بایگانی دسته: فیزیک پایه

Physics with Answers – Andrew King, Oded Regev

کتاب فیزیک به همراه جواب آندره کینگ، 500 مسئله به همراه جواب

Physics with Answers, 500 Problems and Solutions – Andrew R. King, Oded Regev, O. Regev

نویسندگان: Andrew R. King, Oded Regev, O. Regev

 

Physics with Answers, 500 Problems and Solutions - Andrew R. King, Oded Regev, O. Regev - 254pd11mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 254
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

***

Cambridge Problems in Physics – Dendy, Robert Tuffnell

کتاب مسائل فیزیک کمبریج دندی به همراه راهنمای حل

Cambridge Problems in Physics and Advice on Solutions

نویسندگان: P P Dendy, Robert Tuffnell, C H B Mee

 

Cambridge Problems in Physics and Advice on Solutions - P P Dendy, Robert Tuffnell, C H B Mee - 215dj1mb

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 215
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Solution Manual to Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics – Raymond Serway, John Jewett

حل المسائل کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان سروی – ویراست ششم و نهم

توضیح اینکه در ویرایش ششم اسم کتاب “Instructor’s Solution Manual to Physics for Scientists and Engineers” می باشد و شامل فیزیک مدرن نمی باشد

همچنین حل المسائل ویرایش ششم دو جلدی می باشد.

Instructor’s Solution Manual to Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics

نویسندگان: Raymond A. Serway, John W. Jewett

 

Instructor's Solution Manual for Physics For Scientists And Engineers 6th ed - vol1 - Raymond A. Serway, John W. Jewett -664pd10mb

 

مشخصات حل المسائل ویراست ششم جلد اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 664
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست ششم جلد دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 626
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت
 مشخصات حل المسائل ویراست نهم
فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 94 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Physics by Halliday

مجموعه حل المسایل کتاب مبانی فیزیک هالیدی (شامل ویرایش های 6،7،8،9،10)

Solution Manual for Fundamentals of Physics

نویسنده : David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

این مجموعه شامل شش کتاب حل المسایل می باشد که قابل استفاده با تمامی کتاب های هالیدی موجود می باشد.در این دو کتاب کلیه مسایل مربوط به 44 فصل هالیدی ( کل چهار کتا فیزیک هالیدی) حل شده است.در ضمن این کتابها با تمامی ویرایش های کتاب هالیدی همخوانی دارند.

کتاب اول: حل المسایل مخصوص ویرایش 9 می باشد که 1643 صفحه دارد و حجمش 11.8 مگابایت است.
کتاب دوم : سازگار با تمام کتاب ها می باشد که 4204 صفحه دارد و حجمش 11 مگابایت می باشد.
کتاب سوم: حل المسائل ویراست ۱۰ کتاب فیزیک پایه هالیدی(آخرین ویراست) هستش و حجم 24 مگابایتی دارد.
کتاب چهارم : حل المسائل دیگری برای ویرایش هشت که تنها برخی مسائل را دارا است.
کتاب پنجم : حل المسائل ویرایش هفتم که برای هر فصل فایل pdf جداگانه ای دارد و حجمش تقریبا 21 مگابایت می باشد
کتاب ششم : حل المسائل ویرایش ششم کتاب هالیدی که 4345 صفحه است و تقریبا 17 مگابایت می باشد.

***

Solution Manual for The Language of Physics – John Cullerne, Anton Machacek

حل المسائل زبان فیزیک کولرن

Solution Manual for The Language of Physics, A Foundation for University Study

نویسندگان: John P. Cullerne, Anton Machacek

Solution Manual for The Language of Physics, A Foundation for University Study-John P. Cullerne, Anton Machacek-44pd0.5mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 44
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

The Language of Physics A Foundation for University Study by John Cullerne, Anton Machacek

کتاب زبان فیزیک کولرن

The Language of Physics, A Foundation for University Study

نویسندگان: John P. Cullerne, Anton Machacek

The Language of Physics, A Foundation for University Study-John P. Cullerne, Anton Machacek-208pd1mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 208
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight

کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان نایت

Physics for Scientists and Engineers 3rd ed

نویسندگان:Randall D. Knight

Physics for Scientists and Engineers 3rd ed -Randall D. Knight-1375pd41mb


مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 1375
حجم فایل زیپ شده 41مگابایت

Instructor’s Solutions Manual to Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight

حل المسائل کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان

Instructor’s Solutions Manual to Physics for Scientists and Engineers 3rd ed

نویسندگان:Randall D. Knight

Instructor's Solutions Manual to Physics for Scientists and Engineers 3rd ed -Randall D. Knight-1271pd66mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1271
حجم فایل زیپ شده 66مگابایت

University Physics with Modern Physics by Wolfgang Bauer,Gary Westfall

کتاب فیزیک دانشگاهی با فیزیک جدید بایور

University Physics with Modern Physics, 1st Edition

نویسندگان:Wolfgang Bauer, Gary D. Westfall

University Physics with Modern Physics, 1st Edition-Wolfgang Bauer, Gary D. Westfall-1472pd90mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1472
حجم فایل زیپ شده 90 مگابایت

Physics – Douglas Giancoli

کتاب فیزیک: اصول و کاربردهای داگلاس جیانکولی – ویراست هفتم

Physics: Principles with Applications-7th Edition

نویسندگان:Douglas C. Giancoli

Physics, Principles with Applications (7th Edition) - Douglas C. Giancoli - 1088pd51mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1088
حجم فایل زیپ شده 55 مگابایت