بایگانی دسته: مدار

Adaptive Filters – Behrouz Farhang-Boroujeny

 

کتاب فیلترهای تطبیقی بهروز فرهنگ – ویرایش دوم

Adaptive Filters, Theory and Applications 2nd ed

نویسندگان: Behrouz Farhang-Boroujeny

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Integrated Electronics – Jacob Millman, Christos Halkias

کتاب الکترونیک مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال میلمن

Integrated Electronics: Analog and Digital Circuits and Systems

نویسندگان: Jacob Millman, Christos C. Halkias

 

integrated-electronics-analog-and-digital-circuits-and-systems-jacob-millman-christos-c-halkias-935pd13-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 935
حجم فایل زیپ شده 13.2مگابایت

***

Electronics Devices And Circuits – Godse, Bakshi

کتاب ابزارهای الکترونیکی و مدارها – ویرایش اول

Electronics Devices And Circuits 1st ed

نویسندگان: A.P.Godse and U.A.Bakshi

 

Electronics Devices And Circuits 1st ed - A.P.Godse and U.A.Bakshi - 557pd22mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 557
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

***

Solution Manual for Basic Engineering Circuit Analysis – David Irwin, Robert Nelms

حل المسائل کتاب تحلیل مدار مهندسی دیوید ایروین – ویرایش هشتم، نهم و دهم (چهار حل المسائل)

Solution Manual for Basic Engineering Circuit Analysis 8th, 9th and 10th Edition

نویسندگان: J. David Irwin, Robert M. Nelms

این مجموعه دارای چهار فایل می باشد، یکی برای ویرایش 10، دو تا برای ویرایش 9، یکی برای ویرایش 8 کتاب. لازم به توضیح هست که حل المسائل ویرایش دهم شامل سه فصل اول و دوم و سوم کتاب می باشد.

 

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 26.3 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1368
حجم فایل زیپ شده 32.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم برای ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1004
حجم فایل زیپ شده 33.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1254
حجم فایل زیپ شده 75.8 مگابایت

***

Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits – Larry Coldren, Scott Corzine

کتاب دیودهای لیزری و مدار های مجتمع فوتونیکی کلدرن – ویرایش دوم

Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits 2nd Edition

نویسندگان: Larry A. Coldren, Scott Corzine, Milan. Mashanovitch

 

Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits 2nd ed - Larry A. Coldren, Scott Corzine, Milan. Mashanovitch - 722pd7mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 722
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Basic Engineering Circuit Analysis – David Irwin, Robert Nelms

کتاب تحلیل مدار مهندسی ایروین – ویرایش دهم و یازدهم

Basic Engineering Circuit Analysis 10th and 11th Edition

نویسندگان: J. David Irwin, Robert M. Nelms

 

Basic Engineering Circuit Analysis 10th ed - J. David Irwin, Robert M. Nelms - 864pd9mbBasic Engineering Circuit Analysis 11th ed - J. David Irwin, Robert M. Nelms - 688pd16mb

 

مشخصات کتاب ویرایش یازدهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 688
حجم فایل زیپ شده 14.8 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 864
حجم فایل زیپ شده 9.4 مگابایت

***

Solution Manual for Linear Circuit Analysis – Raymond DeCarlo, Pen-Min Lin

حل المسائل کتاب آنالیز مدارهای خطی دیکارلو – ویرایش دوم

Solution Manual for Linear Circuit Analysis -Time Domain, Phasor, and Laplace Transform Approaches 2nd ed

نویسندگان: Raymond A. DeCarlo, Pen-Min Lin

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 945
حجم فایل زیپ شده 11.5 مگابایت

***

Solution Manual for Alternating-current Circuits – George Francis Corcoran, Russell Marion Kerchner

حل المسائل کتاب مدار جریان متناوب کورکوران

Solution Manual for Alternating-current Circuits

نویسندگان: George Francis Corcoran, Russell Marion Kerchner

 

Solution Manual for Alternating-current Circuits - George Francis Corcoran and Russell Marion Kerchner-230pd8.3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 230
حجم فایل زیپ شده 8.3 مگابایت

***

Linear Circuit Analysis – Raymond DeCarlo, Pen-Min Lin

کتاب آنالیز مدارهای خطی دیکارلو – ویرایش سوم

Linear Circuit Analysis-Time Domain, Phasor, and Laplace Transform Approaches 3rd ed

نویسندگان: Raymond A. DeCarlo, Pen-Min Lin

 

Linear Circuit Analysis-Time Domain, Phasor, and Laplace Transform Approaches 3rd ed - Raymond A. DeCarlo, Pen-Min Lin - 1124pd40mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1124
حجم فایل زیپ شده 40 مگابایت

***

Alternating-current Circuits – George Francis Corcoran, Russell Marion Kerchner

کتاب مدارهای جریان متناوب کرچنر – ویرایش چهارم

Alternating-current Circuits 4th ed

نویسندگان: George Francis Corcoran and Russell Marion Kerchner

Alternating-current Circuits 4th ed - George Francis Corcoran and Russell Marion Kerchner - 306pd66mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 306
حجم فایل زیپ شده 66 مگابایت

***