بایگانی دسته: مهندسی فوتونیک

Elements of Photonics – Keigo Iizuka

کتاب مبانی فوتونیک ایزوکا – جلد اول و دوم

Elements of Photonics Volume 1, Volume2

نویسندگان: Keigo Iizuka

مشخصات کتاب – جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 658
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

مشخصات کتاب – جلد دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 647
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

جلد لول

***

جلد دوم

Photonic Devices – Jia-ming Liu

کتاب ابزارهای فوتونیکی جیامینگ لیو

Photonic Devices

نویسندگان: Jia-ming Liu

 

photonic-devices-jia-ming-liu-1106pd11mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1106
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

***

Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits – Larry Coldren, Scott Corzine

کتاب دیودهای لیزری و مدار های مجتمع فوتونیکی کلدرن – ویرایش دوم

Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits 2nd Edition

نویسندگان: Larry A. Coldren, Scott Corzine, Milan. Mashanovitch

 

Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits 2nd ed - Larry A. Coldren, Scott Corzine, Milan. Mashanovitch - 722pd7mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 722
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Solution Manual for Introductory Quantum Mechanics by Richard Liboff

حل المسائل کتاب مکانیک کوانتومی لیبوف

Solution Manual for Introductory Quantum Mechanics

نویسندگان: Richard Liboff

این حل المسائل به صورت گردآوری شده می باشد و همه مسائل کتاب را پوشش نمیدهد. این حل المسائل از دو پوشه 1 و 2 تشکیل شده و مسائل حل شده درون هر پوشه در ادامه لیست شده است:

File1
chap1 : 1, 5, 8, 21, 23
chap3 : 6, 7, 11
chap4 : 1, 11b, 14, 17
chap5 : 12, 13, 28
chap6 : 16, 6.1.a1, 10
chap7 : 4, 5, 8, 9, 10, 34, 35
chap8 : 34, 35, 36
Chap9 : 7 – 10 – 12 – 19 – 22 – 23 – 24, 25, 26, 31a, 32c, 34, 35, 39, 45, 49, aditioal:1,2,3 – 5, 6, 23, 24
chap10 : 30, 37, 38, 41, 50 – 6
chap11 : 45
chap12 : 4, 5, 10, 17
chap13 : 1, 4
**********************************
File2
Ch1 : 5, 7, 11, 19 (1), 19 (2), 19 (3), 19 (4)
Ch2 : 1(1), 1(2), 2, 3(1), 3(2), 4(1), 4(2), 12, 14, 21, 24(1), 24(2), 46(1), 46(2), 48(1), 48(2), 48(3)
ch3 : 4, 5, 7, 10 (1), 10 (2), 15, 17, 20 (1), 20 (2), 21
ch4 : 1, 3, 4, 6(1), 6 (2), 6 (3), 11, 15, 16, 17
ch5 : 1, 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 4(1), 4(2), 4(3), 5(1), 5(2), 7, 9, 11(1), 11(2), 12, 13 23(1), 23(2), 25(1), 25(2), 25(3), 28
ch6 : 1(1), 1(2), 1(3 ), 1(4 ) 1(5), 1(6), 1(7), 1(8), 1(9) 1(10), 1(11), 4(1), 4(2), 7(1), 7(2), 7(3)
ch7 : 1, 2, 3, 11, 13, 34(1), 34(2), 40, 42, 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 45(1), 45(2), 46(1), 46(2), 46(3), 62(1), 62(2), 62(3), 62(4)
ch10 : 2(1), 2(2), 2(3), 6(1), 6(2), 11, 12 33(1), 33(2), 34(1), 34(2), 38(1), 38(2), 38(3), 38(4), 38(5), 38(6), 38(7), 38(8), 38(9), 38(10), 38(11), 38(12), 41

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 109 مگابایت

***

Solution Manual for Optical Properties of Solids – Mark Fox

حل المسائل کتاب خواص نوری جامدات مارک فوکس

Solution Manual for Optical Properties of Solids 1st edition

نویسندگان: Mark Fox

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 85
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Silicon VLSI Technology – James Plummer, Michael Deal

کتاب تکنولوژی VLSI سیلیکون جیمز پلامر

Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and models

کتاب بسیار ارزشمند و از منابع دکترای برق برای تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی

نویسندگان: James D. Plummer, Michael D. Deal, Peter B. Griffin

 

Silicon VLSI Technology , Fundamentals, Practice and models By James D. Plummer, Michael D. Deal, Peter B. Griffin - 806dj13mb

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 806
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

***

Optical Properties of Solids – Mark Fox

کتاب خواص نوری جامدات مارک فوکس – ویرایش اول و دوم

Optical Properties of Solids 1st and 2nd edition

نویسندگان: Mark Fox

 

Optical Properties of Solids 2nd ed - Mark Fox - 408pd5mb

 

مشخصات کتاب ویرایش دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 408
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش اول

فرمت djvu
تعداد صفحات 317
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Optical Fiber Communications – Gerd Keiser

حل المسائل کتاب ارتباطات فیبر نوری Keiser

Solution Manual for Optical Fiber Communications 3rd ed

نویسندگان: Gerd Keiser

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 116
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Optical Fiber Communications – Gerd Keiser

کتاب ارتباطات فیبر نوری Keiser

Optical Fiber Communications 3rd ed

نویسندگان: Gerd Keiser

 

Optical Fiber Communications 3rd ed - Gerd Keiser - 622pd36mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 622
حجم فایل زیپ شده 36 مگابایت

***

Amorphous Nanophotonics by Alastair Cunningham, Thomas Burgi , Carsten Rockstuhl, Toralf Schar

کتاب نانوفوتونیک آمورف ها Rockstuhl

Amorphous Nanophotonics

نویسندگان: Alastair Cunningham, Thomas Burgi, Carsten Rockstuhl, Toralf Scharf

کتاب نانوفوتونیک آمورف هاScharf Amorphous Nanophotonics نویسندگان: Alastair Cunningham, Thomas Burgi, Carsten Rockstuhl, Toralf Scharf

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 372
حجم فایل زیپ شده 17مگابایت
34,000 ریال – افزودن به سبد خرید