بایگانی دسته: حسابداری

Cost Accounting – Adolph Matz, Milton Usry

کتاب حسابداری صنعتی آدولف ماتز و میلتون آسری – ویرایش ششم

Cost Accounting, Planning and Control 6th Edition

نویسندگان: Adolph Matz, Milton Usry , Lawrence Hammer

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 968
حجم فایل زیپ شده 104.8 مگابایت

***

Managerial Accounting – Ray Garrison, Eric Noreen

کتاب حسابرسی مدیریتی گریسون – ویرایش پانزدهم

Managerial Accounting 15th ed

نویسندگان: Ray Garrison, Eric Noreen, Peter Brewer

managerial-accounting-15th-ed-ray-garrison-eric-noreen-peter-brewer-800pd62mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 62 مگابایت

***

International Financial Management – Jeff Madura

کتاب مدیریت مالی بین المللی جف مادورا – ویرایش دوازدهم

International Financial Management 12th ed

نویسندگان: Jeff Madura

international-financial-management-12th-ed-jeff-madura-752pd23mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 752
حجم فایل زیپ شده 23 مگابایت

***

Auditing – Larry Rittenberg, Bradley Schwieger

کتاب حسابرسی با نگرش ریسک کاری ریتنبرگ – ویرایش ششم

Auditing, A Business Risk Approach 6th ed

نویسندگان: Larry E. Rittenberg, Bradley J. Schwieger, Karla M. Johnstone

auditing-a-business-risk-approach-6th-ed-larry-e-rittenberg-bradley-j-schwieger-karla-m-johnstone-856pd6-3mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 856
حجم فایل زیپ شده 6.3 مگابایت

***

Actuarial Mathematics – Newton Bowers, Hans Gerber

کتاب ریاضیات آماری باورز – ویرایش دوم

Actuarial Mathematics 2nd ed

نویسندگان: Newton L. Bowers, Hans U. Gerber, James C. Hickman, Donald A. Jones, Cecil J. Nesbitt

actuarial-mathematics-2nd-ed-newton-l-bowers-hans-u-gerber-james-c-hickman-donald-a-jones-cecil-j-nesbitt-766dj5mb

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 766
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

کتاب حسابداری صنعتی چارلز توماس هورن گرن – ویرایش پانزدهم

Cost Accounting 15th ed

نویسندگان: Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

cost-accounting-15th-ed-charles-t-horngren-srikant-m-datar-madhav-v-rajan-960pd18mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 960
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***

Cost Management – Edward Blocher, David Stout

کتاب مدیریت مالی ادوارد بلوچر – ویرایش پنجم

Cost Management: A Strategic Emphasis, 5th Edition

نویسندگان: Edward Blocher, David Stout, Gary Cokins

 

cost-management-a-strategic-emphasis-5th-edition-edward-blocher-david-stout-gary-cokins-996pd5-5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 996
حجم فایل زیپ شده 5.5 مگابایت

***

Solution Manual for Managerial Accounting – Al Hartgraves, Wayne Morse

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت هارتگراوز – ویرایش ششم

Solution Manual for Managerial Accounting 6th ed

نویسندگان: Al L. Hartgraves, Wayne J. Morse, J. R. Ainsworth Davis

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 396
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

***

Managerial Accounting – Al Hartgraves, Wayne Morse

کتاب حسابداری مدیریت هارتگراوز

Managerial Accounting

نویسندگان: Al L. Hartgraves, Wayne J. Morse, J. R. Ainsworth Davis

 

managerial-accounting-al-l-hartgraves-wayne-j-morse-j-r-ainsworth-davis-458pd16-6mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 458
حجم فایل زیپ شده 16.6 مگابایت

***

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات ۱ – عادل آذر

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات ۱ پیام نور

نویسندگان: عادل آذر

این حل المسائل به صورت کامل می باشد

tahgig dar amaliat - azar

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 202
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***