بایگانی دسته: آمار و احتمال

Solution Manual for Probability and Stochastic Processes – Roy Yates, David Goodman

حل المسائل  کتاب احتمال و فرایندهای تصادفی روی یاتس – ویرایش دوم

Solution Manual for Probability and Stochastic Processes, A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers – 2nd edition

نویسندگان: Roy D. Yates, David J. Goodman

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 443
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Probability and Stochastic Processes – Roy Yates, David Goodman

کتاب احتمال و فرایندهای تصادفی روی یاتس

Probability and Stochastic Processes, A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers 3rd ed

نویسندگان: Roy D. Yates, David J. Goodman

 

probability-and-stochastic-processes-a-friendly-introduction-for-electrical-and-computer-engineers-3rd-ed-roy-d-yates-david-j-goodman-512dj10mb

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 512
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

حل المسائل نظریه صف مدرس یزدی

حل المسائل نظریه صف

نویسندگان: مدرس یزدی

این حل المسائل به صورت گردآوری شده می باشد. بخش هایی از آن به صورت فایل پی دی اف و بخش هایی به شکل عکس می باشد.

مشخصات کتاب

فرمت PDF & JPEG
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***

حل المسائل کتاب آمار و احتمالات مهندسی نعمت اللهی

حل المسائل کتاب آمار و احتمالات مهندسی

نویسندگان: نادر نعمت اللهی

این حل المسائل به صورت عکس می باشد و تمرینات فصل های 2، 3، 4 و 5 را پوشش می دهد

مشخصات کتاب

فرمت JPEG
تعداد صفحات ….
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for John E. Freund’s Mathematical Statistics – Irwin Miller, Marylees Miller

حل المسائل کتاب آمار ریاضیاتی جان فروند – ویرایش هفتم

Solution Manual for John E. Freund’s Mathematical Statistics with Applications 7th Edition

نویسندگان: Irwin Miller, Marylees Miller

 

Solution Manual for John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications 7th ed - Irwin Miller, Marylees Miller - 243pd16.3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 243
حجم فایل زیپ شده 16.3 مگابایت

***

John E. Freund’s Mathematical Statistics with Applications – Irwin Miller, Marylees Miller

کتاب آمار ریاضیاتی و کاربردهای جان فروند (به زبان فارسی) ایروین میلر – ویرایش هفتم و هشتم

John E. Freund’s Mathematical Statistics with Applications 7th and 8th ed edition

نویسندگان: Irwin Miller, Marylees Miller

این مجموعه دارای سه کتاب هست. ویرایش 7 و 8 به زبان انگلیسی هست و یک کتاب دیگر به زبان فارسی می باشد.

John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications 8th ed - Irwin Miller, Marylees Miller - 477pd6mb

 

مشخصات کتاب فارسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 803
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 477
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 634
حجم فایل زیپ شده 31 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Statistics – Douglas Montgomery, George Runger

حل المسائل کتاب آمار مهندسی مونتگومری – ویرایش چهارم

Solution Manual for Engineering Statistics, 4th Edition

نویسندگان: Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma F. Hubele

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 356
حجم فایل زیپ شده 3.3 مگابایت

***

Interpolation and Approximation by Polynomials – George Phillips

کتاب درون یابی و تقریب به وسیله چندجمله ای های جورج فیلیپس

Interpolation and Approximation by Polynomials

نویسندگان: George M. Phillips

 

Interpolation and Approximation by Polynomials -  George M. Phillips - 327pd2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 327
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Engineering Statistics – Douglas Montgomery, George Runger

کتاب آمار مهندسی داگلاس مونتگومری – ویرایش 5

Engineering Statistics, 5th Edition

نویسندگان: Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma F. Hubele

 

Engineering Statistics, 5th Edition - Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma F. Hubele - 546pd6mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 546
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Solution Manual for Statistics for Management – Richard Levin, David Rubin

حل المسائل کتاب آمار برای مدیریت لوین

Solution Manual for Statistics for Management

نویسندگان: Richard I. Levin, David S. Rubin

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 359
حجم فایل زیپ شده 21 مگابایت

***