بایگانی دسته: شیمی

Solution Manual for Transport Processes and Unit Operations – Christie Geankoplis

حل المسائل کتاب فرایندهای انتقال و عملیات واحد جیانکوپلیس

Solution Manual for Transport Processes and Unit Operations

نویسندگان: Christie J Geankoplis

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 267
حجم فایل زیپ شده 30مگابایت

***

Solution Manual for Quantum chemistry – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب شیمی کوانتومی مک کواری

Solution Manual for Quantum chemistry

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1038
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

***

Solution Manual for Chemistry The Molecular Nature of Matter – Neil Jespersen, James Brady

حل المسائل کتاب شیمی جسپرسن – ویرایش ششم

Solution Manual for Chemistry, The Molecular Nature of Matter, 6th Edition

نویسندگان: Neil D. Jespersen, James E. Brady, Alison Hyslop

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 584
حجم فایل زیپ شده 4.9 مگابایت

***

Solution Manual for Analysis of Transport Phenomena – William Murray Deen

حل المسائل کتاب آنالیز پدیده های انتقال ویلیام مورای دین

Solution Manual for Analysis of Transport Phenomena

نویسندگان: William Murray Deen

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 653
حجم فایل زیپ شده 23.8ظمگابایت

***

General Chemistry – Darrell Ebbing, Steven Gammon

کتاب شیمی عمومی ابینگ – ویرایش نهم

General Chemistry, 9th Edition

نویسندگان: Darrell Ebbing, Steven D. Gammon

general-chemistry-9th-edition-darrell-ebbing-steven-d-gammon-6991pd30-2mb

 

دوکتاب برای این ویرایش وجود دارد که هردو جهت دانلود قرار داده شده اند

مشخصات کتاب اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 6991
حجم فایل زیپ شده 30.2 مگابایت

 

مشخصات کتاب دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1157
حجم فایل زیپ شده 43 مگابایت

***

Chemistry The Molecular Nature of Matter – Neil Jespersen, James Brady

کتاب شیمی جسپرسن – ویرایش ششم

Chemistry, The Molecular Nature of Matter, 6th Edition

نویسندگان: Neil D. Jespersen, James E. Brady, Alison Hyslop

chemistry-the-molecular-nature-of-matter-6th-edition-neil-d-jespersen-james-e-brady-alison-hyslop-1230pd45mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1230
حجم فایل زیپ شده 45 مگابایت

***

Analysis of Transport Phenomena – William Murray Deen

کتاب آنالیز پدیده های انتقال ویلیام مورای دین

Analysis of Transport Phenomena

نویسندگان: William Murray Deen

analysis-of-transport-phenomena-william-murray-deen-618pd27-3mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 618
حجم فایل زیپ شده 27.3 مگابایت

***

Introduction to Materials Management – Tony Arnold, Stephen Chapman

کتاب مقدمه ای بر مدیریت مواد تونی آرنولد و استفان چاپمن – ویرایش ششم

Introduction to Materials Management, 6th Edition

نویسندگان: J. R. Tony Arnold, Stephen N. Chapman, Lloyd M. Clive

 

introduction-to-materials-management-6th-edition-j-r-tony-arnold-stephen-n-chapman-lloyd-m-clive-528pd3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 528
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Inorganic Chemistry – Gary Miessler, Paul Fischer

کتاب شیمی معدنی میسلر – ویرایش پنجم

Inorganic Chemistry 5th ed

نویسندگان: Gary L. Miessler, Paul J. Fischer, Donald A. Tarr

 

inorganic-chemistry-5th-ed-gary-l-miessler-paul-j-fischer-donald-a-tarr-702pd13mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 702
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

***