بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های مهندسی برق

حل المسائل سیستم های فازی تشنه لب

حل تمرینات کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی

نویسنده : لی وانگ

مترجم : محمد تشنه لب

این مجموعه، تمرینات مهم هر 9 فصل را شامل می شود

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات مجموعا 46 صفحه
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***

Solution Manual for System Dynamics – Katsuhiko Ogata

حل المسائل کتاب دینامیک سیستم اوگاتا

Solution Manual for System Dynamics, 3rd edition (Solutions to B Problems)

نویسندگان: Katsuhiko Ogata

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 200
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Solution Manual for Microwave and Rf Design of Wireless Systems – David Pozar

حل المسائل کتاب طراحی میکروویو و RF سیستم های بی سیم پوزار

Solution Manual for Microwave and Rf Design of Wireless Systems

نویسندگان: David M. Pozar

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 153
حجم فایل زیپ شده 2.4 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Engineering Dynamics – Jerry Ginsberg

حل المسائل کتاب دینامیک مهندسی پیشرفته جری گینزبرگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Advanced Engineering Dynamics 2nd ed

نویسندگان: Jerry H. Ginsberg

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 210
حجم فایل زیپ شده 8.9 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Engineering Design – Anton Van Beek

حل المسائل کتاب طراحی مهندسی پیشرفته آنتون وان بیک

Solution Manual for Advanced Engineering Design: Lifetime Performance and Reliability

نویسندگان: Anton Van Beek

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 117
حجم فایل زیپ شده 3.6 مگابایت

***

Solution Manual for Power System Relaying – Stanley Horowitz, Arun Phadke

حل المسائل کتاب رله گذاری سیستم های قدرت استنلی هوروویتز – ویرایش دوم

Solution Manual for Power System Relaying 2nd ed

نویسندگان: Stanley H. Horowitz, Arun G. Phadke

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 38
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

این حل المسائل فصل های 2، 3، 4، 5 و 6 را شامل می شود

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 20.1 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Thermodynamics – Tarik Al-Shemmeri

حل المسائل کتاب مهندسی ترمودینامیک الشمری

Solution Manual for Engineering Thermodynamics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

solution-manual-for-engineering-thermodynamics-tarik-al-shemmeri-32pd0-8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 32
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – Nannapaneni Narayana Rao

حل المسائل کتاب مبانی الکترومغناطیس مهندسی رائو – ویرایش ششم

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – 6th Edition

نویسندگان: Nannapaneni Narayana Rao

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 786
حجم فایل زیپ شده 19.2 مگابایت

***

Solution Manual for Digital Electronics – Godse

حل المسائل کتاب الکترونیک دیجیتالی گادسه

Solution Manual for Digital Electronics

نویسندگان: A.P.Godse, D.A.Godse

 

solution-manual-for-digital-electronics-a-p-godse-d-a-godse-26pd2-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 26
حجم فایل زیپ شده 2.2 مگابایت

***