بایگانی دسته: شیمی آلی

Chemistry – Karen Timberlake

کتاب شیمی تیمبرلیک: مقدمه ای بر شیمی آلی، عمومی و بیوشیمی – ویرایش دوازدهم

Chemistry: An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (12th Edition)

نویسندگان: Karen C. Timberlake

 

Chemistry An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (12th Edition) -Karen C. Timberlake - 742pd49mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 742
حجم فایل زیپ شده 49 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – Paula Yurkanis Bruice

حل المسائل کتاب شیمی آلی بروس – ویرایش 4 و 7

Student’s Solutions Manual for Organic Chemistry 4th ed, 7th ed

نویسندگان: Paula Yurkanis Bruice

Student's Solutions Manual for Organic Chemistry 7th ed - Paula Yurkanis Bruice

 

مشخصات کتاب ویراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 882
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

 

مشخصات کتاب ویراست هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 888
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت

***

Organic Chemistry – Bruice

کتاب شیمی آلی بروس – ویرایش 7

Organic Chemistry 7th ed

نویسندگان: Paula Yurkanis Bruice

 

Organic Chemistry 7th ed - Paula Yurkanis Bruice - 1392djvu32mb

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 1392
حجم فایل زیپ شده 32 مگابایت

***

Solution Manual for Organic Chemistry – John McMurry

حل المسائل کتاب شیمی آلی مک موری

Solution Manual for Organic Chemistry 8th ed

نویسندگان: John E. McMurry

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 921
حجم فایل زیپ شده 156 مگابایت

***

Organic Chemistry – John McMurry

کتاب شیمی آلی مک موری – ویرایش 8 و 9

Organic Chemistry 8th and 9th edition

نویسندگان: John E. McMurry

 

Organic Chemistry 9th ed - John E. McMurry - 1518pd71mb

 

مشخصات کتاب ویرایش هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1384
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش نهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1518
حجم فایل زیپ شده 71 مگابایت

***

Introduction to General Organic and Biochemistry by Frederick Bettelheim, William Brown

کتاب مقدمه ای بر آلی عمومی و بیوشیمی

Introduction to General Organic and Biochemistry 10th ed

نویسندگان: Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell

Introduction to General Organic and Biochemistry 10th ed - Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell- 816pd36mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 816
حجم فایل زیپ شده 36مگابایت

Solution Manual to Introduction to General Organic and Biochemistry by Frederick Bettelheim, William Brown

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آلی عمومی و بیوشیمی

Instructors Manual to Introduction to General Organic and Biochemistry 6th ed

نویسندگان: Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell

Instructors Manual to Introduction to General Organic and Biochemistry 6th ed - Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell100pd4mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 100
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

جزوه شیمی فیزیک آلی دکتر رنجبر

جزوه دستنویس شیمی فیزیک آلی

تدریس شده توسط دکتر رنجبر در دانشگاه تهران

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت متوسط است. مراجع اصلی در تدریس کتابهای زیر می باشند :

  • Mechanism and Theory in Organic Chemistry by Thomas Lowry
  • Advanced Organic Chemistry  by Francis A. Carey and Richard J. Sundberg
  • Fundamentals of Organic Reaction Mechanisms by Joe Milton Harris, Carl C. Wamser
  • Quantum Mechanics for Organic Chemists by Howard Zimmerman

برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

نظریه پیوند اربیتال مولکولی کومل، نظریه شرودینگر، یونش LCAO ، انرژی π آلیل ، محاسبه انرژی مستقیم π برای اتیلن، سیستم های حلقوی، روش فراست FROST ، سیستم های موبیوسی، ترکیبات آروماتیک، جامانده یون، دانسیته الکترونی، مرتبه پیوند، ظرفیت آزاد، اوربیتال مولکولی غیر پیوندی، ترکیبات هموآروماتیک، قاعده آلدر، تغییر پیکربندی،  برهمکنش اربیتال های مرزی، برهمکنش پایدار کننده، کاربردهای واکنش های حلقه ای، ابزارهای بررسی مکانیزم واکنش ها، استفاده از معادله هامت Hammett ، واکنش های حلقه بنزن، معادله TAFT ، اثر ایزوتروپی، ثابت بولتزمن

 

این جزوه مجموعا دارای 89 صفحه و حجم  حدوداً 3 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

ادامه خواندن جزوه شیمی فیزیک آلی دکتر رنجبر

جزوه شیمی آلی دکتر ادیب

جزوه کامل و کنکوری شیمی آلی

تدریس شده توسط دکتر ادیب در دانشگاه تهران

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت سیاه سفید اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

واکنش های هموستیک، عوامل موثر در پایداری کربوکاتیون ها، روش های تهیه آلکان ها، هالوژناسیون آلکان ها، شیمی فضایی، تعیین کونفیگوراسیون ترکیبات، واکنش ویتیگ، آلدهید پاکتون، کاتالیزور های انتقال فاز، آبگیری از الکل، واکنش سیمون اسمیت، راههای تهیه اپوگسید ها، واکنش اکسیمرکویین دیمرکویین، واکنش واکر، نیتره شدن آلکان ها، افزایش هالوژن ها به آلکن ها، احیای آلدهید ها و کتون ها، واکنش اپن اوئر، واکنش اتر ها با اسید ها، واکنش رادیکالی اترها، سنتز ویلیامسون، واکنش های صنعتی استیلن، واکنش گاترمن کخ، واکنش  پنیاکو، افزایش اپوکسید ها، وجه تمایر آلدهید ها و کتون ها، نوآرایی بنزلیک، نوآرایی بکمن، ترکیبات آروماتیک، واکنش های بنزن، روش های تهیه بنزاین، تراکم آلدولی، احیا ترکیبات سیانید، نوآرایی فیورسکی، حلقه زایی رابینسون، حلقه های پنج تایی، کاربرد تراکم کلایزن، واکنش چی چی بابی، پتروسیکل های شش تایی، ایزوکینولین، روش های تهیه آمینو اسید، استفاده از تری آلکیل بوران ها در سنتز، روش استرکر، احیا آمیدها، نوآرایی فرایزر، نو آرایی هافمن، واکنش ریمر کیمن، نوآرایی لوسن، نفتالن و واکنش های نفتالن، واکنش کلرک، سنتز گابریل، واکنش اشمیت، اسید های کربوکسیلیک و مشتقات آن، ترکیب شدن آمین ها با اسید نیترو، واکنش آنیلین، واکنش های فنل ها، هیدرولیز استر ها، روش فدریک، واکنش فنل با اسید نیترو

 

این جزوه مجموعا دارای 292 صفحه و حجم  حدوداً 11 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

ادامه خواندن جزوه شیمی آلی دکتر ادیب

Solution Manual for Organic Chemistry – Peter Vollhardt, Neil Schore

حل المسائل کتاب شیمی آلی ولهارد – ویرایش دوم و ششم

Solution Manual for Organic Chemistry, Structure and Function, 2nd and 6th Edition

نویسندگان: K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 528
حجم فایل زیپ شده 35 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 583
حجم فایل زیپ شده 102.5 مگابایت