بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های رشته شیمی

Solution Manual for Organic Structures from Spectra – Field, Sternhell

حل المسائل کتاب طیف سنجی فیلد و کالمن  – ویرایش چهارم

Solution Manual for Organic Structures from Spectra 4th ed

نویسندگان: L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 39
حجم فایل زیپ شده 400 کیلوبایت

***

Solution Manual for Physical Chemistry – Ira Levine

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک ایرا لواین – ویرایش پنجم

Solution Manual for Physical Chemistry 5th edition

نویسندگان: Ira Levine

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان غیر انگلیسی (شاید اسپانیایی) می باشد، اما روش حل مسائل در حالت کلی قابل درک می باشد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 449
حجم فایل زیپ شده 21.7 مگابایت

***

Solution Manual for Quanta, Matter and Change – Peter Atkins, Julio de Paula

حل المسائل کتاب کوانتا، ماده و تغییر پیتر اتکینز

Solution Manual for Quanta, Matter and Change: A Molecular Approach to Physical Chemistry

نویسندگان: Peter Atkins, Julio de Paula, Ron Friedman, Charles A. Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 535
حجم فایل زیپ شده 78 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Harold Hart, David Hart

حل المسائل کتاب شیمی آلی هارولد هارت و دیوید هارت – ویرایش سیزدهم

Solution Manual for Organic Chemistry, A Short Course 13th ed

نویسندگان: Harold Hart, David J. Hart, Leslie E. Craine, Christopher M. Hadad

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

حل المسائل کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش ششم

Solution Manual for Inorganic Chemistry 6th ed

نویسندگان: Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 237
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

***

Solution Manual for Chemical Principles – Peter Atkins, Loretta Jones

حل المسائل کتاب اصول شیمی پیتر اتکینز  – ویرایش پنجم

Solution Manual for Chemical Principles, The Quest for Insight, 5th Edition

نویسندگان: Peter Atkins, Loretta Jones

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 544
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

***

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds – Robert Silverstein, Francis Webster

حل المسائل شناسایی اسپکترومتری ترکیبات آلی روبرت سیلوراشتاین – ویرایش هفتم

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds 7th ed

نویسندگان: Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David Kiemle

solutions-manual-for-spectrometric-identification-of-organic-compounds-7th-ed-robert-m-silverstein-francis-x-webster-david-kiemle-231pd21mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 231
حجم فایل زیپ شده 21.1 مگابایت

***

Solution Manual for Transport Processes and Unit Operations – Christie Geankoplis

حل المسائل کتاب فرایندهای انتقال و عملیات واحد جیانکوپلیس

Solution Manual for Transport Processes and Unit Operations

نویسندگان: Christie J Geankoplis

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 267
حجم فایل زیپ شده 30مگابایت

***

Solution Manual for Quantum Chemistry – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب شیمی کوانتومی مک کواری

Solution Manual for Quantum chemistry

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1038
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

***

Solution Manual for Chemistry – Neil Jespersen, James Brady

حل المسائل کتاب شیمی جسپرسن – ویرایش ششم

Solution Manual for Chemistry, The Molecular Nature of Matter, 6th Edition

نویسندگان: Neil D. Jespersen, James E. Brady, Alison Hyslop

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 584
حجم فایل زیپ شده 4.9 مگابایت

***