بایگانی دسته: اقتصاد و امورمالی

Principles of Corporate Finance – Richard Brealey, Stewart Myers

کتاب اصول اقتصاد شرکتی ریچارد بریلی و استوارت مایرز – ویرایش یازدهم

Principles of Corporate Finance 11th ed

نویسندگان: Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen

مشخصات کتاب

فرمت EPUB
تعداد صفحات 1264
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

Solution Manual for Microeconomics – Christopher Ragan, Richard Lipsey

حل المسائل کتاب اقتصاد خرد کریستوفر راگان

Solution Manual for Microeconomics, 11th Edition

نویسندگان: Christopher T.S. Ragan, Richard G. Lipsey

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 117
حجم فایل زیپ شده 1.36 مگابایت

***

Microeconomics – Christopher Ragan, Richard Lipsey

کتاب اقتصاد خرد کریستوفر راگان – ویرایش چهاردهم

Microeconomics, 14th Canadian Edition

نویسندگان: Christopher T.S. Ragan, Richard G. Lipsey

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 581
حجم فایل زیپ شده 91.2 مگابایت

***

Solution Manual for Microeconomics – Michael Parkin

حل المسائل کتاب اقتصاد خرد مایچل پارکین

Solution Manual for Microeconomics

نویسندگان: Michael Parkin

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 77
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Solution Manual for Cost Accounting – Adolph Matz, Milton Usry

حل المسائل کتاب حسابداری صنعتی آدولف ماتز و میلتون آسری – ویرایش نهم

Solution Manual for Cost Accounting 9th ed

نویسندگان: Adolph Matz, Milton Usry , Lawrence Hammer

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 101
حجم فایل زیپ شده 2.1 مگابایت

***

Microeconomics – Michael Parkin

کتاب اقتصاد خرد مایچل پارکین – ویرایش یازدهم

Microeconomics 11th ed

نویسندگان: Michael Parkin

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 577
حجم فایل زیپ شده 18.2 مگابایت

***

Macroeconomics – Stephen Williamson

کتاب اقتصاد کلان ویلیامسون

Macroeconomics

نویسندگان: Stephen D. Williamson

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 722
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Cost Accounting – Adolph Matz, Milton Usry

کتاب حسابداری صنعتی آدولف ماتز و میلتون آسری – ویرایش ششم

Cost Accounting, Planning and Control 6th Edition

نویسندگان: Adolph Matz, Milton Usry , Lawrence Hammer

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 968
حجم فایل زیپ شده 104.8 مگابایت

***

Solution Manual for International Financial Management – Jeff Madura

حل المسائل کتاب مدیریت مالی بین المللی جف مادورا – ویرایش دوازدهم

Solution Manual for International Financial Management 12th ed

نویسندگان: Jeff Madura

این حل المسائل شامل فصل های 1 و 2 و 3 و 4 می باشد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 298
حجم فایل زیپ شده 0.3 مگابایتدیریت مالی بین المللی مادورا

***

Solution Manual for Actuarial Mathematics – Newton Bowers, Hans Gerber

حل المسائل کتاب ریاضیات آماری باورز

Solution Manual for Actuarial Mathematics

نویسندگان: Newton L. Bowers, Hans U. Gerber, James C. Hickman, Donald A. Jones, Cecil J. Nesbitt

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 39
حجم فایل زیپ شده 0.9 مگابایت

***