بایگانی دسته: الکترونیک

Solution Manual for Electronic and Electrical Engineering – Lionel Warnes

حل المسائل کتاب مهندسی برق و الکترونیک لیونل وارنس

Solution Manual for Electronic and Electrical Engineering

نویسندگان: Lionel Warnes

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 254
حجم فایل زیپ شده 12.7 مگابایت

***

Quantum Transport – Supriyo Datta

کتاب انتقال کوانتومی سوپریو داتا – ویرایش دوم

Quantum Transport, Atom to Transistor 2nd ed

نویسندگان: Supriyo Datta

quantum-transport-atom-to-transistor-2nd-ed-supriyo-datta-419pd7mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 419
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Solution Manual for Digital Electronics – Godse

حل المسائل کتاب الکترونیک دیجیتالی گادسه

Solution Manual for Digital Electronics

نویسندگان: A.P.Godse, D.A.Godse

 

solution-manual-for-digital-electronics-a-p-godse-d-a-godse-26pd2-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 26
حجم فایل زیپ شده 2.2 مگابایت

***

Modern Digital Electronics – Jain

کتاب الکترونیک دیجیتال مدرن آر. جین

Modern Digital Electronics

نویسندگان: R. Jain

 

modern-digital-electronics-r-jain-632pd83-5

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 632
حجم فایل زیپ شده 83.5 مگابایت

***

Microprocessors & Microcontrollers – Godse

کتاب ریز پردازنده ها و میکروکنترلرهای گادسه

Microprocessors & Microcontrollers

نویسندگان: A.P.Godse, D.A.Godse

 

microprocessors-microcontrollers-a-p-godse-d-a-godse-752pd23mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 752
حجم فایل زیپ شده 23 مگابایت

***

Integrated Electronics – Jacob Millman, Christos Halkias

کتاب الکترونیک مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال میلمن

Integrated Electronics: Analog and Digital Circuits and Systems

نویسندگان: Jacob Millman, Christos C. Halkias

 

integrated-electronics-analog-and-digital-circuits-and-systems-jacob-millman-christos-c-halkias-935pd13-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 935
حجم فایل زیپ شده 13.2مگابایت

***

Fundamentals of Electronics – Thomas Schubert, Ernest Kim

کتاب مبانی الکترونیک توماس اسچوبرت و ارنست کیم

جلد 1 : قطعات الکترونیکی و کاربرد مدار

Fundamentals of Electronics, Book 1 Electronic Devices and Circuit Applications

نویسندگان: Thomas Schubert, Ernest M. Kim

 

 fundamentals-of-electronics-book-1-electronic-devices-and-circuit-applications-thomas-schubert-ernest-m-kim-319pd7-1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 319
حجم فایل زیپ شده 7.1 مگابایت

***

Electronics Devices And Circuits – Godse, Bakshi

کتاب ابزارهای الکترونیکی و مدارها – ویرایش اول

Electronics Devices And Circuits 1st ed

نویسندگان: A.P.Godse and U.A.Bakshi

 

Electronics Devices And Circuits 1st ed - A.P.Godse and U.A.Bakshi - 557pd22mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 557
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

***

Electronics and Microprocessors – Godse

کتاب الکترونیک و ریز پردازنده ها گادسه – ویرایش سوم

Electronics and Microprocessors 3rd ed

نویسندگان: A.P.Godse, D. A. Godse

 

Electronics and Microprocessors 3rd ed - A.P.Godse, D. A. Godse - 723pd18.8

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 723
حجم فایل زیپ شده 18.8 مگابایت

***

Digital Electronics And Logic Design – Godse

کتاب الکترونیک دیجیتالی و طراحی منطقی گادسه

Digital Electronics And Logic Design

نویسندگان: A.P.Godse, D.A.Godse

 

Digital Electronics And Logic Design - A.P.Godse, D.A.Godse - 868pd30.5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 868
حجم فایل زیپ شده 30.5 مگابایت

***