بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های رشته اقتصاد و حسابداری

Solution Manual for Cost Management – Edward Blocher, David Stout

حل المسائل کتاب مدیریت مالی ادوارد بلوچر – ویرایش پنجم

Solution Manual for Cost Management: A Strategic Emphasis, 5th Edition

نویسندگان: Edward Blocher, David Stout, Gary Cokins

این حل المسائل فصل های 1 ، 2 ، 5 ، 11 ، 13 و 19 را پوشش می دهد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 5.45 مگابایت

***

حل المسائل کنترل تولید و موجودی های 1 حاج شیر محمدی

حل المسائل اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1

نویسندگان: دکتر علی حاج شیرمحمدی

این حل المسائل فصل های 4 تا 11 را پوشش می دهد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 105
حجم فایل زیپ شده 38.4 مگابایت

***

حل المسائل کتاب اقتصاد مهندسی اسکونژاد

حل المسائل اقتصاد مهندسی دکتر اسکونژاد

نویسندگان: دکتر محمد مهدی اسکونژاد

این حل المسائل فصل های 2 تا 9 و فصل 11 را پوشش می دهد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 75
حجم فایل زیپ شده 11.3 مگابایت

***

Solution Manual for Managerial Accounting – Al Hartgraves, Wayne Morse

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت هارتگراوز – ویرایش ششم

Solution Manual for Managerial Accounting 6th ed

نویسندگان: Al L. Hartgraves, Wayne J. Morse, J. R. Ainsworth Davis

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 396
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

***

Instructor Solution Manual for Microeconomics – Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld

حل المسائل کتاب اقتصاد خرد پیندیک – ویرایش ششم و هفتم

Instructor Solution Manual for Microeconomics 6th ed

نویسندگان: Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld

 

instructor-solution-manual-for-microeconomics-7th-ed-robert-s-pindyck-daniel-l-rubinfeld-336pd5mb

 

مشخصات کتاب ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 297
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

 

مشخصات کتاب ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 336
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Financial Statement Analysis – Subramanyam

حل المسائل کتاب بررسی وضعیت تراز مالی Subramanyam – ویرایش دهم و یازدهم

Solution Manual for Financial Statement Analysis – 10th ed and 11th ed

نویسندگان: K.R. Subramanyam

 

 

مشخصات کتاب ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 63
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Solution Manual for Corporate Finance – Jonathan Berk, Peter DeMarzo

حل المسائل کتاب اقتصاد مالی شرکتی – جاناتان برک و پیتر دمارزو

Solution Manual for Corporate Finance

نویسندگان: Jonathan Berk, Peter DeMarzo

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 360
حجم فایل زیپ شده 29.7 مگابایت

***

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات ۱ – عادل آذر

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات ۱ پیام نور

نویسندگان: عادل آذر

این حل المسائل به صورت کامل می باشد

tahgig dar amaliat - azar

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 202
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***

حل المسائل اصول حسابداری ۲ ایرج نوروش

حل المسائل اصول حسابداری ۲

نویسندگان: ایرج نوروش

این حل المسائل فصول 7 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 و 16 کتاب را پوشش می دهد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Solution Manual for Statistics for Business and Economics – James McClave, George Benson

حل المسائل کتاب آمار تجارت و اقتصاد مک کلیو

Solution Manual for Statistics for Business and Economics 10 th ed

نویسندگان: James T. McClave, P. George Benson, Terry Sincich

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 570
حجم فایل زیپ شده 3.5 مگابایت

***