بایگانی دسته: آمار و احتمال

Solution Manual for Statistics for Engineering and the Sciences – William Mendenhall, Terry Sincich

حل المسائل کتاب آمار برای مهندسی و علوم ویلیام مندنهال – ویرایش ششم

Solution Manual for Statistics for Engineering and the Sciences 6th Edition

نویسندگان: William M. Mendenhall, Terry L. Sincichhas

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 458
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

***

Solution Manual for Mathematical Modelling with Case Studies – Belinda Barnes, Glenn Fulford

حل المسائل مدل های ریاضیاتی بلیندا بارنز – ویرایش دوم

Solution Manual for Mathematical Modelling with Case Studies, Using Maple and MATLAB 2nd ed

نویسندگان: Belinda Barnes, Glenn Fulford

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 51
حجم فایل زیپ شده 682 کیلوبایت

***

Mathematical Modelling with Case Studies – Belinda Barnes, Glenn Fulford

کتاب مدلسازی ریاضی بلیندا بارنز – ویرایش دوم و سوم

Mathematical Modelling with Case Studies, Using Maple and MATLAB 2nd and 3rd ed

نویسندگان: Belinda Barnes, Glenn Fulford

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 360
حجم فایل زیپ شده 3.40 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 384
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Probability and Statistics – Morris DeGroot, Mark Schervish

حل المسائل کتاب آمار و احتمال موریس دگروت، مارک اسکرویش – ویرایش سوم

Solution Manual for Probability and Statistics 3rd ed

نویسندگان: Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 405
حجم فایل زیپ شده 2.1 مگابایت

***

Solution Manual for Counting – Khee Meng Koh, Eng Guan Tay

حل المسائل کتاب اصول و فنون ترکیبات – که کی منگ، چون چوان چنگ – ویرایش دوم

Solution Manual for Counting 2nd ed

نویسندگان: Khee Meng Koh, Eng Guan Tay

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 223
حجم فایل زیپ شده 1.7 مگابایت

***

Probability and Statistics – Morris DeGroot, Mark Schervish

کتاب آمار و احتمال موریس دگروت، مارک اسکرویش – ویرایش چهارم

Probability and Statistics 4th ed

نویسندگان: Morris H. DeGroot; Mark J. Schervish

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 911
حجم فایل زیپ شده 4.7 مگابایت

***

Counting – Khee Meng Koh, Eng Guan Tay

کتاب اصول و فنون ترکیبات – که کی منگ، چون چوان چنگ – ویرایش دوم

Counting 2nd ed

نویسندگان: Khee Meng Koh, Eng Guan Tay

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 212
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to the Practice of Statistics – David Moore, George McCabe

حل المسائل کتاب تمرین آمار دیوید مور و جورج مک کب

Solution Manual for Introduction to the Practice of Statistics 7th Edition

نویسندگان: David S. Moore, George P. McCabe, Bruce Craig

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 418
حجم فایل زیپ شده 6.81 مگابایت

***

Introduction to the Practice of Statistics – David Moore, George McCabe

کتاب مقدمه ای بر تمرین آمار دیوید مور و جورج مک کب – ویرایش ششم

Introduction to the Practice of Statistics – 6th Edition

نویسندگان: David S. Moore, George P. McCabe, Bruce Craig

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 1010
حجم فایل زیپ شده 17.7 مگابایت

***

Solution Manual for Foundations of Analysis – Joseph Taylor

حل المسائل کتاب مبانی آنالیز جوزف تیلور

Solution Manual for Foundations of Analysis

نویسندگان: Joseph Taylor

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 70
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***