بایگانی دسته: نظریه گراف

Discrete Mathematics with Graph Theory – Edgar Goodaire, Michael Parmenter

کتاب ریاضیات گسسته با تظریه گراف ادگار گودایر و مایچل پارامنتر – ویرایش دوم

Discrete Mathematics with Graph Theory 2nd ed

نویسندگان: Edgar G. Goodaire, Michael M. Parmenter

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 557
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Solution Manual for Graph Theory – Bala Krishnan

حل المسائل کتاب نظریه گراف کریشنان

Solution Manual for Graph Theory

نویسندگان: Bala Krishnan

این کتاب به زبان فارسی بوده و شامل حل مسائل فصل های اول تا پنجم می باشد

 

solution-manual-for-graph-theory-bala-krishnan-77pd-1-42mb-fasle-1-ta-5

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 77
حجم فایل زیپ شده 1.42 مگابایت

***

Graph Theory – Bala Krishnan

کتاب تئوری گراف کریشنان

Graph Theory

نویسندگان: Bala Krishnan

 

graph-theory-bala-krishnan-302pd46-6

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 302
حجم فایل زیپ شده 46.6 مگابایت

***

Graph Theory with Applications – John Adrian Bondy

کتاب نظریه گراف به همراه کاربرها جان آدریان باندی

Graph Theory with Applications

نویسندگان: John Adrian Bondy, U.S.R. Murty

 

Graph Theory with Applications - John Adrian Bondy - 270dj2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 270
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Solution Manual to Introduction to graph theory by Douglas West

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر نظریه گراف وست

Solution Manual to Introduction to graph theory 2n ed

نویسندگان:Douglas B. West – University of Illinois


مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 520
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Introduction to graph theory by Douglas West

 کتاب مقدمه ای بر نظریه گراف وست

Introduction to graph theory 2n ed

نویسندگان:Douglas B. West

Introduction to graph theory 2n ed-Douglas B. West-610dj7mb


مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 610
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت

Student’s Solutions Manual for College Algebra by Marvin Bittinger,Judith Beecher

حل المسائل کتاب جبر دانشگاهی، گراف ها و مدل ها بیتینجر

Student’s Solutions Manual for College Algebra

نویسندگان:Marvin Bittinger,Judith Beecher,David Ellenbogen,Judith Penna

Student's Solutions Manual for College Algebra, Graphs and Models-Judith A. Penna-333pd9mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 333
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

College Algebra, Graphs and Models by Marvin Bittinger,Judith Beecher,David Ellenbogen,Judith Penna

کتاب جبر دانشگاهی بیتینجر ویراست پنجم

College Algebra, Graphs and Models 5th ed

نویسندگان: Marvin L. Bittinger, Judith A. Beecher, David J. Ellenbogen, Judith A. Penna

College Algebra, Graphs and Models 5th ed -Marvin L. Bittinger, Judith A. Beecher, David J. Ellenbogen, Judith A. Penna-800pd23mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 23 مگابایت