بایگانی دسته: شیمی

Inorganic Scintillators for Detector Systems – Paul Lecoq, Alexander Gektin

 

کتاب سوسوسنج های معدنی برای سیستم های آشکارسازی پائول لکوک – ویرایش دوم

Inorganic Scintillators for Detector Systems, Physical Principles and Crystal Engineering 2nd ed

نویسندگان: Paul Lecoq, Alexander Gektin, Mikhail Korzhik

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 10.2 مگابایت

***

Chemical Engineering Fluid Mechanics – Ron Darby, Raj Chhabra

 

کتاب مهندسی شیمی مکانیک سیالات داربی – ویرایش سوم

Chemical Engineering Fluid Mechanics, Third Edition

نویسندگان: Ron Darby, Raj P. Chhabra

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 578
حجم فایل زیپ شده 47.6 مگابایت

***

Chemical and Biomedical Engineering Calculations Using Python – Jeffrey Heys

 

کتاب محاسبات مهندسی شیمی و پزشکی با نرم افزار پایتون

Chemical and Biomedical Engineering Calculations Using Python

نویسندگان: Jeffrey J. Heys

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 288
حجم فایل زیپ شده 2.62مگابایت

***

Solution Manual for Organic Structures from Spectra – Field, Sternhell

حل المسائل کتاب طیف سنجی فیلد و کالمن  – ویرایش چهارم

Solution Manual for Organic Structures from Spectra 4th ed

نویسندگان: L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 39
حجم فایل زیپ شده 400 کیلوبایت

***

Physical Chemistry – Robert Silbey, Robert Alberty

کتاب شیمی فیزیک روبرت سیلبی – ویرایش چهارم

Physical Chemistry 4th ed

نویسندگان: Robert J. Silbey, Robert A. Alberty, Moungi G. Bawendi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 690
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Organic Structures from Spectra – Field, Sternhell

کتاب طیف سنجی فیلد و کالمن – ویرایش پنجم

Organic Structures from Spectra 5th ed

نویسندگان: L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 510
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

***

Solution Manual for Physical Chemistry – Ira Levine

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک ایرا لواین – ویرایش پنجم

Solution Manual for Physical Chemistry 5th edition

نویسندگان: Ira Levine

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان غیر انگلیسی (شاید اسپانیایی) می باشد، اما روش حل مسائل در حالت کلی قابل درک می باشد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 449
حجم فایل زیپ شده 21.7 مگابایت

***

Solution Manual for Quanta, Matter and Change – Peter Atkins, Julio de Paula

حل المسائل کتاب کوانتا، ماده و تغییر پیتر اتکینز

Solution Manual for Quanta, Matter and Change: A Molecular Approach to Physical Chemistry

نویسندگان: Peter Atkins, Julio de Paula, Ron Friedman, Charles A. Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 535
حجم فایل زیپ شده 78 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Harold Hart, David Hart

حل المسائل کتاب شیمی آلی هارولد هارت و دیوید هارت – ویرایش سیزدهم

Solution Manual for Organic Chemistry, A Short Course 13th ed

نویسندگان: Harold Hart, David J. Hart, Leslie E. Craine, Christopher M. Hadad

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***