بایگانی دسته: ریاضی فیزیک

Solution Manual for Manifolds, Tensors, and Forms – Paul Renteln

حل المسائل کتاب منیفلدها، تانسورها و فرم های پائول رنتلن

Solution Manual for Manifolds, Tensors, and Forms, An Introduction for Mathematicians and Physicists

نویسندگان: Paul Renteln

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 170
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Manifolds, Tensors and Forms – Paul Renteln

کتاب منیفلدها، تانسورها و فرم های رنتلن – مقدمه ای برای ریاضی دانان وفیزیکدانان

Manifolds, Tensors and Forms, An Introduction for Mathematicians and Physicists

نویسندگان: Paul Renteln

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 343
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Mathematica for Physics by Robert Zimmerman, Fredrick Olness

کتاب ریاضی برای فیزیک زیمرمن

Mathematica for Physics – 2nd ed

نویسندگان: Robert L. Zimmerman, Fredrick I. Olness

Mathematica for Physics - 2nd ed- Robert L. Zimmerman, Fredrick I. Olness - 665dj4mb

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 665
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Solution Manual for Mathematical Methods in the Physical Sciences – Mary Boas

حل المسائل کتاب روش های ریاضی در فیزیک مری بواس

Solution Manual for Mathematical Methods in the Physical Sciences

نویسنده: Mary L. Boas

 این مجموعه به صورت گردآوری شده است و همه مسائل را شامل نمی شود.

برای مشاهده شماره تمرینات حل شده اینجا کلیک کنید.

مشخصات فایل

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

 

Student Solution Manual for Mathematical Methods for Physics and Engineering by Riley, Hobson

حل المسائل کتاب روش ریاضیاتی برای فیزیک و مهندسی ریلی

  Student Solution Manual for Mathematical Methods for Physics and Engineering 3rd ed

نویسندگان:K. F. Riley, M. P. Hobson

Student Solution Manual for Mathematical Methods for Physics and Engineering 3rd ed - K. F. Riley, M. P. Hobson - 544pd3mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 544
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

ریاضی فیزیک آرفکن به زبان فارسی

کتاب ریاضی فیزیک آرفکن به زبان فارسی

Mathematical Methods for Physicists by Arfken

نویسندگان:Kenneth S. Krane

riazi fizik - farsi - arfken


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 101 مگابایت

Solution Manual for Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences – Riley, Hobson

حل المسائل کتاب روش های ریاضی در فیزیک رایلی – ویرایش دوم

Student Solution Manual for Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences

نویسندگان: K. F. Riley, M. P. Hobson

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 251
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences – Riley, Hobson

کتاب روش های ضروری ریاضی در فیزیک رایلی

Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences

نویسندگان: K. F. Riley, M. P. Hobson

 

Essential Mathematical Methods for the Physical Sciences - K. F. Riley, M. P. Hobson - 846pd6mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 846
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

Mathematical Methods for Physicists – Tai Chow

کتاب روش های ریاضی برای فیزیکدانان تای چو

Mathematical Methods for Physicists

نویسندگان: Tai L. Chow

کتاب روش های ریاضی برای فیزیکدانان تای چو Mathematical Methods for Physicists نویسندگان: Tai L. Chow

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 572
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

 

Methods of Theoretical Physics by Philip McCord Morse,Herman Feshbach

کتاب روشهای ریاضی فیزیک مورس و فشبک- جلد اول و دوم

Methods of Theoretical Physics – Vol 1and Vol 2

نویسندگان: Philip McCord Morse, Herman Feshbach

مطالعه این کتاب به دانشجویان فیزیک نظری و اخترفیزیک توصیه می شود.

کتاب روشهای ریاضی فیزیک مورس و فشبک- جلد اول و دوم  Methods of Theoretical Physics - Vol 1and Vol 2  نویسندگان: Philip McCord Morse, Herman Feshbach  مطالعه این کتاب به دانشجویان فیزیک نظری و اخترفیزیک توصیه می شود.

مشخصات جلد اول کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 1061
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

مشخصات جلد دوم کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 997
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت