بایگانی دسته: فیزیک محاسباتی

Solution Manual Parallel and Distributed Computation Numerical Methods by Dimitri Bertsekas,John Tsitsiklis

حل المسائل کتاب موازی و توزیع محاسبات برتسکاس

Solution Manual Parallel and Distributed Computation, Numerical Methods

نویسندگان:Dimitri Bertsekas, John Tsitsiklis


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 95
حجم فایل زیپ شده 0.5مگابایت

Computational Physics by Nicholas Giordano,Hisao Nakanishi

کتاب فیزیک محاسباتی – ویرایش دوم

Computational Physics

نویسندگان: Nicholas J. Giordano, Hisao Nakanishi

 

 

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 560
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

 

 

Computational Physics – Rubin Landau, Manuel Páez

کتاب فیزیک محاسباتی و حل مسائل با استفاده از کامپیوتر لاندائو

Computational Physics , Problem Solving with Computers

نویسندگان: Rubin H. Landau , Manuel J. Páez , Cristian

 

Computational Electromagnetism – Alain Boss

کتاب الکترومغناطیس محاسباتی آلین بوس

فرومولاسیون تغییرات ، متمم و عناصر لبه

Computational Electromagnetism: Variational Formulations, Complementarity, Edge Elements

نویسنده: Alain Boss