بایگانی دسته: فیزیک جدید

Solution Manual for Concepts of Modern Physics – Arthur Beiser

حل المسائل کتاب مفاهیم فیزیک مدرن آرتور بایزر – ویرایش 6

Solution Manual for Concepts of Modern Physics 6th ed

نویسندگان: Arthur Beiser

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 145
حجم فایل زیپ شده 1.2 مگابایت

***

Solution Manual for Physics – Raymond Serway, John Jewett

حل المسائل کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان رایموند سروی – ویراست ششم، هشتم و نهم

Instructor’s Solution Manual to Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics

نویسندگان: Raymond A. Serway, John W. Jewett

توضیح اینکه در ویرایش ششم اسم کتاب “Instructor’s Solution Manual to Physics for Scientists and Engineers” می باشد و شامل فیزیک مدرن نمی باشد

همچنین حل المسائل ویرایش ششم دو جلدی می باشد. حل المسائل جلد اول ویرایش هشتم موجود می باشد.

Instructor's Solution Manual for Physics For Scientists And Engineers 6th ed - vol1 - Raymond A. Serway, John W. Jewett -664pd10mb

 

مشخصات حل المسائل ویراست ششم جلد اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 664
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست ششم جلد دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 626
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت
 مشخصات حل المسائل ویراست نهم
فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 94 مگابایت
 مشخصات حل المسائل ویراست هشتم – جلد اول
فرمت pdf
تعداد صفحات 418
حجم فایل زیپ شده 9.5 مگابایت

***

Concepts of Modern Physics – Arthur Beiser

کتاب مفاهیم فیزیک مدرن آرتور بایزر – ویرایش 6

Concepts of Modern Physics 6th edition

نویسندگان: Arthur Beiser

 

Concepts of Modern Physics 6th ed - Arthur Beiser - 542dj16mb

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 542
حجم فایل زیپ شده 16 مگابایت

***

Physics – Raymond Serway, John Jewett

کتاب فیزیک برای دانشمندان و مهندسان سروی (به همراه فیزیک مدرن) – ویرایش ششم، هشتم و نهم

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 8th and 9th ed

نویسندگان: Raymond A. Serway, John W. Jewett

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 9th ed - Raymond A. Serway, John W. Jewett - 1616pd50mb

مشخصات کتاب ویرایش نهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1616
حجم فایل زیپ شده 50 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1558
حجم فایل زیپ شده 50 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1377
حجم فایل زیپ شده 37 مگابایت

***

Modern Physics for Scientists and Engineers by Stephen Thornton, Andrew Rex

کتاب فیزیک مدرن مهندسان و دانشمندان تورنتن

Modern Physics for Scientists and Engineers 4th ed

نویسندگان: Stephen T. Thornton, Andrew Rex

Modern Physics for Scientists and Engineers 4th ed - Stephen T. Thornton, Andrew Rex - 688pd13mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 688
حجم فایل زیپ شده 13مگابایت

Modern physics by Paul Allen Tipler,Ralph Llewellyn

کتاب فیزیک جدید تیپلر

Modern physics 5th ed

نویسندگان:Paul Allen Tipler; Ralph A Llewellyn

Modern physics 5th ed -Paul Allen Tipler; Ralph A Llewellyn-758pd18mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 758
حجم فایل زیپ شده 18مگابایت

Solution Manual for Modern Physics – Paul Allen Tipler, Ralph Llewellyn

حل المسائل کتاب فیزیک جدید تیپلر ویراست ششم

Instructor’s Solutions Manual to Modern Physics 6th ed

نویسندگان:Paul Allen Tipler; Ralph A Llewellyn

Instructor's Solutions Manual to Modern Physics 6th ed -Paul Allen Tipler; Ralph A Llewellyn-353pd11mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 353
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت

University Physics with Modern Physics by Wolfgang Bauer,Gary Westfall

کتاب فیزیک دانشگاهی با فیزیک جدید بایور

University Physics with Modern Physics, 1st Edition

نویسندگان:Wolfgang Bauer, Gary D. Westfall

University Physics with Modern Physics, 1st Edition-Wolfgang Bauer, Gary D. Westfall-1472pd90mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1472
حجم فایل زیپ شده 90 مگابایت

Modern Physics by Kenneth Krane

کتاب فیزیک جدید کرن ویراست سوم

Modern Physics 3th ed

نویسندگان:Kenneth S. Krane

Modern Physics 3th ed - Kenneth S. Krane - 560pd20mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 560
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت

Solution Manual for University Physics – Wolfgang Bauer,Gary Westfall

حل المسائل کتاب فیزیک دانشگاهی با فیزیک مدرن ولفانگ بایور – ویرایش دوم

Instructor’s Solution Manuals to University Physics with Modern Physics, 2nd Edition

نویسندگان:Wolfgang Bauer, Gary D. Westfall

Instructor's Solution Manuals to University Physics with Modern Physics, 1st Edition-Wolfgang Bauer, Gary D. Westfall-1495pd30mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1495
حجم فایل زیپ شده 30 مگابایت