Solution Manual for Mechanical Vibration – William Palm

حل المسائل کتاب ارتعاشات مکانیکی ویلیام جان پالم – ویرایش اول

Solution Manual for Mechanical Vibration – 1st Edition

نویسنده(گان): William J. Palm III

توضیح اینکه این حل المسائل، فصل های 1 الی 11 را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. برخی کد های نوشته شده در متلب برای صفحات مختلف کتاب، در این مجموعه قرار دارند.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 632
حجم فایل زیپ شده 14.8 مگابایت

***

Solution Manual for Modern Physical Metallurgy – Smallman, Ngan

حل المسائل کتاب متالوژی فیزیکی مدرن اسمالمن – ویرایش هشتم

Solution Manual for Modern Physical Metallurgy – 8th Edition

نویسنده(گان): R. E. Smallman, A.H.W. Ngan

توضیح اینکه این حل المسائل به صورت کامل می باشد و فصل های 1 تا 16 را پوشش می دهد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 80
حجم فایل زیپ شده 1.21 مگابایت

***

 

Solution Manual for Introduction to Optimum Design – Jasbir Arora

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر طراحی بهینه آرورا – ویرایش چهارم

Solution Manual for Introduction to Optimum Design – 4th Edition

نویسنده(گان): Jasbir Singh Arora

توضیح اینکه این حل المسائل همه فصل های 1 تا 18 کتاب ویرایش چهارم را شامل می شود و حتی کدنویسی های متلب نیز در حل تمرینات آورده شده است. به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف برای حل تمرینات وجود دارد.. علاوه بر حل تمرینات، برخی فایل های اکسل مربوط به فصل های 6، 14، و 16 نیز قرار گرفته است. همچنین کد نویسی های مربوط به اپندیکس B نیز آورده شده است. برخی فایل های جانبی نظیر چندین پروژه و امتحان نیز در این مجموعه وجود دارند.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 884
حجم فایل زیپ شده 23.22 مگابایت

***

Solution Manual for Materials Selection in Mechanical Design – Michael Ashby

حل المسائل کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی میشل فاریس اشبی – ویرایش پنجم

Solution Manual for Materials Selection in Mechanical Design – Fifth Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby

این حل المسائل برای فصل پنجم می باشد و کل کتاب را پوشش می دهد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 128
حجم فایل زیپ شده 4.38 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics – Michael Plesha, Gary Gray

حل المسائل کتاب دینامیک گری و پلشا

Solution Manual for Engineering Mechanics: Dynamics

نویسنده(گان): Michael Plesha, Francesco Costanzo, Gary Gray

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1265
حجم فایل زیپ شده 172 مگابایت

***

Soluton Manual for Basic Biomechanics – Susan Hall

حل المسائل کتاب مبانی بیومکانیک سوزان هال – ویرایش هفتم

Soluton Manual for Basic Biomechanics – 7th Edition

نویسنده(گان): Susan J. Hall

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی پانزدهم (مجموعا 15 فصل و تعداد 389 حل) می باشد. این حل المسائل شامل حل تمرینات “INTRODUCTORY PROBLEMS” و “ADDITIONAL PROBLEMS” می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: لیست مسایل

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 389
حجم فایل زیپ شده 39.8 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی هفتم – جمعا 136 تمرین)

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل هشتم الی پانزدهم – جمعا 153 تمرین)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 389 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Advanced Thermodynamics for Engineers – Desmond Winterbone

حل المسائل ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان دزموند وینتربون و علی توران – ویرایش دوم

Solution Manual for Advanced Thermodynamics for Engineers – 2nd Edition

نویسنده(گان): Desmond  E.  Winterbone, Ali Turan

این حل المسائل به صورت کامل همه تمرینات کتاب را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 222
حجم فایل زیپ شده 69.4 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Measurements – Thomas Beckwith, Roy Marangoni

حل المسائل کتاب اندازه گیری های مکانیکی توماس بک ویت – ویرایش ششم

Solution Manual for Mechanical Measurements – 6th Edition

نویسنده(گان): Thomas G. Beckwith, Roy D. Marangoni, John H. Lienhard V

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 626
حجم فایل زیپ شده 43.3 مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Mechanics for Engineers – David Chin

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان دیوید چین

Solution Manual for Fluid Mechanics for Engineers

نویسنده(گان): David A. Chin

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 604
حجم فایل زیپ شده 3.72 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamental Mechanics of Fluids – Iain Currie

حل المسائل کتاب مبانی مکانیک سیالات ایان جی کوری – ویرایش چهارم

Solution Manual for Fundamental Mechanics of Fluids – 4th Edition

نویسنده(گان): Iain G. Currie

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 186
حجم فایل زیپ شده 3.02 مگابایت

***

Solution Manual for Finite Element Analysis – Saeed Moaveni

حل المسائل کتاب تحلیل اجزای محدود سعید معاونی (به همراه کاربرد نرم افزار انسیس) – ویرایش چهارم

Solution Manual for Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS – 4th Edition

نویسنده(گان): Saeed Moaveni

این حل المسائل شامل حل مسائل کتاب ویرایش چهارم (مجموعا تعداد 202 تمرین) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 202
حجم فایل زیپ شده 68.1 مگابایت

***

Solution Manual for Aerodynamics for Engineers – John Bertin, Russell Cummings

حل المسائل کتاب آیرودینامیک برای مهندسان جان برتین – ویرایش ششم

Solution Manual for Aerodynamics for Engineers – 6th Edition

نویسنده(گان): John J. Bertin, Russell M. Cummings

توضیح اینکه این حل المسائل فصل های 1 تا 13 (همه فصل ها) را پوشش می دهد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات نباشد. برخی حل ها به صورت تایپی و برخی به صورت دستنویس هستند. نظر به اینکه این فایل از یک فروشنده خارجی و به صورت ارزی تهیه شده است، قیمت بالایی دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 330
حجم فایل زیپ شده 59.35 مگابایت

***

Solution Manual for Fluid Power – Anthony Esposito

حل المسائل کتاب سیال قدرتی آنتونی اسپوزیتو – ویرایش هفتم

Solution Manual for Fluid Power With Applications – 7th Edition

نویسنده(گان): Anthony Esposito

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 778
حجم فایل زیپ شده 67.3 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Ansel Ugural

حل المسائل کتاب مکانیک مواد (مقاومت مصالح) انسل اوگرال

Solution Manual for Mechanics of Materials

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1183
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Mechatronics and Measurement Systems – David Alciatore, Michael Histand

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستم های اندازه گیری دیوید آلکیاتوره و مایکل هیستند – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Mechatronics and Measurement Systems – 3rd Edition

نویسنده(گان): David G. Alciatore, Michael B. Histand

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های ویرایش سوم کتاب (مجموعا 11 فصل و تعداد 284 حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. جهت مشاهده لیست تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسایل حل شده

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 284
حجم فایل زیپ شده 23 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Strength and Applied Elasticity – Ansel Ugural, Saul Fenster

حل المسائل کتاب مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی انسل اوگرال و سال فنستر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Advanced Strength and Applied Elasticity – 4th Edition

نویسنده(گان): Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های کتاب ویرایش چهارم (مجموعا 13 فصل و تعداد 427 حل) می باشد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: بخش اول + بخش دوم

مشخصات حل المسائل

فرمت عکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده 427
حجم فایل زیپ شده 93.8 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در دو بخش برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت بخش اول حل المسائل (شامل 231 تمرین از فصل یک الی پنج – مشاهده لیست )

***

پرداخت و دریافت بخش دوم حل المسائل (شامل 196 تمرین از فصل ده الی شانزده – مشاهده لیست)

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 427 تمرین از کل کتاب )

Solution Manual for Probability Concepts in Engineering – Alfredo Ang, Wilson Tang

حل المسائل کتاب مفاهیم احتمالات در مهندسی آلفردو آنگ و ویلسون تانگ

Solution Manual for Probability Concepts in Engineering: Emphasis on Applications to Civil and Environmental Engineering

نویسنده(گان): Alfredo H.S. Ang, Wilson H. Tang

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 304
حجم فایل زیپ شده 3.97 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Finite Element Analysis – David Hutton

حل المسائل کتاب مبانی آنالیز المان محدود دیوید هاتن

Solution Manual for Fundamentals of Finite Element Analysis

نویسنده(گان): David V. Hutton

این حل المسائل فعلا در سایت وجود ندارد اما قابل تهیه می باشد. این حل المسائل رو یه فروشنده خارجی داره و قیمتش رو 42 دلار آمریکا میگه. هیچ کارمزدی برای تهیه فایل از شما اخذ نخواهد شد. اگه کسی نیاز داشته باشه با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیره

Solution Manual for DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing – Paul DeGarmo

حل المسائل کتاب مواد و فرایند ها در ساخت و تولید پائول دگارمو – ویرایش نهم

Solution Manual for DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing – 9th Edition

نویسنده(گان): E. Paul DeGarmo, J. T. Black, Ronald A. Kohser

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 357
حجم فایل زیپ شده 1.37 مگابایت

***

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو – ویرایش پنجم

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – Fifth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

توضیح اینکه این حل المسائل به قیمت بالایی از یک سایت خارجی خریداری شده و اکنون به یک پنجم قیمت در این ساعت عرضه میگردد. این حل المسائل مسائل فصل های 1 تا 20 را پاسخ داده است و کامل می باشد. (more info)

دانلود رایگان نمونه فایل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 782
حجم فایل زیپ شده 13.5 مگابایت

***