بایگانی دسته: مهندسی کنترل

Solution Manual for Principles of Control Systems – Bakshi

حل المسائل کتاب اصول سیستم های کنترلی Bakshi

Solution Manual for Principles of Control Systems

نویسندگان: U.A.Bakshi, V.U.Bakshi

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 100
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Principles of Control Systems – Bakshi

کتاب اصول سیستم های کنترلی بکشی

Principles of Control Systems

نویسندگان: U.A.Bakshi, V.U Bakshi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 722
حجم فایل زیپ شده 16.5 مگابایت

***

Solution Manual for Control System Engineering – Bakshii

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های کنترلی بکشی

Solution Manual for Control System Engineering

نویسندگان: U.A.Bakshi, V.U.Bakshi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 232
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Control System Engineering – Bakshi

کتاب مهندسی سیستم های کنترلی بکشی

Control System Engineering

نویسندگان: U.A.Bakshi, V.U.Bakshi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 835
حجم فایل زیپ شده 21.3 مگابایت

***

حل المسائل سیستم های فازی تشنه لب

حل تمرینات کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی

نویسنده : لی وانگ

مترجم : محمد تشنه لب

این مجموعه، تمرینات مهم هر 9 فصل را شامل می شود

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات مجموعا 46 صفحه
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***

Digital Control of Dynamic Systems – Gene Franklin, David Powell

کتاب کنترل دیجیتالی سیستم های دینامیک فرانکلین – ویرایش سوم

Digital Control of Dynamic Systems, 3rd Edition

نویسندگان: Gene F. Franklin, J.David Powell, Michael L. Workman

digital-control-of-dynamic-systems-3rd-edition-gene-f-franklin-j-david-powell-michael-l-workman-850dj10mb

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 850
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Solution Manual for Control Systems by Gopal

حل المسائل کتاب سیستم های کنترل گوپال

Solution Manual for Control Systems

نویسندگان: M. Gopal

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 128
حجم فایل زیپ شده 0.9 مگابایت

***

Solution Manual for Optimal Control Theory – Donald Kirk

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه کنترل بهینه کرک

Solution Manual for Optimal control theory, An introduction

نویسندگان: Donald E. Kirk

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 185
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***

Solution Manual for Digital Control and State Variable Methods – Gopal

حل المسائل کتاب کنترل دیجیتال گوپال

Solution Manual for Digital Control and State Variable Methods, Conventional and Neural- Fuzzy Control Systems

نویسندگان: M. Gopal

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 128
حجم فایل زیپ شده 0.6 مگابایت

***

Digital Control and State Variable Methods – Gopal

کتاب کنترل دیجیتال گوپال

Digital Control and State Variable Methods: Conventional and Neural-fuzzy Control Systems

نویسندگان: M. Gopal

 

Digital Control and State Variable Methods, Conventional and Neural-fuzzy Control Systems - M. Gopal-838pd25mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 838
حجم فایل زیپ شده 25 مگابایت

***