بایگانی دسته: الکترومغناطیس

Time-Harmonic Electromagnetic Fields – Roger Harrington

کتاب میدان های الکترومغناطیسی متغیر با زمان روگر هارینگتون – ویرایش دوم

Time-Harmonic Electromagnetic Fields 2nd Edition

نویسندگان: Roger F. Harrington

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 496
حجم فایل زیپ شده 14.7 مگابایت

***

Solution Manual for Time-Harmonic Electromagnetic Fields – Roger Harrington

حل المسائل کتاب میدان الکترومغناطیس متغییر با زمان روگر هارینگتون – ویرایش دوم

Solution Manual for Time-Harmonic Electromagnetic Fields 2nd Edition

نویسندگان: Roger F. Harrington

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 134
حجم فایل زیپ شده 2.97 مگابایت

***

Solution Manual for Field Theory – Bakshi

حل المسائل کتاب نظریه میدان بکشی

Solution Manual for Field Theory

نویسندگان: U. A. Bakshi, A. V. Bakshi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 201
حجم فایل زیپ شده 3.9 مگابایت

***

Solution Manual for Continuum Electromechanics – James Melcher

حل المسائل کتاب الکترومکانیک پیوسته ملچر

Solution Manual for Continuum Electromechanics

نویسندگان: James R. Melcher

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 438
حجم فایل زیپ شده 22.3 مگابایت

***

Solution Manual for Electromagnetic Fields and Energy – Hermann Haus, James Melcher

حل المسائل کتاب انرژی و میدان های الکترومغناطیسی هرمان هائوس

Solution Manual for Electromagnetic Fields and Energy

نویسندگان: Hermann A. Haus, James R. Melcher

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 379
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Electromagnetic Fields and Energy – Hermann Haus, James Melcher

کتاب میدان ها و انرژی الکترومغناطیسی هرمان هائوس

Electromagnetic Fields and Energy

نویسندگان: Hermann A. Haus, James R. Melcher

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 863
حجم فایل زیپ شده 7.8 مگابایت

***

[_link id=”33535″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”blue”]

Solution Manual for High-Frequency Magnetic Components – Marian Kazimierczuk

حل المسائل کتاب اجزای مغناطیسی فرکانس بالا Kazimierczuk – ویرایش دوم

Solution Manual for High-Frequency Magnetic Components 2nd ed

نویسندگان: Marian Kazimierczuk

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.3

***

High-Frequency Magnetic Components – Marian Kazimierczuk

کتاب اجزای مغناطیسی فرکانس بالا Kazimierczuk – ویرایش دوم

High-Frequency Magnetic Components, Second Edition

نویسندگان: Marian Kazimierczuk

high-frequency-magnetic-components-second-edition-marian-kazimierczuk-756pd12mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 756
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

***

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

این حل المسائل فصل های 2، 3، 4، 5 و 6 را شامل می شود

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 20.1 مگابایت

***

مبانی الکترومغناطیس احمد صفایی

مبانی الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

 

mabani-electromagnetic-safaei-farsi-393pd56-5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 393
حجم فایل زیپ شده 56.5 مگابایت

***