بایگانی دسته: معادلات دیفرانسیل

Solution Manual for Partial Differential Equations – Walter Strauss

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی والتر استراس – ویرایش دوم

Solution Manual for Partial Differential Equations, An Introduction 2nd ed

نویسندگان: Walter A. Strauss

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 225
حجم فایل زیپ شده 26.4 مگابایت

***

Partial Differential Equations – Walter Strauss

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل جزئی والتر استراس – ویرایش دوم

Partial Differential Equations, An Introduction: 2nd ed

نویسندگان: Walter A. Strauss

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 466
حجم فایل زیپ شده 2.3 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equations and Linear Algebra – Henry Edwards, David Penney

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل و جبر خطی هنری ادواردز – ویرایش سوم

Instructor’s Solutions Manual Differential Equations and Linear Algebra, 3rd Edition

نویسندگان: C. Henry Edwards, David E. Penney

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 592
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Differential Equations and Linear Algebra – Henry Edwards, David Penney

کتاب معادلات دیفرانسیل و جبر خطی هنری ادواردز

Differential Equations and Linear Algebra 3rd ed

نویسندگان: C. Henry Edwards, David E. Penney

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 164 مگابایت

***

Applied Partial Differential Equations – John Ockendon, Sam Howison

کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی جان اکندون

Applied Partial Differential Equations

نویسندگان: John Ockendon, Sam Howison, Andrew Lacey, Alexander Movchan

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 464
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equations – Glenn Ledder

حل المسائل معادلات دیفرانسیل گلن لدر

Solution Manual for Differential Equations, A Modeling Approach

نویسندگان: Glenn Ledder

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 136
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***

Solution Manual for Differential Equations – John Polking, Al Boggess

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل با مسائل مقدار مرزی پلکینگ – ویرایش دوم

Instructors Solutions Manual for Differential Equations with Boundary Value Problems, 2nd ed

نویسندگان: John Polking, Al Boggess, David Arnold

instructors-solutions-manual-for-differential-equations-with-boundary-value-problems-2nd-ed-john-polking-al-boggess-david-arnold-942pd9mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 942
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Differential Equations – John Polking, Al Boggess

کتاب معادلات دیفرانسیل با مسائل مقدار مرزی جان پلکینگ – ویرایش دوم

Differential Equations, with Boundary Value Problems 2nd ed

نویسندگان: John Polking, Al Boggess, David Arnold

differential-equations-with-boundary-value-problems-2nd-ed-john-polking-al-boggess-david-arnold-767pd225mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 767
حجم فایل زیپ شده 225 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Differential Equations – William Trench

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل ترنچ

Student Solution Manual for Elementary Differential Equations

نویسندگان: William Trench

 

student-solution-manual-for-elementary-differential-equations-william-trench-289pd1-62

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 289
حجم فایل زیپ شده 1.62 مگابایت

***

Elementary Differential Equations – William Trench

کتاب معادلات دیفرانسیل ویلیام ترنچ

Elementary Differential Equations

نویسندگان: William Trench

 

elementary-differential-equations-william-trench-664pd

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 664
حجم فایل زیپ شده 6.5 مگابایت

***