بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های مهندسی مکانیک

Solution Manual for Kinematics and Dynamics of Machine – Martin

حل المسائل کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین مارتین به زبان فارسی (دو حل المسائل)

Solution Manual for Kinematics and Dynamics of Machine

نویسندگان: G. G. D. H. Martin

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. حل اول فصل های 1 تا 7 و 13 تا 17 و 19 و 20 را به طور کامل پوشش می دهد و به زبان فارسی می باشد. حل المسائل دوم به زبان انگلیسی و برای ویرایش دوم این کتاب می باشد، حل دوم همه مسائل کتاب را پوشش نمی دهد و به صورت دستنویس می باشد.

solution-manual-for-kinematics-and-dynamics-of-machines-2nd-ed-george-h-martin-143pd

مشخصات کتاب حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 31.6 مگابایت

مشخصات کتاب حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 143
حجم فایل زیپ شده 25.5 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Design – George Dieter, Linda Schmidt

حل المسائل کتاب طراحی مهندسی جورج دیتر و لیندا اشمیت – ویرایش پنجم

Solution Manual for Engineering Design, 5th edition

نویسندگان: George Dieter, Linda Schmidt

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 150
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Thermodynamics – Tarik Al-Shemmeri

حل المسائل کتاب مهندسی ترمودینامیک الشمری

Solution Manual for Engineering Thermodynamics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

solution-manual-for-engineering-thermodynamics-tarik-al-shemmeri-32pd0-8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 32
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics – Tarik Al-Shemmeri

حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک سیالات الشمری

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

solution-manual-for-engineering-fluid-mechanics-tarik-al-shemmeri-45pd3-1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 45
حجم فایل زیپ شده 3.1 مگابایت

***

Solution Manual for Heat Transfer – Jack Holman

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هولمن – ویرایش هشتم

Solution Manual for Heat Transfer 8th ed

نویسندگان: Jack P. Holman

این حل المسائل به زبان فارسی می باشد

 

solution-manual-for-heat-transfer-8th-ed-jack-p-holman-farsi-176pd10-5mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 176
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics – Donald Elger, Barbara Williams

حل المسائل کتاب مهندسی مکانیک سیالات الگر – ویرایش هفتم (دو حل المسائل)

Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics 7th ed

نویسندگان:Donald F. Elger, Barbara C. Williams, Clayton T. Crowe, John A. Roberson

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هفتم و دیگری برای ویرایش نامشخص
Solution Manual for Engineering Fluid Mechanics 7th ed - Donald F. Elger, Barbara C. Williams, Clayton T. Crowe, John A. Roberson - 1312pd4mb


مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1312
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات 1375
حجم فایل زیپ شده 4.8 مگابایت

***

Solution Manual for Principles of Heating, Ventilating And Air Conditioning – Ronald Howell, Harry Sauer

حل المسائل کتاب اصول گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع رونالد هول – ویرایش ششم

Solution Manual for Principles of Heating, Ventilating And Air Conditioning 6th Edition

نویسندگان: Ronald H. Howell, Harry J. Sauer Jr., William J. Coad

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1089
حجم فایل زیپ شده 26.2 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Heat Transfer – Vedat Arpaci, Ahmet Selamet

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر انتقال حرارت آرپاچی

Solution Manual for Introduction to Heat Transfer

نویسندگان: Vedat S. Arpaci, Ahmet Selamet, Shu-Hsin Kao

این مموعه فقط حل برخی مسائل را شامل می شود و کامل نیست

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Solution Manual for Aircraft Structures for Engineering Students – Megson

حل المسائل کتاب سازه های فضایی برای دانشجویان مهندسی – مگسون

Solution Manual for Aircraft Structures for Engineering Students 

نویسندگان: T.H.G. Megson

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 353
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer – William Kays, Michael Crawford

حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت همرفتی ویلیام کایز – ویرایش چهارم

Solution Manual for Convective Heat and Mass Transfer, 4th Edition

نویسندگان: William M. Kays, Michael E. Crawford

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 347
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***