بایگانی دسته: نظریه گروه

Group Theory – Mildred Dresselhaus, Gene Dresselhaus

کتاب نظریه گروه و کاربرد ها در فیزیک و حالت جامد درسلهاس – ویرایش اول

Group Theory, Application to the Physics of Condensed Matter 1st ed

نویسندگان: Mildred S. Dresselhaus, Gene Dresselhaus, Ado Jorio

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Problems and solutions in group theory for physicists by Zhong

 کتاب مسائل در نظریه گروه برای فیزیکدانان ژوانگ

Problems and solutions in group theory for physicists

نویسندگان: Zhong-Qi Ma, Xiao-Yan Gu

download Problems and solutions in group theory for physicists by Zhong-Qi Ma, Xiao-Yan Gu

 کتاب مسائل در نظریه گروه برای فیزیکدانان زوانگ  Problems and solutions in group theory for physicists  نویسندگان: Zhong-Qi Ma, Xiao-Yan Gu

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 474
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

 

 

Elements of Group Theory for Physicists by Joshi

 دانلود كتاب مبانی نظریه گروه ها برای فیزیکدانان جوشی

Elements of Group Theory for Physicists

نویسنده: Joshi

کتاب نظریه گروه جوشی به عنوان مرجع اصلی درس نظریه گروهها معرفی می شود

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 305
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

 

 

Group Theory and its Application to Physical Problems – Morton Hamermesh

کتاب نظریه گروه و کاربردهایش در مسائل فیزیکی

Group Theory and its Application to Physical Problems

نویسنده: Morton Hamermesh

 

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 506
حجم فایل زیپ شده 7.62 مگابایت

 

Groups and Symmetries , from Finite Groups to Lie Groups by Yvette Kossman–Schwarzbach

کتاب گروه ها و تقارن ها

از گروه های معین تا جبر لی

Groups and Symmetries , from Finite Groups to Lie Groups

نویسنده: Yvette Kossman–Schwarzbach

 

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 207
حجم فایل زیپ شده 2.18 مگابایت

 

Representation Theory of Finite Groups, Algebra and Arithmetic – Steven Weintraub

کتاب نظریه نمایش گروه های متناهی واینتراب

بررسی جبر و محاسبات گروه ها

Representation Theory of Finite Groups, Algebra and Arithmetic

نویسنده: Steven Weintraub

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 213
حجم فایل زیپ شده 1.3 مگابایت

 

The Atlas of Finite Groups – Robert Curtis ,Robert Wilson

کتاب نقشه گروه های متناهی (محدود)

The Atlas of Finite Groups

نویسندگان: Robert Curtis ,Robert Wilson

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 312
حجم فایل زیپ شده 2.54 مگابایت

 

Representations and Characters of Groups by Gordon James,Martin Liebeck

کتاب نمایش ها و ویژگی های گروه

Representations and Characters of Groups

نویسندگان: gordon james , martin liebeck


مشخصات کتاب
فرمت pdf
تعداد صفحات 466
حجم فایل زیپ شده 20.2 مگابایت

 

Lie groups, Lie algebras and some of their applications by Robert Gilmore

کتاب گروه لی و جبر لی و کابرد های آنها

Lie groups, Lie algebras and some of their applications

نویسنده: Robert Gilmore

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 626
حجم فایل زیپ شده 4.26 مگابایت

 

Lie Groups Lie Algebras and Representations an elementary introduction by Brian C.Hall

کتاب مقدمه ای بر گروه های لی و جبر لی برایان هال

Lie Groups Lie Algebras and Representations an elementary introduction

نویسنده : Brian C.Hall

 

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 355
حجم فایل زیپ شده 5.14 مگابایت

جهت دانلود فوري کليک کنيد

قيمت: 3400 تومان