بایگانی دسته: مهندسی قدرت

حل المسائل بررسی سيستم های قدرت 1 – احد کاظمی

حل المسائل کتاب بررسی سيستمهای قدرت 1

نویسندگان:  احد کاظمی

این حل المسائل تمرینات فصول 2، 3، 6 و 7 را پوشش می دهد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 17
حجم فایل زیپ شده 2.7 مگابایت

***

Principles of Electric Machines and Power Electronics – Paresh Sen

کتاب اصول ماشین های الکتریکی و برق قدرت پارش سن – ویرایش دوم

Principles of Electric Machines and Power Electronics, Second Edition

نویسندگان: Paresh C. Sen

 

Principles of Electric Machines and Power Electronics, Second Edition - Paresh C. Sen - 640pd22mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 640
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

***

Solution Manual for Power Systems Analysis – Hadi Saadat

حل المسائل کتاب آنالیز سیستم های قدرت هادی سعادت

Solution Manual for Power Systems Analysis

نویسندگان: Hadi Saadat

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 285
حجم فایل زیپ شده 0.7 مگابایت

***

Power Systems Analysis – Hadi Saadat

کتاب آنالیز سیستم های قدرت هادی سعادت – ویرایش 1

Power Systems Analysis – 1st Edition

نویسندگان: Hadi Saadat

 

Power Systems Analysis - 1st Edition - Hadi Saadat - 719pd27mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 719
حجم فایل زیپ شده 27 مگابایت

***

Solution Manual for Power Electronics – Ned Mohan, Tore Undeland

حل المسائل کتاب برق قدرت موهان – طراحی، کاربردها و مبدل ها – ویرایش 3

Solution Manual for Power Electronics, Converters, Applications, and Design 3rd ed

نویسندگان: Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 459
حجم فایل زیپ شده 6.8 مگابایت

***

Solution Manual for Power System Analysis – John Grainger, William Stevenson

 حل المسائل کتاب بررسی سیستم های قدرت جان گرینجر

Solution Manual for Power System Analysis

نویسندگان:John J Grainger ,William D Stevenson

 حل المسائل آنالیز سیستم قدرت گرینگر Solution manual of Power System Analysis نویسندگان: John J Grainger William D Stevenson

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 334
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت