بایگانی دسته: مهندسی مکانیک

Solution Manual for Continuum Electromechanics – James Melcher

حل المسائل کتاب الکترومکانیک پیوسته ملچر

Solution Manual for Continuum Electromechanics

نویسندگان: James R. Melcher

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 438
حجم فایل زیپ شده 22.3 مگابایت

***

Continuum Electromechanics – James Melcher

کتاب الکترومکانیک پیوسته ملچر

Continuum Electromechanics

نویسندگان: James R. Melcher

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 658
حجم فایل زیپ شده 29.4 مگابایت

***

Advanced Fluid Mechanics – William Graebel

کتاب مکانیک سیالات پیشرفته ویلیام گرابل

Advanced Fluid Mechanics

نویسندگان: William Graebel

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 379
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Internal Combustion Engines – Richard Stone

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر موتورهای احتراق داخلی ریچارد استون – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Internal Combustion Engines 3rd ed

نویسندگان: Richard Stone

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 192
حجم فایل زیپ شده 16.7 مگابایت

***

Introduction to Perturbation Techniques – Ali Nayfeh

کتاب مقدمه ای بر تکنیک های اختلال علی نایفه

Introduction to Perturbation Techniques

نویسندگان: Ali H. Nayfeh

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 543
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Introduction to Internal Combustion Engines – Richard Stone

کتاب مقدمه ای بر موتورهای احتراق داخلی ریچارد استون – ویرایش سوم

Introduction to Internal Combustion Engines 3rd ed

نویسندگان: Richard Stone

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 661
حجم فایل زیپ شده 71 مگابایت

***

Solution Manual for Heat and Mass Transfer – Kurt Rolle

حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت کورت روله – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat and Mass Transfer 2nd Ed

نویسندگان: Kurt Rolle

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 86
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

Solution Manual for Design of Machinery – Robert Norton

حل المسائل کتاب طراحی ماشین نورتن – ویرایش پنجم

Solution Manual for Design of Machinery 5th ed

نویسندگان: Robert L. Norton

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 232
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Design of Machinery – Robert Norton

کتاب طراحی ماشین روبرت نورتن – ویرایش سوم

Design of Machinery 3rd ed

نویسندگان: Robert L. Norton

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 881
حجم فایل زیپ شده 49 مگابایت

***

System Dynamics – Katsuhiko Ogata

کتاب دینامیک سیستم کاتسوهیکو اوگاتا – ویرایش چهارم

System Dynamics, Fourth Edition

نویسندگان: Katsuhiko Ogata

system-dynamics-4th-edition-katsuhiko-ogata-777pd23-8mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 777
حجم فایل زیپ شده 23.8 مگابایت

***