بایگانی دسته: علوم پایه

Solution Manual for Calculus On Manifolds – Michael Spivak

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال روی خمینه ها مایکل اسپیواک – ویرایش پنجم

Solution Manual for Calculus On Manifolds – A Modern Approach To Classical Theorems Of Advanced Calculus 5th Edition

نویسندگان: Michael Spivak

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد و ممکن است حل برخی تمرینات در آن نباشد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 118
حجم فایل زیپ شده 1.29 مگابایت

***

Calculus On Manifolds – Michael Spivak

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال روی خمینه ها مایکل اسپیواک – ویرایش پنجم

Calculus On Manifolds – A Modern Approach To Classical Theorems Of Advanced Calculus 5th Edition

نویسندگان: Michael Spivak

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 158
حجم فایل زیپ شده 5.34 مگابایت

***

Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer

حل المسائل کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry 4th Edition

نویسندگان: Robert G. Mortimer

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 119
حجم فایل زیپ شده 3.15 مگابایت

***

Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر – ویرایش چهارم

Mathematics for Physical Chemistry 4th Edition

نویسندگان: Robert G. Mortimer

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 261
حجم فایل زیپ شده 3.31 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Optimization – Edwin Chong, Stanislaw Zak

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی ادوین چونگ و استانیسلاو زاک – ویرایش چهارم

Solution Manual for An Introduction to Optimization – 4th Edition

نویسندگان: Edwin K. P. Chong, Stanislaw H. Zak

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 220
حجم فایل زیپ شده 2.27 مگابایت

***

An Introduction to Optimization – Edwin Chong, Stanislaw Zak

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی ادوین چونگ و استانیسلاو زاک – ویرایش چهارم

An Introduction to Optimization – 4th Edition

نویسندگان: Edwin K. P. Chong, Stanislaw H. Zak

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 642
حجم فایل زیپ شده 18.9 مگابایت

***

Time Series Analysis and its Applications – Robert Shumway, David Stffer

کتاب تحلیل سری های زمانی و کاربردهای روبرت شاموی- ویرایش چهارم

Time Series Analysis and its Applications with R Examples 4th Edition

نویسندگان: Robert H. Shumway, David S. Stffer

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 564
حجم فایل زیپ شده 9.01 مگابایت

***

Solution Manual for MATLAB – Stormy Attaway

حل المسائل کتاب متلب: مقدمه ای عملی بر برنامه نویسی و حل مساله استورمی اتاوی – ویرایش چهارم

Solution Manual for Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving – 4th Edition

نویسندگان: Stormy Attaway

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 263
حجم فایل زیپ شده 882 کیلوبایت

***

MATLAB – Stormy Attaway

کتاب متلب: مقدمه ای عملی بر برنامه نویسی و حل مساله استورمی اتاوی – ویرایش چهارم

Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving – 4th Edition

نویسندگان: Stormy Attaway

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 598
حجم فایل زیپ شده 14.6 مگابایت

***

Green Composites – Caroline Baillie, Randika Jayasinghe

کتاب کامپوزیت های سبز Baillie – ویرایش دوم

مواد طبیعی و بازیافتی برای آینده پایدار

Green Composites: Waste and Nature-based Materials for a Sustainable Future – Second Edition

نویسندگان: Caroline Baillie, Randika Jayasinghe

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 691
حجم فایل زیپ شده 21 مگابایت

***