بایگانی دسته: شیمی آلی

Spectrometric Identification of Organic Compounds – Robert Silverstein, Francis Webster

کتاب شناسایی اسپکترومتری ترکیبات آلی روبرت سیلوراشتاین – ویرایش هفتم

Spectrometric Identification of Organic Compounds 7th ed

نویسندگان: Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David Kiemle

 

spectrometric-identification-of-organic-compounds-7th-ed-robert-m-silverstein-francis-x-webster-david-kiemle-512pd35mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 47.5 مگابایت

***

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds – Robert Silverstein, Francis Webster

حل المسائل شناسایی اسپکترومتری ترکیبات آلی روبرت سیلوراشتاین – ویرایش هفتم

Solutions Manual for Spectrometric Identification of Organic Compounds 7th ed

نویسندگان: Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David Kiemle

solutions-manual-for-spectrometric-identification-of-organic-compounds-7th-ed-robert-m-silverstein-francis-x-webster-david-kiemle-231pd21mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 231
حجم فایل زیپ شده 21.1 مگابایت

***

Chemistry – Karen Timberlake

کتاب شیمی تیمبرلیک: مقدمه ای بر شیمی آلی، عمومی و بیوشیمی – ویرایش دوازدهم

Chemistry: An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (12th Edition)

نویسندگان: Karen C. Timberlake

 

Chemistry An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (12th Edition) -Karen C. Timberlake - 742pd49mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 742
حجم فایل زیپ شده 49 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Paula Yurkanis Bruice

حل المسائل کتاب شیمی آلی بروس – ویرایش 4 و 7

Student’s Solutions Manual for Organic Chemistry 4th ed, 7th ed

نویسندگان: Paula Yurkanis Bruice

Student's Solutions Manual for Organic Chemistry 7th ed - Paula Yurkanis Bruice

 

مشخصات کتاب ویراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 882
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

 

مشخصات کتاب ویراست هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 888
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت

***

Organic Chemistry – Bruice

کتاب شیمی آلی بروس – ویرایش 7

Organic Chemistry 7th ed

نویسندگان: Paula Yurkanis Bruice

 

Organic Chemistry 7th ed - Paula Yurkanis Bruice - 1392djvu32mb

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 1392
حجم فایل زیپ شده 32 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – John McMurry

حل المسائل کتاب شیمی آلی مک موری

Solution Manual for Organic Chemistry 8th ed

نویسندگان: John E. McMurry

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 921
حجم فایل زیپ شده 156 مگابایت

***

Organic Chemistry – John McMurry

کتاب شیمی آلی مک موری – ویرایش 8 و 9

Organic Chemistry 8th and 9th edition

نویسندگان: John E. McMurry

 

Organic Chemistry 9th ed - John E. McMurry - 1518pd71mb

 

مشخصات کتاب ویرایش هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1384
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش نهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1518
حجم فایل زیپ شده 71 مگابایت

***

Introduction to General Organic and Biochemistry by Frederick Bettelheim, William Brown

کتاب مقدمه ای بر آلی عمومی و بیوشیمی

Introduction to General Organic and Biochemistry 10th ed

نویسندگان: Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell

Introduction to General Organic and Biochemistry 10th ed - Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell- 816pd36mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 816
حجم فایل زیپ شده 36مگابایت

Solution Manual for Introduction to General Organic and Biochemistry – Frederick Bettelheim, William Brown

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی عمومی و بیوشیمی بتلهایم

Instructors Manual to Introduction to General Organic and Biochemistry 6th ed

نویسندگان: Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell

Instructors Manual to Introduction to General Organic and Biochemistry 6th ed - Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell100pd4mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 100
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

جزوه شیمی فیزیک آلی دکتر رنجبر

جزوه دستنویس شیمی فیزیک آلی

تدریس شده توسط دکتر رنجبر در دانشگاه تهران

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت متوسط است. مراجع اصلی در تدریس کتابهای زیر می باشند :

  • Mechanism and Theory in Organic Chemistry by Thomas Lowry
  • Advanced Organic Chemistry  by Francis A. Carey and Richard J. Sundberg
  • Fundamentals of Organic Reaction Mechanisms by Joe Milton Harris, Carl C. Wamser
  • Quantum Mechanics for Organic Chemists by Howard Zimmerman

برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

نظریه پیوند اربیتال مولکولی کومل، نظریه شرودینگر، یونش LCAO ، انرژی π آلیل ، محاسبه انرژی مستقیم π برای اتیلن، سیستم های حلقوی، روش فراست FROST ، سیستم های موبیوسی، ترکیبات آروماتیک، جامانده یون، دانسیته الکترونی، مرتبه پیوند، ظرفیت آزاد، اوربیتال مولکولی غیر پیوندی، ترکیبات هموآروماتیک، قاعده آلدر، تغییر پیکربندی،  برهمکنش اربیتال های مرزی، برهمکنش پایدار کننده، کاربردهای واکنش های حلقه ای، ابزارهای بررسی مکانیزم واکنش ها، استفاده از معادله هامت Hammett ، واکنش های حلقه بنزن، معادله TAFT ، اثر ایزوتروپی، ثابت بولتزمن

 

این جزوه مجموعا دارای 89 صفحه و حجم  حدوداً 3 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

ادامه خواندن جزوه شیمی فیزیک آلی دکتر رنجبر