بایگانی دسته: الکترومغناطیس

Solution Manual for High-Frequency Magnetic Components – Marian Kazimierczuk

حل المسائل کتاب اجزای مغناطیسی فرکانس بالا Kazimierczuk – ویرایش دوم

Solution Manual for High-Frequency Magnetic Components 2nd ed

نویسندگان: Marian Kazimierczuk

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.3

***حل المسائل اجزای 

High-Frequency Magnetic Components – Marian Kazimierczuk

کتاب اجزای مغناطیسی فرکانس بالا Kazimierczuk – ویرایش دوم

High-Frequency Magnetic Components, Second Edition

نویسندگان: Marian Kazimierczuk

high-frequency-magnetic-components-second-edition-marian-kazimierczuk-756pd12mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 756
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

***

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

حل المسائل الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

این حل المسائل فصل های 2، 3، 4، 5 و 6 را شامل می شود

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 20.1 مگابایت

***

مبانی الکترومغناطیس احمد صفایی

مبانی الکترومغناطیس دکتر صفایی

نویسندگان: دکتر احمد صفایی

 

mabani-electromagnetic-safaei-farsi-393pd56-5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 393
حجم فایل زیپ شده 56.5 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – Nannapaneni Narayana Rao

حل المسائل کتاب مبانی الکترومغناطیس مهندسی رائو – ویرایش ششم

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – 6th Edition

نویسندگان: Nannapaneni Narayana Rao

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 786
حجم فایل زیپ شده 19.2 مگابایت

***

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory – Bakshi

حل المسائل کتاب نظریه میدان الکترومغناطیسی Bakshi

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory

نویسندگان: A.V. Bakshi, U.A. Bakshi

 

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory - A.V. Bakshi, U.A. Bakshi - 212pd

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 212
حجم فایل زیپ شده 2.9 مگابایت

***

Mathematical Foundations for Electromagnetic Theory – Donald Dudley

کتاب مبانی ریاضیاتی نظریه الکترومغناطیس دونالد دادلی

Mathematical Foundations for Electromagnetic Theory

نویسندگان: Donald G. Dudley

 

Mathematical Foundations for Electromagnetic Theory - Donald G. Dudley - 264dj2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 264
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Electromagnetic Field Theory – Bakshi

کتاب نظریه میدان الکترومغناطیسی Bakshi

Electromagnetic Field Theory

نویسندگان: A.V. Bakshi, U.A. Bakshi

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 725
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

***

Solution Manual for Electromagnetic Fields and Waves – Magdy Iskander

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس میدانها و امواج اسکندر

Solution Manual for Electromagnetic Fields and Waves

نویسندگان: Magdy F. Iskander

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 185
حجم فایل زیپ شده 6.4 مگابایت

***

Engineering Electromagnetic Fields and Waves – Carl Johnk

کتاب الکترومغناطیس مهندسی،میدان ها و امواج Johnk

Engineering Electromagnetic Fields and Waves, 2nd Edition

نویسندگان: Carl T. A. Johnk

 

Engineering Electromagnetic Fields and Waves, 2nd Edition - Carl T. A. Johnk - 638pd38mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 633
حجم فایل زیپ شده 38 مگابایت

***