بایگانی دسته: الکترومغناطیس

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

این حل المسائل فصل های 2، 3، 4، 5 و 6 را شامل می شود

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 20.1 مگابایت

***

مبانی الکترومغناطیس احمد صفایی

مبانی الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

 

mabani-electromagnetic-safaei-farsi-393pd56-5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 393
حجم فایل زیپ شده 56.5 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – Nannapaneni Narayana Rao

حل المسائل کتاب مبانی الکترومغناطیس مهندسی رائو – ویرایش ششم

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – 6th Edition

نویسندگان: Nannapaneni Narayana Rao

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 786
حجم فایل زیپ شده 19.2 مگابایت

***

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory – Bakshi

حل المسائل کتاب نظریه میدان الکترومغناطیسی Bakshi

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory

نویسندگان: A.V. Bakshi, U.A. Bakshin

 

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory - A.V. Bakshi, U.A. Bakshi - 212pd

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 212
حجم فایل زیپ شده 2.9 مگابایت

***

Mathematical Foundations for Electromagnetic Theory – Donald Dudley

کتاب مبانی ریاضیاتی نظریه الکترومغناطیس دونالد دادلی

Mathematical Foundations for Electromagnetic Theory

نویسندگان: Donald G. Dudley

 

Mathematical Foundations for Electromagnetic Theory - Donald G. Dudley - 264dj2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 264
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Electromagnetic Field Theory – Bakshi

کتاب نظریه میدان الکترومغناطیسی Bakshi

Electromagnetic Field Theory

نویسندگان: A.V. Bakshi, U.A. Bakshi

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 725
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

***

Solution Manual for Electromagnetic Fields and Waves – Magdy Iskander

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس میدانها و امواج اسکندر

Solution Manual for Electromagnetic Fields and Waves

نویسندگان: Magdy F. Iskander

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 185
حجم فایل زیپ شده 6.4 مگابایت

***

Engineering Electromagnetic Fields and Waves – Carl Johnk

کتاب الکترومغناطیس مهندسی،میدان ها و امواج Johnk

Engineering Electromagnetic Fields and Waves, 2nd Edition

نویسندگان: Carl T. A. Johnk

 

Engineering Electromagnetic Fields and Waves, 2nd Edition - Carl T. A. Johnk - 638pd38mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 633
حجم فایل زیپ شده 38 مگابایت

***

Fundamentals of Electromagnetics with Engineering Applications – Stuart Wentworth

کتاب مبانی الکترومغناطیس به همراه کاربردهای مهندسی ونت ورس

Fundamentals of Electromagnetics with Engineering Applications

نویسندگان: Stuart Wentworth

 

Fundamentals of Electromagnetics with Engineering Applications - Stuart M. Wentworth - 598pd46mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 598
حجم فایل زیپ شده 46 مگابایت

***

Solutions Manual for Classical Electromagnetic Radiation by Mark Heald, Jerry Marion

حل المسائل کتاب تابش های الکترومغناطیسی کلاسیکی هیلد

Solutions Manual for Classical Electromagnetic Radiation 3rd ed

نویسندگان: Mark A. Heald, Jerry B. Marion

Solutions Manual for Classical Electromagnetic Radiation 3rd ed-Mark A. Heald, Jerry B. Marion-149pd25mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 149
حجم فایل زیپ شده 25 مگابایت