بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های مهندسی برق

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

این حل المسائل فصل های 2، 3، 4، 5 و 6 را شامل می شود

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 20.1 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Thermodynamics – Tarik Al-Shemmeri

حل المسائل کتاب مهندسی ترمودینامیک الشمری

Solution Manual for Engineering Thermodynamics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

solution-manual-for-engineering-thermodynamics-tarik-al-shemmeri-32pd0-8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 32
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – Nannapaneni Narayana Rao

حل المسائل کتاب مبانی الکترومغناطیس مهندسی رائو – ویرایش ششم

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – 6th Edition

نویسندگان: Nannapaneni Narayana Rao

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 786
حجم فایل زیپ شده 19.2 مگابایت

***

Solution Manual for Digital Electronics – Godse

حل المسائل کتاب الکترونیک دیجیتالی گادسه

Solution Manual for Digital Electronics

نویسندگان: A.P.Godse, D.A.Godse

 

solution-manual-for-digital-electronics-a-p-godse-d-a-godse-26pd2-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 26
حجم فایل زیپ شده 2.2 مگابایت

***

حل المسائل بررسی سيستم های قدرت 1 – احد کاظمی

حل المسائل کتاب بررسی سيستمهای قدرت 1

نویسندگان:  احد کاظمی

این حل المسائل تمرینات فصول 2، 3، 6 و 7 را پوشش می دهد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 17
حجم فایل زیپ شده 2.7 مگابایت

***

Solution Manual for Digital Design – Morris Mano, Michael Ciletti

مجموعه حل المسائل برای کتاب مدار منطقی (طراحی دیجیتال) موریس مانو

Solution Manual for Digital Design

نویسندگان: M. Morris Mano, Michael D. Ciletti

این مجموعه شامل چندین فایل می باشد:

یکی به زبان انگلیسی و برای ویرایش چهار کتاب که 9 فصل را پوشش می دهد

یک حل المسائل به زبان فارسی و تایپ شده که 9 فصل را پوشش می دهد

یک حل المسائل به صورت دستنویس و به زبان انگلیسی که 13 فصل را پوشش می دهد

یک حل المسائل اسکن شده فارسی که فصل 1 و 2 و3 را پوشش می دهد.

Solution Manual for Digital Design, 4th ed - M. Morris Mano, Michael D. Ciletti - 294pd2mb

 

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم به زبان انگلیسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 294
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

مشخصات حل المسائل فارسی کامل

فرمت pdf
تعداد صفحات 49
حجم فایل زیپ شده 1.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل دستنویس انگلیسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 98
حجم فایل زیپ شده 3.3 مگابایت

مشخصات حل المسائل فارسی سه فصلی

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 0.6 مگابایت

***

 

Solution Manual for Basic Engineering Circuit Analysis – David Irwin, Robert Nelms

حل المسائل کتاب تحلیل مدار مهندسی دیوید ایروین – ویرایش هشتم، نهم و دهم

Solution Manual for Basic Engineering Circuit Analysis 8th, 9th and 10th Edition

نویسندگان: J. David Irwin, Robert M. Nelms

این مجموعه دارای سه فایل می باشد، یکی برای ویرایش 10، یکی برای ویرایش 9، یکی برای ویرایش 8 کتاب. لازم به توضیح هست که حل المسائل ویرایش دهم شامل سه فصل اول و دوم و سوم کتاب می باشد.

 

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 26.3 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1004
حجم فایل زیپ شده 33.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1254
حجم فایل زیپ شده 75.8 مگابایت

***

Solution Manual for The Analysis of Linear Circuits – Charles Close

حل المسائل کتاب آنالیز مدارهای خطی چارلز کلوز

Solution Manual for The Analysis of Linear Circuits

نویسندگان: Charles M. Close

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 128
حجم فایل زیپ شده 25.5 مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Electric Machines and Power Electronics – Paresh Sen

حل المسائل کتاب اصول ماشین های الکتریکی و برق قدرت پارش سن – ویرایش دوم

Solution Manual for Principles of Electric Machines and Power Electronics, Second Edition

نویسندگان: Paresh C. Sen

 

Solution Manual for Principles of Electric Machines and Power Electronics, Second Edition - Paresh C. Sen - 185pd4mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 185
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Optical Networks – Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan

حل المسائل کتاب شبکه های نوری Ramaswami – ویرایش سوم

Solution Manual for Optical Networks, A Practical Perspective 3rd ed

نویسندگان: Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan, Galen Sasaki

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 85
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***