بایگانی دسته: مهندسی مکانیک

Finite Element Methods – Jonathan Whiteley

 

کتاب روش های المان محدود ویتلی

Finite Element Methods, A Practical Guide

نویسندگان: Jonathan Whiteley

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 2.22
حجم فایل زیپ شده 117 مگابایت

***

Solution Manual for MEMS and Microsystems – Tai-Ran Hsu

حل المسائل کتاب سیستم‌های میکرو الکترومکانیکی و میکروسیستمهای تای ران اچ سو

Solution Manual for MEMS and Microsystems – Tai-Ran Hsu

نویسندگان: Tai-Ran Hsu

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 50
حجم فایل زیپ شده 400 کیلوبایت

***

Solution Manual for Machines and Mechanisms – David Myszka

حل المسائل کتاب ماشین ها و مکانیسم های دیوید میزکا – ویرایش سوم

Solution Manual for Machines and Mechanisms, Applied Kinematic Analysis 3rd ed

نویسندگان: David H. Myszka

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 112
حجم فایل زیپ شده 7.1 مگابایت

***

Solution Manual for Heat Transfer – Gregory Nellis, Sanford Klein

حل المسائل انتقال حرارت گریگوری نلیس

Solution Manual for Heat Transfer

نویسندگان: Gregory Nellis, Sanford Klein

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 2645
حجم فایل زیپ شده 31 مگابایت

***

Solution Manual for Design of Feedback Control Systems – Raymond Stefani, Bahram Shahian

حل المسائل کتاب طراحی کنترل فیدبک ریموند استفانی و بهرام شاهیان – ویرایش چهارم

Solution Manual for Design of Feedback Control Systems 4th edition 

نویسندگان: Raymond T. Stefani, Bahram Shahian, Clement J. Savant, Gene H. Hostetter

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 309
حجم فایل زیپ شده 16.6 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Mass and Heat Transfer – Stanley Middleman

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر انتقال جرم و حرارت استنلی میدلمن

Solution Manual for An Introduction to Mass and Heat Transfer – Stanley Middleman

نویسندگان: Stanley Middleman

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 699
حجم فایل زیپ شده 123 مگابایت

***

Machines and Mechanisms – David Myszka

کتاب ماشین ها و مکانیسم های دیوید میزکا – ویرایش چهارم

Machines and Mechanisms, Applied Kinematic Analysis 4th ed

نویسندگان: David H. Myszka

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 385
حجم فایل زیپ شده 8.20 مگابایت

***

Heat Transfer – Gregory Nellis, Sanford Klein

کتاب انتقال حرارت گریگوری نلیس

Heat Transfer

نویسندگان: Gregory Nellis, Sanford Klein

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1143
حجم فایل زیپ شده 9.85 مگابایت

***

Design of Feedback Control Systems – Raymond Stefani, Bahram Shahian

کتاب طراحی سیستم های کنترل فیدبک ریموند استفانی و بهرام شاهیان – ویرایش چهارم

Design of Feedback Control Systems 4th ed

نویسندگان: Raymond T. Stefani, Bahram Shahian, Clement J. Savant, Gene H. Hostetter

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 860
حجم فایل زیپ شده 45.5 مگابایت

***

Solution Manual for Continuum Electromechanics – James Melcher

حل المسائل کتاب الکترومکانیک پیوسته ملچر

Solution Manual for Continuum Electromechanics

نویسندگان: James R. Melcher

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 438
حجم فایل زیپ شده 22.3 مگابایت

***