیپ شده 80.8 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل دو الی یازده – جمعا 175 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل دوازده الی بیست و پنجم – جمعا 196 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 345 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for An Introduction to Formal Languages and Automata – Peter Linz

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر زبان های رسمی و خودکاره های پیتر لینز – ویرایش پنجم

Solution Manual for An Introduction to Formal Languages and Automata – 5th Edition

نویسنده(گان): Peter Linz

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل چهاردهم (مجموعا 14 فصل – جمعا تعداد 698حل) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 698
حجم فایل زیپ شده 162 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل سه — جمعا 209 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل چهارم الی اواسط فصل هشتم – جمعا 247 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات اواسط فصل هشتم الی چهاردم – جمعا 241 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 698 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری ریاضیاتی جفری هاف اشتاین – ویرایش اول

Solution Manual for An Introduction to Mathematical Cryptography – 1st Edition

نویسنده(گان): Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 233
حجم فایل زیپ شده 824 کیلوبایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – Stephen Brown, Zvonko Vranesic

حل المسائل کتاب مبانی منطق دیجیتال و طراحی Verilog استفان براون و زونکو ورانسیچ – ویرایش سوم

Solution Manual for Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Stephen Brown, Zvonko Vranesic

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل یازدهم به همراه حل تمرینات اپندیکس B (مجموعا 10 فصل و 1 اپندیکس – جمعا تعداد 345 حل) می باشد. لازم  به ذکر است است که فصل 10 کتاب هیچ تمرینی ندارد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 345
حجم فایل زیپ شده 109 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی پنجم – جمعا 174 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل ششم الی یازدهم + اپندیکس B – جمعا 171 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 345 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Introduction to Communication Systems – Ferrell Stremler

حل المسائل مقدمه ای بر سیستم های مخابراتی فرل استرملر – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Communication Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): Ferrell G. Stremler

توضیح اینکه این فایل به صورت ارزی و از فروشندگان خارجی تهیه گردیده است و از این بابت قیمت بالایی دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 304
حجم فایل زیپ شده 11.68 مگابایت

***

Solution Manual for Error Control Coding – Shu Lin, Daniel Costello

حل المسائل کتاب کدنویسی کنترل خطا شو لین – ویرایش دوم

Solution Manual for Error Control Coding – 2nd Edition

نویسنده(گان): Shu Lin, Daniel J. Costello

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 126
حجم فایل زیپ شده 0.7 مگابایت

***

Solution Manual for Concepts and Applications of Finite Element Analysis – Robert Cook, David Malkus

حل المسائل کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک – ویرایش چهارم

Solution Manual for Concepts and Applications of Finite Element Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, Robert J. Witt

 

این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 522
حجم فایل زیپ شده 7.53 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python – David Schneider

حل المسائل کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python

نویسنده(گان): David I. Schneider

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 99
حجم فایل زیپ شده 1.77 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Computing with MATLAB – Cleve Moler

حل المسائل کتاب محاسبات عددی با نرم افزار متلب کلو مولر

Solution Manual for Numerical computing with MATLAB

نویسنده(گان): Cleve B. Moler

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 96
حجم فایل زیپ شده 0.93 مگابایت

***

Solution Manual for Data Structures and Problem Solving Using Java – Mark Allen Weiss

حل المسائل کتاب ساختار داده و حل مساله با استفاده از جاوا مارک آلن ویس – ویرایش سوم

Solution Manual for Data Structures and Problem Solving Using Java – 3rd Edition

نویسنده(گان): Mark Allen Weiss

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 83
حجم فایل زیپ شده 2.80 مگابایت

***

 

Solution Manual for Finite Element Analysis – Saeed Moaveni

حل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونی (به همراه کاربرد نرم افزار انسیس) – ویرایش چهارم

Solution Manual for Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS – 4th Edition

نویسنده(گان): Saeed Moaveni

این حل المسائل شامل حل مسائل کتاب ویرایش چهارم (مجموعا تعداد 202 تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 202
حجم فایل زیپ شده 68.1 مگابایت

***

Solution Manual for Multivariable Feedback Control – Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite

حل المسائل کتاب کنترل فیدبک چندمتغیره اسکوگستاد – ویرایش دوم

Solution Manual for Multivariable Feedback Control: Analysis and Design – 2nd Edition

نویسنده(گان): Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد. حل المسائل شامل 2 فایل می باشد. فایل دوم به صورت دست نویس و 12 سفحه می باشد. فایل اول 57 صفحه می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 69
حجم فایل زیپ شده 1.06 مگابایت

***

Solution Manual for Adaptive Control – Karl Åström, Björn Wittenmark

حل المسائل کتاب کنترل تطبیقی اشتورم و ویتنمارک – ویرایش دوم

Solution Manual for Adaptive Control – 2nd Edition

نویسنده(گان): Karl Johan Åström, Björn Wittenmark

توضیح اینکه این حل المسائل شامل حل همه مسائل کتاب نیست و فقط تمرینات منتخب را دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 46
حجم فایل زیپ شده 253 کیلوبایت

***

Solution Manual for Performance by Design – Daniel Menasce, Lawrence Dowdy

حل المسائل کتاب طراحی اجرایی دانیل مناش و لارنس داودی

Solution Manual for Performance by Design: Computer Capacity Planning by Example

نویسنده(گان): Daniel A. Menascé, Lawrence W. Dowdy, Virgilio A.F. Almeida

 

مشخصات فایل

فرمت pdf
تعداد صفحات 167
حجم فایل زیپ شده 1.46 مگابایت

***

Solution Manual for Structure and Interpretation of Signals and Systems – Edward Lee, Pravin Varaiya

حل المسائل کتاب ساختار و تفسیر سیگنال ها و سیستم های ادوارد لی و پروین وارایا

Solution Manual for Structure and Interpretation of Signals and Systems

نویسنده(گان): Edward A. Lee, Pravin Varaiya

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 248
حجم فایل زیپ شده 1.38 مگابایت

***

Solution Manual for Logic & Computer Design Fundamentals – Morris Mano, Charles Kime

حل المسائل کتاب اصول منطق و طراحی کامپیوتری موریس مانو  – ویرایش پنجم

Solution Manual for Logic & Computer Design Fundamentals – 5th Edition

نویسنده(گان): M. Morris Mano, Charles R. Kime, Tom Martin

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های کتاب ویرایش پنجم (مجموعا 12 فصل و تعداد 423 حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 423
حجم فایل زیپ شده 158 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل 221 تمرین از فصل یک الی پنج – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل 202 تمرین از فصل شش الی دوازده – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 423 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Information Security – Mark Stamp

حل المسائل کتاب امنیت اطلاعات مارک استمپ – ویرایش دوم

Solution Manual for Information Security: Principles and Practice – 2nd Edition

نویسنده(گان): Mark Stamp

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 162
حجم فایل زیپ شده 2.81 مگابایت

***

Solution Manual for The C Programming Language – Brian Kernighan, Dennis Ritchie

حل المسائل کتاب زبان برنامه نویسی C برایان کرنیگان – ویرایش دوم

Solution Manual for The C Programming Language – 2nd Edition

نویسنده(گان): Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 526
حجم فایل زیپ شده 1.05 مگابایت

***