بایگانی دسته: فیزیک

Environmental Radioactivity and Emergency Preparedness – Mats Isaksson, Christopher Rääf

 

کتاب رادیواکتیویته محیطی و آمادگی های اورژانسی

Environmental Radioactivity and Emergency Preparedness

نویسندگان: Mats Isaksson, Christopher L. Rääf

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 614
حجم فایل زیپ شده 117 مگابایت

***

Engineering Graphics, Theoretical Foundations of Engineering Geometry for Design – Aleksandr Yurievich Brailov

 

کتاب مهندسی گرافیک برایلو

Engineering Graphics, Theoretical Foundations of Engineering Geometry for Design

نویسندگان: Aleksandr Yurievich Brailov

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 347
حجم فایل زیپ شده 11.6 مگابایت

***

Confectionery and Chocolate Engineering- Ferenc Mohos

 

کتاب مهندسی قنادی و شکلات – ویرایش دوم

Confectionery and Chocolate Engineering, principles and applications 2nd ed

نویسندگان: Ferenc Á. Mohos

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 17.9 مگابایت

***

Acoustic Emission – Zinoviy Nazarchuk, Valentyn Skalskyi

کتاب گسیل صوتی، متدولوژی و کاربرد

Acoustic Emission, Methodology and Application

نویسندگان: Zinoviy Nazarchuk, Valentyn Skalskyi, Oleh Serhiyenko

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 294
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Time-Harmonic Electromagnetic Fields – Roger Harrington

کتاب میدان های الکترومغناطیسی متغیر با زمان روگر هارینگتون – ویرایش دوم

Time-Harmonic Electromagnetic Fields 2nd Edition

نویسندگان: Roger F. Harrington

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 496
حجم فایل زیپ شده 14.7 مگابایت

***

The Oxford Solid State Basics – Steven Simon

کتاب مبانی حالت جامد آکسفورد استیون سیمون – ویرایش اول

The Oxford Solid State Basics 1st Edition

نویسندگان: Steven H. Simon

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 305
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Time-Harmonic Electromagnetic Fields – Roger Harrington

حل المسائل کتاب میدان الکترومغناطیس متغییر با زمان روگر هارینگتون – ویرایش دوم

Solution Manual for Time-Harmonic Electromagnetic Fields 2nd Edition

نویسندگان: Roger F. Harrington

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 134
حجم فایل زیپ شده 2.97 مگابایت

***

Solution Manual for The Oxford Solid State Basics – Steven Simon

حل المسائل کتاب مبانی فیزیک حالت جامد آکسفورد استیون سیمون – ویرایش اول

Solution Manual for The Oxford Solid State Basics 1st Edition

نویسندگان: Steven H. Simon

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 199
حجم فایل زیپ شده 2.01 مگابایت

***

Solution Manual for Quantum Field Theory – Mark Allen Srednicki

حل المسائل کتاب نظریه میدان کوانتومی سردنیکی

Solution Manual for Quantum Field Theory

نویسندگان: Mark Allen Srednicki

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 169
حجم فایل زیپ شده 829 کیلوبایت

***