بایگانی دسته: فیزیک ذرات

Solution Manual for Statistical Physics of Particles – Mehran Kardar

حل المسائل کتاب فیزیک آماری ذرات مهران کاردار

  Solution Manual for Statistical Physics of Particles

نویسندگان:Mehran Kardar


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 215
حجم فایل زیپ شده 1.1 مگابایت

***

Statistical Physics of Fields by Mehran Kardar

کتاب فیزیک آماری میدانهای مهران کاردار

  Statistical Physics of Fields

نویسندگان:Mehran Kardar

Statistical Physics of Fields - Mehran Kardar - 370pd2mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 370
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

Solution Manual for Statistical Physics of Fields – Mehran Kardar

حل المسائل کتاب فیزیک آماری میدانهای مهران کاردار

  Solution Manual for Statistical Physics of Fields

نویسندگان:Mehran Kardar

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 184
حجم فایل زیپ شده 2.5مگابایت

***

Solution Manual for Particle Physics at the New Millennium by Byron Roe

حل المسائل کتاب فیزیک ذرات در هزاره نوین

Solution Manual for Particle Physics at the New Millennium

نویسندگان:Byron P. Roe


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 100
حجم فایل زیپ شده 3.5مگابایت

Particle Physics in the New Millennium by Guido Altarelli, Josip Trampetić, Julius Wess

کتاب فیزیک ذرات در هزاره نوین آلتارلی

Particle Physics in the New Millennium, Proceedings of the 8th Adriatic Meeting

نویسندگان:Guido Altarelli, Josip Trampetić, Julius Wess

Particle Physics in the New Millennium, Proceedings of the 8th Adriatic Meeting - Guido Altarelli, Josip Trampetić, Julius Wess - 367dj3mb
مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 367
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

Solution Manual for Introduction to Elementary Particles – David Griffiths

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر ذرات بنیادی گریفیتس – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction to Elementary Particles, 2nd Ed

نویسندگان:David Jeffery Griffiths


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 257
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

***

 

Introduction to Elementary Particles – David Griffiths

کتاب مقدمه ای بر ذرات بنیادی گریفیتس – ویرایش دوم

Introduction to Elementary Particles, 2nd Ed

نویسندگان:David Jeffery Griffiths

Introduction to Elementary Particles, 2nd Ed-David Jeffery Griffiths-469dj5mb
مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 469
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت

***

Gauge Theory of Elementary Particle Physics by Cheng

 کتاب نظریه پیمانه ای در فیزیک ذرات بنیادی چنگ – سوال و جواب

Gauge Theory of Elementary Particle Physics,Problems and Solutions

نویسنده: Ta-Pei Cheng

 کتاب مبانی مکانیک سیالات مونسون Fundamentals of fluid mechanics نویسنده: Bruce R. Munson, Alric P. Rothmayer, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 315
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Problems And Solutions On Atomic Nuclear And Particle Physics by Yung Kuo Lim

 کتاب مسائل در فیزیک اتمی، هسته ای و فیزیک ذرات

Problems And Solutions On Atomic Nuclear And Particle Physics

نویسنده: Yung-Kuo Lim

Problems And Solutions On Atomic Nuclear And Particle Physics by Yung-Kuo Lim

 کتاب سیستم های ارتباطی آنالوگ و دیجیتال Lathi  Modern Digital and Analog Communication Systems by Lathi  نویسنده: B. P. Lathi

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 727
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

 

 

Nanoparticles Nanocomposites Nanomaterials by Dieter Vollath

کتاب مواد نانو، نانوکامپوزیت ها و ذرات نانو

Nanoparticles, Nanocomposites, Nanomaterials , An Introduction for Beginners

نویسنده: Dieter Vollath

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 320
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت