بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های مهندسی مکانیک

Solution Manual for Continuum Electromechanics – James Melcher

حل المسائل کتاب الکترومکانیک پیوسته ملچر

Solution Manual for Continuum Electromechanics

نویسندگان: James R. Melcher

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 438
حجم فایل زیپ شده 22.3 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Internal Combustion Engines – Richard Stone

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر موتورهای احتراق داخلی ریچارد استون – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Internal Combustion Engines 3rd ed

نویسندگان: Richard Stone

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 192
حجم فایل زیپ شده 16.7 مگابایت

***

Solution Manual for Heat and Mass Transfer – Kurt Rolle

حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت کورت روله – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat and Mass Transfer 2nd Ed

نویسندگان: Kurt Rolle

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 86
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

Solution Manual for Design of Machinery – Robert Norton

حل المسائل کتاب طراحی ماشین نورتن – ویرایش پنجم

Solution Manual for Design of Machinery 5th ed

نویسندگان: Robert L. Norton

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 232
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for System Dynamics – Katsuhiko Ogata

حل المسائل کتاب دینامیک سیستم اوگاتا

Solution Manual for System Dynamics, 3rd edition (Solutions to B Problems)

نویسندگان: Katsuhiko Ogata

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 200
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Engineering Dynamics – Jerry Ginsberg

حل المسائل کتاب دینامیک مهندسی پیشرفته جری گینزبرگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Advanced Engineering Dynamics 2nd ed

نویسندگان: Jerry H. Ginsberg

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 210
حجم فایل زیپ شده 8.9 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Engineering Design – Anton Van Beek

حل المسائل کتاب طراحی مهندسی پیشرفته آنتون وان بیک

Solution Manual for Advanced Engineering Design: Lifetime Performance and Reliability

نویسندگان: Anton Van Beek

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 117
حجم فایل زیپ شده 3.6 مگابایت

***

Solution Manual for A Brief Introduction to Fluid Mechanics – Donald Young, Bruce Munson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات یانگ

Solution Manual for A Brief Introduction to Fluid Mechanics

نویسندگان: Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 563
حجم فایل زیپ شده 36.6 مگابایت

***

Solution Manual for Kinematics and Dynamics of Machine – Martin

حل المسائل کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین مارتین به زبان فارسی (دو حل المسائل)

Solution Manual for Kinematics and Dynamics of Machine

نویسندگان: G. G. D. H. Martin

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. حل اول فصل های 1 تا 7 و 13 تا 17 و 19 و 20 را به طور کامل پوشش می دهد و به زبان فارسی می باشد. حل المسائل دوم به زبان انگلیسی و برای ویرایش دوم این کتاب می باشد، حل دوم همه مسائل کتاب را پوشش نمی دهد و به صورت دستنویس می باشد.

solution-manual-for-kinematics-and-dynamics-of-machines-2nd-ed-george-h-martin-143pd

مشخصات کتاب حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 31.6 مگابایت

مشخصات کتاب حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 143
حجم فایل زیپ شده 25.5 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Design – George Dieter, Linda Schmidt

حل المسائل کتاب طراحی مهندسی جورج دیتر و لیندا اشمیت – ویرایش پنجم

Solution Manual for Engineering Design, 5th edition

نویسندگان: George Dieter, Linda Schmidt

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 150
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***