بایگانی دسته: مکانیک آماری

Statistical Mechanics – Donald McQuarrie

کتاب مکانیک آماری مک کواری

Statistical Mechanics

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

 

Statistical Mechanics - Donald A. McQuarrie - 657dj9mb

 

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 657
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب مکانیک آماری مک کواری

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald A. McQuarrie

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

این حل همه تمرینات کتاب را شامل نمی شود.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 54
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***

Solution Manual to Introduction to Modern Statistical Mechanics by David Chandler

حل المسائل کتاب مکانیک آماری مدرن چندلر

Solution Manual to Introduction to Modern Statistical Mechanics

نویسندگان:David Chandler

Solution Manual 2 Introduction to Modern Statistical Mechanics-David Chandler
مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 95
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

Solution manual for Fundamentals of statistical and thermal physics by Frederick Reif

حل المسائل کتاب فیزیک گرمایی و مکانیک آماری رایف

Solution manual for Fundamentals of statistical and thermal physics

نویسنده: Frederick Reif

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 131
حجم فایل زیپ شده 20.5 مگابایت

Solution Manual for Statistical Physics of Particles – Mehran Kardar

حل المسائل کتاب فیزیک آماری ذرات مهران کاردار

  Solution Manual for Statistical Physics of Particles

نویسندگان:Mehran Kardar


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 215
حجم فایل زیپ شده 1.1 مگابایت

***

Solution Manual for Statistical Physics of Fields – Mehran Kardar

حل المسائل کتاب فیزیک آماری میدانهای مهران کاردار

  Solution Manual for Statistical Physics of Fields

نویسندگان:Mehran Kardar

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 184
حجم فایل زیپ شده 2.5مگابایت

***

Introduction to Modern Statistical Mechanics by David Chandler

کتاب مقدمه ای بر مکانیک آماری مدرن چندلر

Introduction to Modern Statistical Mechanics

نویسندگان:David Chandler

Introduction to Modern Statistical Mechanics-David Chandler-286dj2mb
مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 286
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical Thermodynamics by Michel Le Bellac, Fabrice Mortessagne, George Batrouni

کتاب ترمودینامیک آماری تعادلی و غیر تعادلی بلاس

Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical Thermodynamics

نویسندگان:Michel Le Bellac, Fabrice Mortessagne, G. George Batrouni

Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical ThermodynamicsMichel Le Bellac, Fabrice Mortessagne, G. George Batrouni-634pd9mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 634
حجم فایل زیپ شده 9مگابایت

Statistical thermodynamics on surfaces and interfaces by Samuel Safran

کتاب ترمودینامیک آماری سطح و سطوح مشترک safran

Statistical thermodynamics on surfaces and interfaces

نویسندگان: Samuel Safran

کتاب ترمودینامیک آماری سطح و سطوح مشترک interfaces  Statistical thermodynamics on surfaces and interfaces  نویسندگان: Samuel Safran

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 288
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

 

34,000 ریال – لینک دانلود کتاب

Statistical mechanics by Keng Ma

کتاب مکانیک آماری شانگ کنگ ما

Statistical mechanics Shang

نویسندگان: Shang-keng Ma

کتاب آماری شانگ Keng Ma  Statistical mechanics Shang  نویسندگان: Keng Ma

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 578
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

 

34,000 ریال – لینک دانلود کتاب