بایگانی دسته: حل المسائل کتاب های فیزیکی

Solution Manual for Engineering Thermodynamics – Tarik Al-Shemmeri

حل المسائل کتاب مهندسی ترمودینامیک الشمری

Solution Manual for Engineering Thermodynamics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

solution-manual-for-engineering-thermodynamics-tarik-al-shemmeri-32pd0-8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 32
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Solution Manual for Heat Transfer – Jack Holman

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هولمن – ویرایش هشتم

Solution Manual for Heat Transfer 8th ed

نویسندگان: Jack P. Holman

این حل المسائل به زبان فارسی می باشد

 

solution-manual-for-heat-transfer-8th-ed-jack-p-holman-farsi-176pd10-5mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 176
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – Nannapaneni Narayana Rao

حل المسائل کتاب مبانی الکترومغناطیس مهندسی رائو – ویرایش ششم

Solution Manual for Elements of Engineering Electromagnetics – 6th Edition

نویسندگان: Nannapaneni Narayana Rao

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 786
حجم فایل زیپ شده 19.2 مگابایت

***

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب مکانیک آماری مک کواری

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald A. McQuarrie

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 54
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***

Solution Manual for Radiation Detection and Measurement – Glenn Knoll

حل المسائل کتاب آشکارسازی و اندازه گیری تشعشعات گلن نول – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Radiation Detection and Measurement 3rd and 4th edition

نویسندگان: Glenn F. Knoll

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 141
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 52
حجم فایل زیپ شده 2.4 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Heat Transfer – Vedat Arpaci, Ahmet Selamet

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر انتقال حرارت آرپاچی

Solution Manual for Introduction to Heat Transfer

نویسندگان: Vedat S. Arpaci, Ahmet Selamet, Shu-Hsin Kao

این مموعه فقط حل برخی مسائل را شامل می شود و کامل نیست

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Nuclear Engineering – John Lamarsh, Anthony Baratta

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی هسته ای لامارش – ویرایش سوم

Solution Manual for Introduction to Nuclear Engineering 3rd edition

نویسندگان: John R. Lamarsh, Anthony J. Baratta

این مجموعه به صورت فایل های گردآوری شده می باشد و همه مسائل کتاب را شامل نمی شود.

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 50.6 مگابایت

***

Solution Manual for Quantum Field Theory for the Gifted Amateur – Tom Lancaster, Stephen Blundell

حل المسائل کتاب نظریه میدان کوانتومی برای آماتورهای با استعداد لانکستر

Solution Manual for Quantum Field Theory for the Gifted Amateur

نویسندگان: Tom Lancaster, Stephen J. Blundell

 

این حل المسائل شامل حل برخی سوالات منتخب می باشد

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 34
حجم فایل زیپ شده 0.3 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Classical Mechanics – David Morin

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک کلاسیک دیوید مورین

Solution Manual for Introduction to Classical Mechanics with Problems and Solutions

نویسندگان: David Morin

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 168
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory – Bakshi

حل المسائل کتاب نظریه میدان الکترومغناطیسی Bakshi

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory

نویسندگان: A.V. Bakshi, U.A. Bakshin

 

Solution Manual for Electromagnetic Field Theory - A.V. Bakshi, U.A. Bakshi - 212pd

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 212
حجم فایل زیپ شده 2.9 مگابایت

***