بایگانی دسته: حسابداری

Cost Management – Edward Blocher, David Stout

کتاب مدیریت مالی ادوارد بلوچر – ویرایش پنجم

Cost Management: A Strategic Emphasis, 5th Edition

نویسندگان: Edward Blocher, David Stout, Gary Cokins

 

cost-management-a-strategic-emphasis-5th-edition-edward-blocher-david-stout-gary-cokins-996pd5-5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 996
حجم فایل زیپ شده 5.5 مگابایت

***

Solution Manual for Managerial Accounting – Al Hartgraves, Wayne Morse

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت هارتگراوز – ویرایش ششم

Solution Manual for Managerial Accounting 6th ed

نویسندگان: Al L. Hartgraves, Wayne J. Morse, J. R. Ainsworth Davis

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 396
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

***

Managerial Accounting – Al Hartgraves, Wayne Morse

کتاب حسابداری مدیریت هارتگراوز

Managerial Accounting

نویسندگان: Al L. Hartgraves, Wayne J. Morse, J. R. Ainsworth Davis

 

managerial-accounting-al-l-hartgraves-wayne-j-morse-j-r-ainsworth-davis-458pd16-6mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 458
حجم فایل زیپ شده 16.6 مگابایت

***

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات ۱ – عادل آذر

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات ۱ پیام نور

نویسندگان: عادل آذر

این حل المسائل به صورت کامل می باشد

tahgig dar amaliat - azar

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 202
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***

حل المسائل اصول حسابداری ۲ ایرج نوروش

حل المسائل اصول حسابداری ۲

نویسندگان: ایرج نوروش

این حل المسائل فصول 7 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 و 16 کتاب را پوشش می دهد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Financial Accounting – Thomas Beechy

حل المسائل کتاب حسابداری مالی پیشرفته بیچی

Solution Manual for Advanced Financial Accounting – canadian 7th edition

نویسندگان: Thomas H. Beechy

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 84
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***

Solution Manual for Accounting – Carl Warren, James Reeve

حل المسائل کتاب حسابداری وارن – ویرایش بیست و چهارم

Solution Manual for Accounting 24th ed

نویسندگان: Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 74
حجم فایل زیپ شده 0.2 مگابایت

***

Arbitrage Theory in Continuous Time – Tomas Bjork

کتاب نظریه تصمیم گیری Bjork  – ویرایش سوم

Arbitrage Theory in Continuous Time 3rd ed

نویسندگان: Tomas Bjork

این کتاب منبع درسی ، درس ریاضی مالی 1 می باشد

Arbitrage Theory in Continuous Time 3rd ed - Tomas Bjork - 546pd3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 546
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Accounting – Carl Warren, James Reeve

کتاب حسابداری وارن – ویرایش بیست و پنجم

Accounting 25th ed

نویسندگان: Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac

 

Accounting 25th ed - Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac - 1375pd54mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1375
حجم فایل زیپ شده 54 مگابایت

***

Solution Manual for Managerial Accounting – Ronald Hilton

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریتی رونالد هیلتون – ویرایش 5

Solution Manual for Managerial Accounting, Creating Value in a Dynamic Business Environment: 5th edition

نویسندگان: Ronald W. Hilton

 

مشخصات کتاب

فرمت word
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 2.4 مگابایت

***