بایگانی دسته: شبیه سازی و محاسبات عددی

در این دسته کتاب های راجع به محاسبات عددی و آموزش نرم افزار قرار می گیرد.

Solution Manual for Numerical Methods – Vedamurthy, Iyengar

حل المسائل کتاب روش های عددی ودامورتی

Solution Manual for Numerical Methods

نویسندگان: V.N. Vedamurthy, N. Iyengar

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 244
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Solution Manual for Data Structures – Puntambekar

حل المسائل کتاب ساختمان داده های پونتامبکار

Solution Manual for Data Structures

نویسندگان: A. A. Puntambekar

 

solution-manual-for-data-structures-a-a-puntambekar-20pd2-3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 20
حجم فایل زیپ شده 2.3 مگابایت

***

Solution Manual for Simply C# – Harvey Deitel, Paul Deitel

حل المسائل کتاب برنامه نویسی سی شارپ دیتل

Solution Manual for Simply C#, An Application-Driven Tutorial Approach

نویسندگان: Harvey M. Deitel, Paul Deitel, Tim Hoey, Cheryl H. Yaeger

 

solution-manual-for-simply-c-an-application-driven-tutorial-approach-harvey-m-deitel-paul-deitel-tim-hoey-cheryl-h-yaeger-668pd-8-2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 668
حجم فایل زیپ شده 8.2 مگابایت

***

Solution Manual for Models of Computation – John Savage

حل المسائل کتاب مدل های محاسباتی جان ساواج – جلد اول

Solution Manual for Models of Computation (Volum I), Exploring the Power of Computing

نویسندگان: John E. Savage

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 113
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Models of Computation – John Savage

کتاب مدل های محاسباتی: بررسی قدرت محاسباتی جان ساواج

Models of Computation, Exploring the Power of Computing

نویسندگان: John E. Savage

 

models-of-computation-exploring-the-power-of-computing-john-e-savage-696pd7mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 696
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Solutions Manual to Accompany Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists – Steven Chapra

حل المسائل کتاب روش های عددی با نرم افزار متلب برای مهندسان استیون چاپرا

Solutions Manual to Accompany Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists

نویسندگان: Steven C. Chapra

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 236
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

***

Solution Manual for Discrete-Event System Simulation – Jerry Banks, John Carson

حل المسائل کتاب شبیه سازی رویداد گسسته جری بنکز – ویرایش سوم

Solution Manual for Discrete-Event System Simulation 3rd ed

نویسندگان: Jerry Banks, John Carson, Barry L. Nelson, David Nicol

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 70
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Applied Numerical Methods With MATLAB – Steven Chapra

کتاب روش های عددی با نرم افزار متلب برای مهندسان استیون چاپرا – ویرایش سوم

Applied Numerical Methods With MATLAB – for Engineers & Scientists, 3rd Edition

نویسندگان: Steven C. Chapra


 

Applied Numerical Methods With MATLAB - for Engineers & Scientists, 3rd Edition - Steven C. Chapra - 673pd8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

***

Numerical Linear Algebra and Applications – Biswa Nath Datta

کتاب جبر خطی عددی و کاربردهای بیسوانات داتا

Numerical Linear Algebra and Applications

نویسندگان: Biswa Nath Datta

 

Numerical Linear Algebra and Applications - Biswa Nath Datta - 342pd93mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 342
حجم فایل زیپ شده 93 مگابایت

***

Interpolation and Approximation by Polynomials – George Phillips

کتاب درون یابی و تقریب به وسیله چندجمله ای های جورج فیلیپس

Interpolation and Approximation by Polynomials

نویسندگان: George M. Phillips

 

Interpolation and Approximation by Polynomials -  George M. Phillips - 327pd2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 327
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***