بایگانی دسته: علوم پزشکی

Solution Manual for Fundamentals of Environmental Engineering – James Mihelcic, Julie Zimmerman

حل المسائل کتاب مبانی مهندسی محیط – جلد اول، ویرایش دوم

Solution Manual for Fundamentals of Environmental Engineering 1st and 2nd ed

نویسندگان: James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 497
حجم فایل زیپ شده 8.5 مگابایت

***

Genomes – T.A. Brown

کتاب ژنومیک براون – ویرایش اول،دوم و سوم

Genomes – 1nd ed, 2nd ed,3nd ed

نویسندگان: T.A. Brown

genomes-2nd-ed-t-a-brown-580dj15mb

مشخصات کتاب ویرایش اول

فرمت DJVU
تعداد صفحات 580
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

 

مشخصات کتاب ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 987
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 736
حجم فایل زیپ شده 23.2 مگابایت

***

Genetics of Bacteria – Sheela Srivastava

کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها ایسریواستاوا

Genetics of Bacteria

نویسندگان: Sheela Srivastava

 

genetics-of-bacteria-sheela-srivastava-207pd5-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 207
حجم فایل زیپ شده 5.2 مگابایت

***

Fundamentals of Operative Techniques in Neurosurgery – Sander Connolly

کتاب تکنیک های اصلی در جراحی مغز کونولی

Fundamentals of Operative Techniques in Neurosurgery

نویسندگان: E. Sander Connolly

 

fundamentals-of-operative-techniques-in-neurosurgery-e-sander-connolly-919pd20-1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 919
حجم فایل زیپ شده 20.1 مگابایت

***

Fundamentals of Nursing – Amy Hall, Anne Perry

کتاب مبانی پرستاری پاتریسیا پاتر و آن پری – ویرایش هشتم

Fundamentals of Nursing 8th ed

نویسندگان: Amy Hall, Anne Perry, and Patricia Ann Potter

 

fundamentals-of-nursing-8th-ed-amy-hall-anne-perry-and-patricia-ann-potter-1397pd131-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1397
حجم فایل زیپ شده 31.2 مگابایت

***

Spectrochemical Analysis – James Ingle, Stanley Crouch

کتاب تجزیه طیف شیمیایی جیمز اینگل

Spectrochemical Analysis

نویسندگان: James D. Ingle, Stanley R. Crouch

 

Spectrochemical Analysis -  James D. Ingle, Stanley R. Crouch - 609pd

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 690
حجم فایل زیپ شده 66 مگابایت

***

Solution Manual for Radiation Detection and Measurement – Glenn Knoll

حل المسائل کتاب آشکارسازی و اندازه گیری تشعشعات گلن نول – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Radiation Detection and Measurement 3rd and 4th edition

نویسندگان: Glenn F. Knoll

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 141
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 52
حجم فایل زیپ شده 2.4 مگابایت

***

Statistical Methods in Education and Psychology by Albert Kurtz, Samuel Mayo

کتاب روش های آماری در علوم تربیتی و روانشناسی کورتز

Statistical Methods in Education and Psychology

نویسندگان: Albert K. Kurtz, Samuel T. Mayo

Statistical Methods in Education and Psychology - Albert K. Kurtz, Samuel T. Mayo - 540pd11mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 540
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت

Instructor’s Manual for Statistical Methods in Education and Psychology by Albert Kurtz, Samuel Mayo

حل المسائل کتاب روش های آماری در علوم تربیتی و روانشناسی کورتز

Instructor’s Manual for Statistical Methods in Education and Psychology

نویسندگان: Albert K. Kurtz, Samuel T. Mayo

Instructor’s Manual for Statistical Methods in Education and Psychology - Albert K. Kurtz, Samuel T. Mayo - 136pd2mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 136
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

Principles of Food Sanitation by Norman Marriott PhD, Robert Gravani

کتاب اصول بهداشت غذایی ماریوت

Principles of Food Sanitation 5th ed

نویسندگان: Norman G. Marriott PhD, Robert B. Gravani

Principles of Food Sanitation 5th ed - Norman G. Marriott PhD, Robert B. Gravani-413pd3mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 413
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت