بایگانی دسته: اقتصاد و امورمالی

Solution Manual for International Financial Management – Jeff Madura

حل المسائل کتاب مدیریت مالی بین المللی جف مادورا – ویرایش دوازدهم

Solution Manual for International Financial Management 12th ed

نویسندگان: Jeff Madura

این حل المسائل شامل فصل های 1 و 2 و 3 و 4 می باشد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 298
حجم فایل زیپ شده 0.3 مگابایتدیریت مالی بین المللی مادورا

***

Solution Manual for Actuarial Mathematics – Newton Bowers, Hans Gerber

حل المسائل کتاب ریاضیات آماری باورز

Solution Manual for Actuarial Mathematics

نویسندگان: Newton L. Bowers, Hans U. Gerber, James C. Hickman, Donald A. Jones, Cecil J. Nesbitt

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 39
حجم فایل زیپ شده 0.9 مگابایت

***

Managerial Accounting – Ray Garrison, Eric Noreen

کتاب حسابرسی مدیریتی گریسون – ویرایش پانزدهم

Managerial Accounting 15th ed

نویسندگان: Ray Garrison, Eric Noreen, Peter Brewer

managerial-accounting-15th-ed-ray-garrison-eric-noreen-peter-brewer-800pd62mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 62 مگابایت

***

International Financial Management – Jeff Madura

کتاب مدیریت مالی بین المللی جف مادورا – ویرایش دوازدهم

International Financial Management 12th ed

نویسندگان: Jeff Madura

international-financial-management-12th-ed-jeff-madura-752pd23mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 752
حجم فایل زیپ شده 23 مگابایت

***

International Business – Tamer Cavusgil, Gary Knight

کتاب کارآفرینی بین المللی کاووسگیل – ویرایش دوم

International Business, The New Realities, 2nd Edition

نویسندگان: S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John Riesenberger

international-business-the-new-realities-2nd-edition-s-tamer-cavusgil-gary-knight-john-riesenberger-652pd157mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 652
حجم فایل زیپ شده 157 مگابایت

***

Auditing – Larry Rittenberg, Bradley Schwieger

کتاب حسابرسی با نگرش ریسک کاری ریتنبرگ – ویرایش ششم

Auditing, A Business Risk Approach 6th ed

نویسندگان: Larry E. Rittenberg, Bradley J. Schwieger, Karla M. Johnstone

auditing-a-business-risk-approach-6th-ed-larry-e-rittenberg-bradley-j-schwieger-karla-m-johnstone-856pd6-3mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 856
حجم فایل زیپ شده 6.3 مگابایت

***

Actuarial Mathematics – Newton Bowers, Hans Gerber

کتاب ریاضیات آماری باورز – ویرایش دوم

Actuarial Mathematics 2nd ed

نویسندگان: Newton L. Bowers, Hans U. Gerber, James C. Hickman, Donald A. Jones, Cecil J. Nesbitt

actuarial-mathematics-2nd-ed-newton-l-bowers-hans-u-gerber-james-c-hickman-donald-a-jones-cecil-j-nesbitt-766dj5mb

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 766
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Managerial Accounting – Stacey Whitecotton, Robert Libby

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریتی وایتکاتن – ویرایش دوم

Solution Manual for Managerial Accounting 2nd ed

نویسندگان: Stacey Whitecotton, Robert Libby

این حل المسائل شامل چهار فصل اول است (1 و 2 و 3 و 4)

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 0.9 مگابایت

***

Solution Manual for Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

حل المسائل کتاب حسابداری مالی چارلز توماس هورن گرن – ویرایش ششم

Solution Manual for Cost Accounting 6th Canadian Edition

نویسندگان: Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1241
حجم فایل زیپ شده 5.8 مگابایت

***

Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

کتاب حسابداری مالی چارلز توماس هورن گرن – ویرایش پانزدهم

Cost Accounting 15th ed

نویسندگان: Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

cost-accounting-15th-ed-charles-t-horngren-srikant-m-datar-madhav-v-rajan-960pd18mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 960
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***