بایگانی دسته: ریاضیات

Solution Manual for Contemporary Abstract Algebra – Joseph Gallian

حل المسائل کتاب جبر مجرد جوزف گالیان

Solution Manual for Contemporary Abstract Algebra

نویسندگان: Joseph Gallian

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 236
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Solution Manual for A Transition to Advanced Mathematics – Douglas Smith, Maurice Eggen

حل المسائل کتاب مروری بر ریاضیات پیشرفته داگلاس اسمیت – ویرایش پنجم

Solution Manual for A Transition to Advanced Mathematics, 5th Edition

نویسندگان: Douglas Smith, Maurice Eggen, Richard St. Andre

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 125
حجم فایل زیپ شده 4.3 مگابایت

***

Solution Manual for A First Course in Linear Algebra – Robert Beezer

حل المسائل کتاب درس نخست در جبر خطی روبرت بیزر

Solution Manual for A First Course in Linear Algebra

نویسندگان: Robert A. Beezer

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 154
حجم فایل زیپ شده 0.7 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equations and Linear Algebra – Henry Edwards, David Penney

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل و جبر خطی هنری ادواردز – ویرایش سوم

Instructor’s Solutions Manual Differential Equations and Linear Algebra, 3rd Edition

نویسندگان: C. Henry Edwards, David E. Penney

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 592
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Differential Equations and Linear Algebra – Henry Edwards, David Penney

کتاب معادلات دیفرانسیل و جبر خطی هنری ادواردز

Differential Equations and Linear Algebra 3rd ed

نویسندگان: C. Henry Edwards, David E. Penney

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 164 مگابایت

***

Contemporary Abstract Algebra – Joseph Gallian

کتاب جبر مجرد جوزف گالیان – ویرایش هشتم و نهم

Contemporary Abstract Algebra 8th ed, 9th ed

نویسندگان: Joseph Gallian

مشخصات کتاب ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 664
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

 

مشخصات کتاب ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 557
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

***

A Transition to Advanced Mathematics – Douglas Smith, Maurice Eggen

کتاب مروری بر ریاضیات پیشرفته داگلاس اسمیت – ویرایش هفتم

A Transition to Advanced Mathematics, 7th Edition

نویسندگان: Douglas Smith, Maurice Eggen, Richard St. Andre

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 414
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

A First Course in Linear Algebra – Robert Beezer

کتاب درس نخست در جبر خطی روبرت بیزر

A First Course in Linear Algebra

نویسندگان: Robert A. Beezer

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 2072
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Applied Partial Differential Equations – John Ockendon, Sam Howison

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی جان اکندون

Applied Partial Differential Equations

نویسندگان: John Ockendon, Sam Howison, Andrew Lacey, Alexander Movchan

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 464
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Solution Manual for Probability and Statistics – Morris DeGroot, Mark Schervish

حل المسائل کتاب آمار و احتمال موریس دگروت، مارک اسکرویش – ویرایش سوم

Solution Manual for Probability and Statistics 3rd ed

نویسندگان: Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 405
حجم فایل زیپ شده 2.1 مگابایت

***