بایگانی دسته: فیزیک محاسباتی

Solution Manual Parallel and Distributed Computation Numerical Methods by Dimitri Bertsekas,John Tsitsiklis

حل المسائل کتاب موازی و توزیع محاسبات برتسکاس

Solution Manual Parallel and Distributed Computation, Numerical Methods

نویسندگان:Dimitri Bertsekas, John Tsitsiklis


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 95
حجم فایل زیپ شده 0.5مگابایت

Computational Physics by Nicholas Giordano,Hisao Nakanishi

کتاب فیزیک محاسباتی – ویرایش دوم

Computational Physics

نویسندگان: Nicholas J. Giordano, Hisao Nakanishi

 

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 560
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

 

 

Computational Electromagnetism Variational Formulations, Complementarity, Edge Elements by Alain Boss

کتاب فرومولاسیون تغییرات ، متمم و عناصر لبه الکترومغناطیس محاسباتی آلین بووس

Computational Electromagnetism Variational Formulations, Complementarity, Edge Elements

نویسنده: Alain Boss