بایگانی دسته: معادلات دیفرانسیل

Solution Manual for Differential Equations – Glenn Ledder

حل المسائل معادلات دیفرانسیل گلن لدر

Solution Manual for Differential Equations, A Modeling Approach

نویسندگان: Glenn Ledder

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 136
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equations – John Polking, Al Boggess

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل با مسائل مقدار مرزی پلکینگ – ویرایش دوم

Instructors Solutions Manual for Differential Equations with Boundary Value Problems, 2nd ed

نویسندگان: John Polking, Al Boggess, David Arnold

instructors-solutions-manual-for-differential-equations-with-boundary-value-problems-2nd-ed-john-polking-al-boggess-david-arnold-942pd9mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 942
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Differential Equations – John Polking, Al Boggess

کتاب معادلات دیفرانسیل با مسائل مقدار مرزی جان پلکینگ – ویرایش دوم

Differential Equations, with Boundary Value Problems 2nd ed

نویسندگان: John Polking, Al Boggess, David Arnold

differential-equations-with-boundary-value-problems-2nd-ed-john-polking-al-boggess-david-arnold-767pd225mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 767
حجم فایل زیپ شده 225 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Differential Equations – William Trench

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل ترنچ

Student Solution Manual for Elementary Differential Equations

نویسندگان: William Trench

 

student-solution-manual-for-elementary-differential-equations-william-trench-289pd1-62

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 289
حجم فایل زیپ شده 1.62 مگابایت

***

Elementary Differential Equations – William Trench

کتاب معادلات دیفرانسیل ویلیام ترنچ

Elementary Differential Equations

نویسندگان: William Trench

 

elementary-differential-equations-william-trench-664pd

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 664
حجم فایل زیپ شده 6.5 مگابایت

***

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem – Dennis Zill

حل المسائل کتاب معادلات دیفراسیل به همراه مسائل مقدار مرزی دنیس زیل – ویرایش سوم

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem 3rd ed

نویسندگان: Dennis G. Zill

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 400
حجم فایل زیپ شده 4.1 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Differential Equations – Richard DiPrima, William Boyce

مجموعه حل المسائل های کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی دیپریما و بویس – به زبان فارسی

Solution Manual for Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems 6th, 7th and 8th ed

نویسندگان: William E. Boyce, Richard C. DiPrima

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد :

دو حل المسائل به زبان انگلیسی، یکی برای ویرایش هفتم و یکی برای ویرایش هشتم

یک حل المسائل به زبان فارسی برای ویرایش ششم

dipermaaaaaaa

مشخصات حل المسائل فارسی ویراست ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 440
حجم فایل زیپ شده 12.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 756
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

مشخصات حل المسائل ویزاست هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 710
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

***

 

Student Solution Manual for Elementary Differential Equations – Werner Kohler, Lee Johnson

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی کوهلر

Student Solutions Manual for Elementary Differential Equations

نویسندگان: Werner E. Kohler, Lee W. Johnson

 

Student Solutions Manual for Elementary Differential Equations - Werner E. Kohler, Lee W. Johnson - 302dj2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 302
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Instructor Solution Manual for Elementary Differential Equations – Lee Johnson, Werner Kohler

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی لی جانسون – ویرایش اول

دو حل المسائل متفاوت برای این کتاب وجود نداره.

Instructor Solution Manual for Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems – 1ed 

نویسندگان: Lee W. Johnson and Werner E. Kohler

 

Instructor Solution Manual for Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems - W. Kohler, L. Johnson - 1ed sm

 

مشخصات حل المسائل اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 358
حجم فایل زیپ شده 3.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 302
حجم فایل زیپ شده 1.7 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equations – Paul Blanchard, Robert Devaney

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل بلانچارد – ویرایش 3

Solution Manual for Differential Equations 3rd ed

نویسندگان: Paul Blanchard, Robert L. Devaney, Glen R. Hall

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 63
حجم فایل زیپ شده 92 مگابایت

***