بایگانی دسته: شبیه سازی و محاسبات عددی

در این دسته کتاب های راجع به محاسبات عددی و آموزش نرم افزار قرار می گیرد.

Solution Manual for Mathematical Modelling with Case Studies – Belinda Barnes, Glenn Fulford

حل المسائل مدل های ریاضیاتی بلیندا بارنز – ویرایش دوم

Solution Manual for Mathematical Modelling with Case Studies, Using Maple and MATLAB 2nd ed

نویسندگان: Belinda Barnes, Glenn Fulford

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 51
حجم فایل زیپ شده 682 کیلوبایت

***

Mathematical Modelling with Case Studies – Belinda Barnes, Glenn Fulford

کتاب مدلسازی ریاضی بلیندا بارنز – ویرایش دوم و سوم

Mathematical Modelling with Case Studies, Using Maple and MATLAB 2nd and 3rd ed

نویسندگان: Belinda Barnes, Glenn Fulford

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 360
حجم فایل زیپ شده 3.40 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 384
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Methods – Vedamurthy, Iyengar

حل المسائل کتاب روش های عددی ودامورتی

Solution Manual for Numerical Methods

نویسندگان: V.N. Vedamurthy, N. Iyengar

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 244
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Solution Manual for Data Structures – Puntambekar

حل المسائل کتاب ساختمان داده های پونتامبکار

Solution Manual for Data Structures

نویسندگان: A. A. Puntambekar

 

solution-manual-for-data-structures-a-a-puntambekar-20pd2-3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 20
حجم فایل زیپ شده 2.3 مگابایت

***

Solution Manual for Simply C# – Harvey Deitel, Paul Deitel

حل المسائل کتاب برنامه نویسی سی شارپ دیتل

Solution Manual for Simply C#, An Application-Driven Tutorial Approach

نویسندگان: Harvey M. Deitel, Paul Deitel, Tim Hoey, Cheryl H. Yaeger

 

solution-manual-for-simply-c-an-application-driven-tutorial-approach-harvey-m-deitel-paul-deitel-tim-hoey-cheryl-h-yaeger-668pd-8-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 668
حجم فایل زیپ شده 8.2 مگابایت

***

Solution Manual for Models of Computation – John Savage

حل المسائل کتاب مدل های محاسباتی جان ساواج – جلد اول

Solution Manual for Models of Computation (Volum I), Exploring the Power of Computing

نویسندگان: John E. Savage

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 113
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Models of Computation – John Savage

کتاب مدل های محاسباتی: بررسی قدرت محاسباتی جان ساواج

Models of Computation, Exploring the Power of Computing

نویسندگان: John E. Savage

 

models-of-computation-exploring-the-power-of-computing-john-e-savage-696pd7mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 696
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Solutions Manual to Accompany Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists – Steven Chapra

حل المسائل کتاب روش های عددی با نرم افزار متلب برای مهندسان استیون چاپرا

Solutions Manual to Accompany Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists

نویسندگان: Steven C. Chapra

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 236
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

***

Solution Manual for Discrete-Event System Simulation – Jerry Banks, John Carson

حل المسائل کتاب شبیه سازی رویداد گسسته جری بنکز – ویرایش سوم

Solution Manual for Discrete-Event System Simulation 3rd ed

نویسندگان: Jerry Banks, John Carson, Barry L. Nelson, David Nicol

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 70
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Applied Numerical Methods With MATLAB – Steven Chapra

کتاب روش های عددی با نرم افزار متلب برای مهندسان استیون چاپرا – ویرایش سوم

Applied Numerical Methods With MATLAB – for Engineers & Scientists, 3rd Edition

نویسندگان: Steven C. Chapra


 

Applied Numerical Methods With MATLAB - for Engineers & Scientists, 3rd Edition - Steven C. Chapra - 673pd8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

***