بایگانی دسته: مهندسی برق

Digital Control of Dynamic Systems – Gene Franklin, David Powell

کتاب کنترل دیجیتالی سیستم های دینامیک فرانکلین – ویرایش سوم

Digital Control of Dynamic Systems, 3rd Edition

نویسندگان: Gene F. Franklin, J.David Powell, Michael L. Workman

digital-control-of-dynamic-systems-3rd-edition-gene-f-franklin-j-david-powell-michael-l-workman-850dj10mb

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 850
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

این حل المسائل فصل های 2، 3، 4، 5 و 6 را شامل می شود

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 20.1 مگابایت

***

مبانی الکترومغناطیس احمد صفایی

مبانی الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

 

mabani-electromagnetic-safaei-farsi-393pd56-5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 393
حجم فایل زیپ شده 56.5 مگابایت

***

Fundamentals of Power System Economics – Daniel Kirschen, Goran Strbac

کتاب بازار برق (مبانی اقتصاد سیستم قدرت) دنیل کرشن به زبان فارسی و انگلیسی

Fundamentals of Power System Economics

نویسندگان: Daniel Kirschen, Goran Strbac

 

fundamentals-of-power-system-economics-daniel-kirschen-and-goran-strbac-291pd-1-3mbfundamentals-of-power-system-economics-farsii-390pd

 

مشخصات کتاب فارسی

 فرمت PDF
تعداد صفحات 390
حجم فایل زیپ شده 3.4 مگابایت

مشخصات کتاب انگلیسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 291
حجم فایل زیپ شده 1.3 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Thermodynamics – Tarik Al-Shemmeri

حل المسائل کتاب مهندسی ترمودینامیک الشمری

Solution Manual for Engineering Thermodynamics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

solution-manual-for-engineering-thermodynamics-tarik-al-shemmeri-32pd0-8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 32
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Photonic Devices – Jia-ming Liu

کتاب ابزارهای فوتونیکی جیامینگ لیو

Photonic Devices

نویسندگان: Jia-ming Liu

 

photonic-devices-jia-ming-liu-1106pd11mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1106
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

***

Acoustics – Heinrich Kuttruff

کتاب مقدمه ای بر آکوستیک هاینریش کوتروف

Acoustics, An Introduction

نویسندگان: Heinrich Kuttruff

 

acoustics-an-introduction-heinrich-kuttruff-472pd2-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 472
حجم فایل زیپ شده 2.2 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – Nannapaneni Narayana Rao

حل المسائل کتاب مبانی الکترومغناطیس مهندسی رائو – ویرایش ششم

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – 6th Edition

نویسندگان: Nannapaneni Narayana Rao

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 786
حجم فایل زیپ شده 19.2 مگابایت

***

Solution Manual for Digital Electronics – Godse

حل المسائل کتاب الکترونیک دیجیتالی گادسه

Solution Manual for Digital Electronics

نویسندگان: A.P.Godse, D.A.Godse

 

solution-manual-for-digital-electronics-a-p-godse-d-a-godse-26pd2-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 26
حجم فایل زیپ شده 2.2 مگابایت

***

Modern Digital Electronics – Jain

کتاب الکترونیک دیجیتال مدرن آر. جین

Modern Digital Electronics

نویسندگان: R. Jain

 

modern-digital-electronics-r-jain-632pd83-5

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 632
حجم فایل زیپ شده 83.5 مگابایت

***