بایگانی دسته: پلاسما

Fundamentals of Plasma Physics – Bittencourt

کتاب مبانی فیزیک پلاسمای بیتنکورت – ویرایش سوم

Fundamentals of Plasma Physics 3rd ed

نویسندگان: J. A. Bittencourt

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 679
حجم فایل زیپ شده 16.7 مگابایت

***

Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion – Francis Chen

کتاب مقدمات فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده فرانسیس چن – ویرایش دوم و سوم

Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion – 2nd and 4rd Edition

نویسنده: Francis F. Chen

این مجموعه شامل دو ویرایش از کتاب می باشد. ویرایش دوم به صورت اسکن شده می باشد.

introduction-to-plasma-physics-and-controlled-fusion-francis-f-chen-497pd12-3mb

مشخصات کتاب ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 421
حجم فایل زیپ شده 8.8 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 497
حجم فایل زیپ شده 12.3 مگابایت

***

جزوه فیزیک پلاسما الزهرا

جزوه دستنویس فیزیک پلاسما

تدریس شده توسط  دکتر حکیم پژوه در دانشگاه الزهرای تهران

 

درس فیزیک پلاسما جزو دروس اختیاری کارشناسی فیزیک می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

معادله ساها، حفاظ دبای، طول دبای، حرکت تک ذره در پلاسما، حرکت در میدان مغناطیسی غیر یکنواخت پلاسمایی، سرعت سوق در پلاسما، سرعت حرارتی پلاسما، آینه مغناطیسی، میدان های غیریکنواخت پلاسمایی، ثابت دی الکتریک پلاسمای کم بسامد، معادلات ماکسول، معادلات سیالی، امواج در پلاسما، نوسان الکترونی، امواج صوتی، امواج یون صوت، اعتبار تقریبی امواج یونی، فرکانس پلاسمای یونی، بررسی فشار در پلاسما، سرعت حرارتی الکترون ها، سرعت صوت در گاز خنثی، تقریب پلاسمایی، نوسان های الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی، امواج الکترواستاتیک یونی، امواج اکترومغناطیسی در پلاسما، عموق نفوذ موج در پلاسما، امواج غیرعادی، فرکانس قطع و تشدید، امواج هیدرومغناطیسی، معادله پاشندگی موج آلفین، موج مغناطوصوت

این جزوه مجموعا دارای 47 صفحه و حجم  حدوداً 19 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

ادامه خواندن جزوه فیزیک پلاسما الزهرا

Solution Manual for Steel Design – William Segui

حل المسائل کتاب طراحی فولاد Segui – ویرایش 4 و 5

Solution Manual for Steel Design 4 and 5th ed

نویسندگان: David J. Comer, Donald T. Comer

 

مشخصات کتاب ویرایش چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 416
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 596
حجم فایل زیپ شده 5.5 مگابایت

***

Steel Design – William Segui

کتاب طراحی فولاد Segui – ویرایش 5

Steel Design 5th ed

نویسندگان: William T. Segui

 

Steel Design 5th ed - William T. Segui - 768pd9mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 768
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Plasma Physics – Dendy

کتاب مقدمه ای بر فیزیک پلاسما دندی

Plasma Physics, An Introductory Course

نویسندگان: R. O. Dendy

 

Plasma Physics, An Introductory Course - R. O. Dendy - 516pd45mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 516
حجم فایل زیپ شده 45 مگابایت

***

Plasma physics and fusion energy by Jeffrey Freidberg

کتاب فیزیک پلاسما و انرژی همجوشی

Plasma physics and fusion energy

نویسندگان: Jeffrey P. Freidberg

Plasma physics and fusion energy -Jeffrey P. Freidberg - 691pd5mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 691
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت

Plasma Physics – Alexander Piel

کتاب فیزیک پلاسمای الکساندر پیل

Plasma Physics

نویسندگان: Alexander Piel

 


مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 409
حجم فایل زیپ شده 4.47 مگابایت

Surface Analysis-The Principal Techniques by John Vickerman,Ian Gilmore

کتاب آنالیز سطح-تکنیک های اصولی ویکرمن

Surface Analysis-The Principal Techniques-2nd ed

نویسندگان:  John C. Vickerman, Ian Gilmore

 کتاب آنالیز سطح-تکنیک های اصولی Vickerman  Surface Analysis-The Principal Techniques-2nd ed  نویسندگان:  John C. Vickerman, Ian Gilmore

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 674
حجم فایل زیپ شده 14مگابایت

Principles of Plasma Discharges and Materials Processing by Michael Lieberman,Allan Lichtenberg

کتاب اصول تخلیه پلاسما لیبرمن

Principles of Plasma Discharges and Materials Processing

نویسندگان : Michael Lieberman,Allan Lichtenberg