بایگانی دسته: مهندسی سیالات

Advanced Fluid Mechanics – William Graebel

کتاب مکانیک سیالات پیشرفته ویلیام گرابل

Advanced Fluid Mechanics

نویسندگان: William Graebel

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 379
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Fluids – Irving Shames

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات ایروین شیمز – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mechanics of Fluids 4th ed

نویسندگان: Irving H. Shames

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 908
حجم فایل زیپ شده 98.1 مگابایت

***

Solution Manual for Heat and Mass Transfer – Kurt Rolle

حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت کورت روله – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat and Mass Transfer 2nd Ed

نویسندگان: Kurt Rolle

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 86
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

Solution Manual for Design and Optimization of Thermal Systems – Yogesh Jaluria

حل المسائل کتاب طراحی و بهینه سازی سیستم های گرمایشی جالوریا – ویرایش دوم

Solution Manual for Design and Optimization of Thermal Systems, Second Edition

نویسندگان: Yogesh Jaluria

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 199
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Design and Optimization of Thermal Systems – Yogesh Jaluria

کتاب طراحی و بهینه سازی سیستم های گرمایشی جالوریا – ویرایش دوم

Design and Optimization of Thermal Systems, Second Edition

نویسندگان: Yogesh Jaluria

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for A Brief Introduction to Fluid Mechanics – Donald Young, Bruce Munson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات یانگ

Solution Manual for A Brief Introduction to Fluid Mechanics

نویسندگان: Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 563
حجم فایل زیپ شده 36.6 مگابایت

***

A Brief Introduction to Fluid Mechanics – Donald Young, Bruce Munson

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات یانگ – ویرایش پنجم

A Brief Introduction to Fluid Mechanics, Fifth Edition

نویسندگان: Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

a-brief-introduction-to-fluid-mechanics-fifth-edition-donald-f-young-bruce-r-munson-theodore-h-okiishi-wade-w-huebsch-523pd26mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 523
حجم فایل زیپ شده 26 مگابایت

***

Solution Manual for Analysis of Transport Phenomena – William Deen

حل المسائل کتاب آنالیز پدیده های انتقال ویلیام مورای دین

Solution Manual for Analysis of Transport Phenomena

نویسندگان: William Murray Deen

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 653
حجم فایل زیپ شده 23.8ظمگابایت

***

Analysis of Transport Phenomena – William Murray Deen

کتاب آنالیز پدیده های انتقال ویلیام مورای دین

Analysis of Transport Phenomena

نویسندگان: William Murray Deen

analysis-of-transport-phenomena-william-murray-deen-618pd27-3mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 618
حجم فایل زیپ شده 27.3 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Fluids – Merle Potter, David Wiggert

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات مرل پاتر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mechanics of Fluids, 4th edition

نویسندگان: Merle C. Potter, David C. Wiggert, Bassem H. Ramadan

 

solution-manual-for-mechanics-of-fluids-4th-edition-merle-c-potter-david-c-wiggert-bassem-h-ramadan-196pd2-1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 196
حجم فایل زیپ شده 2.1 مگابایت

***