بایگانی دسته: ریاضیات مهندسی

Mathematical Foundations for Electromagnetic Theory – Donald Dudley

کتاب مبانی ریاضیاتی نظریه الکترومغناطیس دونالد دادلی

Mathematical Foundations for Electromagnetic Theory

نویسندگان: Donald G. Dudley

 

Mathematical Foundations for Electromagnetic Theory - Donald G. Dudley - 264dj2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 264
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Interpolation and Approximation by Polynomials – George Phillips

کتاب درون یابی و تقریب به وسیله چندجمله ای های جورج فیلیپس

Interpolation and Approximation by Polynomials

نویسندگان: George M. Phillips

 

Interpolation and Approximation by Polynomials -  George M. Phillips - 327pd2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 327
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Solutions for Advanced Engineering Mathematics by Dennis Zill

دانلود حل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته دنیس زیل

(دو کتاب یکی برای ویرایش دوم و یکی برای ویرایش سوم)

Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics

نویسنده: Dennis Zill, Michael R. Cullen

مشخصات حل ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 965
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

مشخصات حل ویرایش دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 841
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

Fundamentals of Finite Element Analysis by David Hutton, David Hutton

کتاب مبانی آنالیز المان محدود هوتون

Fundamentals of Finite Element Analysis

نویسندگان: David V. Hutton, David Hutton

 Fundamentals of Finite Element Analysis - David V. Hutton, David Hutton - 505pd4mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 505
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

The Statistical Sleuth by Fred Ramsey, Daniel Schafer

کتاب The Statistical Sleuth

The Statistical Sleuth, A Course in Methods of Data Analysis 3rd edition

نویسندگان: Fred Ramsey, Daniel W. Schafer

The Statistical Sleuth A Course in Methods of Data Analysis 3rd ed - Fred Ramsey, Daniel W. Schafer - 786pd71mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 786
حجم فایل زیپ شده 71 مگابایت

Solution Manual for The Statistical Sleuth – Fred Ramsey, Daniel Schafer

حل المسائل کتاب The Statistical Sleuth

Solution Manual for The Statistical Sleuth, A Course in Methods of Data Analysis 3rd edition

نویسندگان: Fred Ramsey, Daniel W. Schafer

Solution Manual for The Statistical Sleuth A Course in Methods of Data Analysis 3rd ed - Fred Ramsey, Daniel W. Schafer

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 165
حجم فایل زیپ شده 6.5 مگابایت

Solution Manual for Vector Calculus Linear Algebra and Differential Forms by John Hubbard

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل انتگرال برداری هوبارد

Solution Manual for Vector Calculus, Linear Algebra and Differential Forms 2nd ed

نویسندگان: John H. Hubbard

Solution Manual for Vector Calculus, Linear Algebra and Differential Forms 2nd ed - John H. Hubbard - 62pd0.5mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 62
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

The Chemistry Maths Book by Erich Steiner

کتاب ریاضیات در شیمی اشتاینر

The Chemistry Maths Book, 2nd Ed

نویسندگان: Erich Steiner

The Chemistry Maths Book, 2nd Ed-Erich Steiner-718pd6mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 718
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

Vector Calculus, Linear Algebra and Differential Forms by John Hubbard

کتاب حساب دیفرانسیل انتگرال هوبارد

Vector Calculus, Linear Algebra and Differential Forms 1st ed

نویسندگان: John H. Hubbard

Vector Calculus, Linear Algebra and Differential Forms 1st ed - John H. Hubbard - 698dj16mb

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 698
حجم فایل زیپ شده 16 مگابایت

Solution Manual for Modern Theory of Integration by Robert Gardner Bartle

حل المسائل کتاب تئوری جدید انتگرال گاردنر بارتل

Solution Manual for Modern Theory of Integration

نویسندگان:Robert Gardner Bartle

Solution Manual for Modern Theory of Integration - Robert Gardner Bartle - 82dj2mb
مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 82
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت