بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های مهندسی برق

Solution Manual for Time-Harmonic Electromagnetic Fields – Roger Harrington

حل المسائل کتاب میدان الکترومغناطیس متغییر با زمان روگر هارینگتون – ویرایش دوم

Solution Manual for Time-Harmonic Electromagnetic Fields 2nd Edition

نویسندگان: Roger F. Harrington

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 134
حجم فایل زیپ شده 2.97 مگابایت

***

Solution Manual for Field Theory – Bakshi

حل المسائل کتاب نظریه میدان بکشی

Solution Manual for Field Theory

نویسندگان: U. A. Bakshi, A. V. Bakshi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 201
حجم فایل زیپ شده 3.9 مگابایت

***

Solution Manual for Digital Signal Processing – Li Tan, Jean Jiang

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال دیجیتال لی تان – ویرایش دوم

Solution Manual for Digital Signal Processing, Fundamentals and Applications 2nd ed

نویسندگان: Li Tan, Jean Jiang

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 171
حجم فایل زیپ شده 2.2 مگابایت

***

Solution Manual for Design of Feedback Control Systems – Raymond Stefani, Bahram Shahian

حل المسائل کتاب طراحی کنترل فیدبک ریموند استفانی و بهرام شاهیان – ویرایش چهارم

Solution Manual for Design of Feedback Control Systems 4th edition 

نویسندگان: Raymond T. Stefani, Bahram Shahian, Clement J. Savant, Gene H. Hostetter

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 309
حجم فایل زیپ شده 16.6 مگابایت

***

Solution Manual for A First Course in Digital Communications – Ha Nguyen, Ed Shwedyk

حل المسائل کتاب گام نخست در مخابرات دیجیتال Nguyen

Solution Manual for A First Course in Digital Communications

نویسندگان: Ha H. Nguyen, Ed Shwedyk

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 307
حجم فایل زیپ شده 4.8 مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Control Systems – Bakshi

حل المسائل کتاب اصول سیستم های کنترلی Bakshi

Solution Manual for Principles of Control Systems

نویسندگان: U.A.Bakshi, V.U.Bakshi

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 100
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Solution Manual for Electronic and Electrical Engineering – Lionel Warnes

حل المسائل کتاب مهندسی برق و الکترونیک لیونل وارنس

Solution Manual for Electronic and Electrical Engineering

نویسندگان: Lionel Warnes

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 254
حجم فایل زیپ شده 12.7 مگابایت

***

Solution Manual for Electromagnetic Fields and Energy – Hermann Haus, James Melcher

حل المسائل کتاب انرژی و میدان های الکترومغناطیسی هرمان هائوس

Solution Manual for Electromagnetic Fields and Energy

نویسندگان: Hermann A. Haus, James R. Melcher

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 379
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Solution Manual for High-Frequency Magnetic Components – Marian Kazimierczuk

حل المسائل کتاب اجزای مغناطیسی فرکانس بالا Kazimierczuk – ویرایش دوم

Solution Manual for High-Frequency Magnetic Components 2nd ed

نویسندگان: Marian Kazimierczuk

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.3

***

حل المسائل سیستم های فازی تشنه لب

حل تمرینات کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی

نویسنده : لی وانگ

مترجم : محمد تشنه لب

این مجموعه، تمرینات مهم هر 9 فصل را شامل می شود

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات مجموعا 46 صفحه
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***