بایگانی دسته: مهندسی سیالات

Analysis of Transport Phenomena – William Murray Deen

کتاب آنالیز پدیده های انتقال ویلیام مورای دین

Analysis of Transport Phenomena

نویسندگان: William Murray Deen

analysis-of-transport-phenomena-william-murray-deen-618pd27-3mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 618
حجم فایل زیپ شده 27.3 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Fluids – Merle Potter, David Wiggert

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات مرل پاتر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mechanics of Fluids, 4th edition

نویسندگان: Merle C. Potter, David C. Wiggert, Bassem H. Ramadan

 

solution-manual-for-mechanics-of-fluids-4th-edition-merle-c-potter-david-c-wiggert-bassem-h-ramadan-196pd2-1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 196
حجم فایل زیپ شده 2.1 مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Mechanics for Chemical Engineers – Noel de Nevers

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی نوئل دی نورس – ویرایش سوم

Solution Manual for Fluid Mechanics for Chemical Engineers. 3rd Edition

نویسندگان: Noel de Nevers

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 132
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Fluid Mechanics for Chemical Engineers – Noel de Nevers

کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی – نوئل دی نورس – ویرایش دوم

Fluid Mechanics for Chemical Engineers 2nd Edition

نویسندگان: Noel de Nevers

 

fluid-mechanics-for-chemical-engineers-2nd-edition-noel-de-nevers-612pd18-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 612
حجم فایل زیپ شده 18.2 مگابایت

***

Mechanics of Fluids – Merle Potter, David Wiggert

کتاب مکانیک سیالات مرل پاتر – ویرایش چهارم

Mechanics of Fluids , Fourth Edition

نویسندگان: Merle C. Potter, David C. Wiggert, Bassem H. Ramadan

 

mechanics-of-fluids-fourth-edition-merle-c-potter-david-c-wiggert-bassem-h-ramadan-818pd13-6mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 818
حجم فایل زیپ شده 13.6 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics – Tarik Al-Shemmeri

حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک سیالات الشمری

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

solution-manual-for-engineering-fluid-mechanics-tarik-al-shemmeri-45pd3-1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 45
حجم فایل زیپ شده 3.1 مگابایت

***

Engineering Fluid Mechanics – Tarik Al-Shemmeri

کتاب مهندسی مکانیک سیالات الشمری

Engineering Fluid Mechanics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

engineering-fluid-mechanics-tarik-al-shemmeri-147pd-4-2-mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 147
حجم فایل زیپ شده 4.2 مگابایت

***

Solution Manual For Viscous Fluid Flow – Frank White

حل المسائل کتاب جریان سیالات لزج فرانک وایت – ویرایش سوم

Solution Manual For Viscous Fluid Flow 3rd ed

نویسندگان: Frank M. White

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 248
حجم فایل زیپ شده 15.5 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics – Donald Elger, Barbara Williams

حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک سیالات الگر – ویرایش هفتم (دو حل المسائل)

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics 7th ed

نویسندگان:Donald F. Elger, Barbara C. Williams, Clayton T. Crowe, John A. Roberson

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هفتم و دیگری برای ویرایش نامشخص
Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics 7th ed - Donald F. Elger, Barbara C. Williams, Clayton T. Crowe, John A. Roberson - 1312pd4mb


مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1312
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات 1375
حجم فایل زیپ شده 4.8 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Heat Transfer – Vedat Arpaci, Ahmet Selamet

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر انتقال حرارت آرپاچی

Solution Manual for Introduction to Heat Transfer

نویسندگان: Vedat S. Arpaci, Ahmet Selamet, Shu-Hsin Kao

این مموعه فقط حل برخی مسائل را شامل می شود و کامل نیست

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***