بایگانی دسته: اقتصاد و امورمالی

Solution Manual for Managerial Accounting – Stacey Whitecotton, Robert Libby

حل المسائل کتاب مدیریت مالی – ویرایش دوم

Solution Manual for Managerial Accounting 2nd ed

نویسندگان: Stacey Whitecotton, Robert Libby

این حل المسائل شامل چهار فصل اول است (1 و 2 و 3 و 4)

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 0.9 مگابایت

***

Solution Manual for Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

حل المسائل کتاب حسابداری مالی هورنگرن – ویرایش ششم

Solution Manual for Cost Accounting 6th Canadian Edition

نویسندگان: Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1241
حجم فایل زیپ شده 5.8 مگابایت

***

Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

کتاب حسابداری مالی هورنگرن – ویرایش پانزدهم

Cost Accounting 15th ed

نویسندگان: Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

cost-accounting-15th-ed-charles-t-horngren-srikant-m-datar-madhav-v-rajan-960pd18mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 960
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***

Solution Manual for Cost Management – Edward Blocher, David Stout

حل المسائل کتاب مدیریت مالی ادوارد بلوچر – ویرایش پنجم

Solution Manual for Cost Management: A Strategic Emphasis, 5th Edition

نویسندگان: Edward Blocher, David Stout, Gary Cokins

این حل المسائل فصل های 1 ، 2 ، 5 ، 11 ، 13 و 19 را پوشش می دهد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 5.45 مگابایت

***

حل المسائل کنترل تولید و موجودی های 1 حاج شیر محمدی

حل المسائل اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1

نویسندگان: دکتر علی حاج شیرمحمدی

این حل المسائل فصل های 4 تا 11 را پوشش می دهد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 105
حجم فایل زیپ شده 38.4 مگابایت

***

حل المسائل کتاب اقتصاد مهندسی اسکونژاد

حل المسائل اقتصاد مهندسی دکتر اسکونژاد

نویسندگان: دکتر محمد مهدی اسکونژاد

این حل المسائل فصل های 2 تا 9 و فصل 11 را پوشش می دهد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 75
حجم فایل زیپ شده 11.3 مگابایت

***

Fundamentals of Power System Economics – Daniel Kirschen, Goran Strbac

کتاب بازار برق (مبانی اقتصاد سیستم قدرت) دنیل کرشن به زبان فارسی و انگلیسی

Fundamentals of Power System Economics

نویسندگان: Daniel Kirschen, Goran Strbac

 

fundamentals-of-power-system-economics-daniel-kirschen-and-goran-strbac-291pd-1-3mbfundamentals-of-power-system-economics-farsii-390pd

 

مشخصات کتاب فارسی

 فرمت PDF
تعداد صفحات 390
حجم فایل زیپ شده 3.4 مگابایت

مشخصات کتاب انگلیسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 291
حجم فایل زیپ شده 1.3 مگابایت

***

Cost Management – Edward Blocher, David Stout

کتاب مدیریت مالی ادوارد بلوچر – ویرایش پنجم

Cost Management: A Strategic Emphasis, 5th Edition

نویسندگان: Edward Blocher, David Stout, Gary Cokins

 

cost-management-a-strategic-emphasis-5th-edition-edward-blocher-david-stout-gary-cokins-996pd5-5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 996
حجم فایل زیپ شده 5.5 مگابایت

***

Solution Manual for Managerial Accounting – Al Hartgraves, Wayne Morse

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت هارتگراوز – ویرایش ششم

Solution Manual for Managerial Accounting 6th ed

نویسندگان: Al L. Hartgraves, Wayne J. Morse, J. R. Ainsworth Davis

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 396
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

***

Microeconomics – Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld

کتاب اقتصاد خرد پیندیک – ویرایش هشتم

Microeconomics 8th ed

نویسندگان: Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld

 

microeconomics-8th-ed-robert-s-pindyck-daniel-l-rubinfeld-771pd6-7mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 771
حجم فایل زیپ شده 6.7 مگابایت

***