بایگانی دسته: معادلات دیفرانسیل

Solution Manual for Differential Equations and Linear Algebra – Henry Edwards, David Penney

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل و جبر خطی هنری ادواردز – ویرایش سوم

Instructor’s Solutions Manual Differential Equations and Linear Algebra, 3rd Edition

نویسندگان: C. Henry Edwards, David E. Penney

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 592
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Differential Equations and Linear Algebra – Henry Edwards, David Penney

کتاب معادلات دیفرانسیل و جبر خطی هنری ادواردز

Differential Equations and Linear Algebra 3rd ed

نویسندگان: C. Henry Edwards, David E. Penney

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 164 مگابایت

***

Applied Partial Differential Equations – John Ockendon, Sam Howison

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی جان اکندون

Applied Partial Differential Equations

نویسندگان: John Ockendon, Sam Howison, Andrew Lacey, Alexander Movchan

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 464
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equations – Glenn Ledder

حل المسائل معادلات دیفرانسیل گلن لدر

Solution Manual for Differential Equations, A Modeling Approach

نویسندگان: Glenn Ledder

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 136
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equations – John Polking, Al Boggess

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل با مسائل مقدار مرزی پلکینگ – ویرایش دوم

Instructors Solutions Manual for Differential Equations with Boundary Value Problems, 2nd ed

نویسندگان: John Polking, Al Boggess, David Arnold

instructors-solutions-manual-for-differential-equations-with-boundary-value-problems-2nd-ed-john-polking-al-boggess-david-arnold-942pd9mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 942
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Differential Equations – John Polking, Al Boggess

کتاب معادلات دیفرانسیل با مسائل مقدار مرزی جان پلکینگ – ویرایش دوم

Differential Equations, with Boundary Value Problems 2nd ed

نویسندگان: John Polking, Al Boggess, David Arnold

differential-equations-with-boundary-value-problems-2nd-ed-john-polking-al-boggess-david-arnold-767pd225mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 767
حجم فایل زیپ شده 225 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Differential Equations – William Trench

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل ترنچ

Student Solution Manual for Elementary Differential Equations

نویسندگان: William Trench

 

student-solution-manual-for-elementary-differential-equations-william-trench-289pd1-62

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 289
حجم فایل زیپ شده 1.62 مگابایت

***

Elementary Differential Equations – William Trench

کتاب معادلات دیفرانسیل ویلیام ترنچ

Elementary Differential Equations

نویسندگان: William Trench

 

elementary-differential-equations-william-trench-664pd

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 664
حجم فایل زیپ شده 6.5 مگابایت

***

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem – Dennis Zill

حل المسائل کتاب معادلات دیفراسیل به همراه مسائل مقدار مرزی دنیس زیل – ویرایش سوم

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem 3rd ed

نویسندگان: Dennis G. Zill

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 400
حجم فایل زیپ شده 4.1 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Differential Equations – Richard DiPrima, William Boyce

مجموعه حل المسائل های کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی دیپریما و بویس – به زبان فارسی

Solution Manual for Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems 6th, 7th and 8th ed

نویسندگان: William E. Boyce, Richard C. DiPrima

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد :

دو حل المسائل به زبان انگلیسی، یکی برای ویرایش هفتم و یکی برای ویرایش هشتم

یک حل المسائل به زبان فارسی برای ویرایش ششم

dipermaaaaaaa

مشخصات حل المسائل فارسی ویراست ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 440
حجم فایل زیپ شده 12.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 756
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

مشخصات حل المسائل ویزاست هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 710
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

***