بایگانی دسته: مدیریت و جهانگردی

Solution Manual for Cost Management – Edward Blocher, David Stout

حل المسائل کتاب مدیریت مالی ادوارد بلوچر – ویرایش پنجم

Solution Manual for Cost Management: A Strategic Emphasis, 5th Edition

نویسندگان: Edward Blocher, David Stout, Gary Cokins

این حل المسائل فصل های 1 ، 2 ، 5 ، 11 ، 13 و 19 را پوشش می دهد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 5.45 مگابایت

***

حل المسائل کنترل تولید و موجودی های 1 حاج شیر محمدی

حل المسائل اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1

نویسندگان: دکتر علی حاج شیرمحمدی

این حل المسائل فصل های 4 تا 11 را پوشش می دهد

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 105
حجم فایل زیپ شده 38.4 مگابایت

***

Cost Management – Edward Blocher, David Stout

کتاب مدیریت مالی ادوارد بلوچر – ویرایش پنجم

Cost Management: A Strategic Emphasis, 5th Edition

نویسندگان: Edward Blocher, David Stout, Gary Cokins

 

cost-management-a-strategic-emphasis-5th-edition-edward-blocher-david-stout-gary-cokins-996pd5-5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 996
حجم فایل زیپ شده 5.5 مگابایت

***

Organizational Behavior – Jennifer George, Leo Jones

کتاب درک و مدیریت رفتار سازمانی جنیفر جورج و لئو جونز

Organizational Behavior: Understanding and Managing

نویسندگان: Jennifer M. George, Leo Jones

understanding-and-managing-organizational-behavior-6th-edition-jennifer-m-george-gareth-r-jones-671pd12mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 12.3 مگابایت

***

Solution Manual for Managerial Accounting – Al Hartgraves, Wayne Morse

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت هارتگراوز – ویرایش ششم

Solution Manual for Managerial Accounting 6th ed

نویسندگان: Al L. Hartgraves, Wayne J. Morse, J. R. Ainsworth Davis

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 396
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

***

Managerial Accounting – Al Hartgraves, Wayne Morse

کتاب حسابداری مدیریت هارتگراوز

Managerial Accounting

نویسندگان: Al L. Hartgraves, Wayne J. Morse, J. R. Ainsworth Davis

 

managerial-accounting-al-l-hartgraves-wayne-j-morse-j-r-ainsworth-davis-458pd16-6mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 458
حجم فایل زیپ شده 16.6 مگابایت

***

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات ۱ – عادل آذر

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات ۱ پیام نور

نویسندگان: عادل آذر

این حل المسائل به صورت کامل می باشد

tahgig dar amaliat - azar

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 202
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***

Arbitrage Theory in Continuous Time – Tomas Bjork

کتاب نظریه تصمیم گیری Bjork  – ویرایش سوم

Arbitrage Theory in Continuous Time 3rd ed

نویسندگان: Tomas Bjork

این کتاب منبع درسی ، درس ریاضی مالی 1 می باشد

Arbitrage Theory in Continuous Time 3rd ed - Tomas Bjork - 546pd3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 546
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Solution Manual for Managerial Accounting – Ronald Hilton

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریتی رونالد هیلتون – ویرایش 5

Solution Manual for Managerial Accounting, Creating Value in a Dynamic Business Environment: 5th edition

نویسندگان: Ronald W. Hilton

 

مشخصات کتاب

فرمت word
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 2.4 مگابایت

***

Managerial Accounting – Ronald Hilton, David Platt

کتاب حسابداری مدیریتی رونالد هیلتون – ویرایش 10

Managerial Accounting, Creating Value in a Dynamic Business Environment, 10th Edition

نویسندگان: Ronald W. Hilton, David E. Platt

 

Managerial Accounting, Creating Value in a Dynamic Business Environment, 10th Edition - Ronald W. Hilton, David E. Platt - 864pd72mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 864
حجم فایل زیپ شده 72 مگابایت

***