بایگانی دسته: متلب

Solution Manual for Mathematical Modelling with Case Studies – Belinda Barnes, Glenn Fulford

حل المسائل مدل های ریاضیاتی بلیندا بارنز – ویرایش دوم

Solution Manual for Mathematical Modelling with Case Studies, Using Maple and MATLAB 2nd ed

نویسندگان: Belinda Barnes, Glenn Fulford

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 51
حجم فایل زیپ شده 682 کیلوبایت

***

Mathematical Modelling with Case Studies – Belinda Barnes, Glenn Fulford

کتاب مدلسازی ریاضی بلیندا بارنز – ویرایش دوم و سوم

Mathematical Modelling with Case Studies, Using Maple and MATLAB 2nd and 3rd ed

نویسندگان: Belinda Barnes, Glenn Fulford

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 360
حجم فایل زیپ شده 3.40 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 384
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Signals and Systems Using the Web and MATLAB – Edward Kamen, Bonnie Heck

حل المسائل کتاب مبانی سیگنال ها و سیستم های با استفاده وب و متلب کامن – ویرایش 3

Solution Manual for Fundamentals of Signals and Systems Using the Web and MATLAB 3rd ed

نویسندگان: Edward W. Kamen, Bonnie S Heck

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 433
حجم فایل زیپ شده 39.5 مگابایت

***

Solution Manual for Digital Signal Processing Using MATLAB – Vinay Ingle, John Proakis

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل – ویرایش 2

Solution Manual for Digital Signal Processing Using MATLAB 2nd ed

نویسندگان: Vinay K. Ingle, John G. Proakis

 

Solution Manual for Digital Signal Processing Using MATLAB 2nd ed - Vinay K. Ingle, John G. Proakis - 395pd3mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 395
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Fundamentals of Signals and Systems – Edward Kamen, Bonnie Heck

کتاب مبانی سیگنال ها و سیستم های کامن – استفاده وب  و متلب – ویرایش 3

Fundamentals of Signals and Systems: Using the Web and MATLAB 3rd ed

نویسندگان: Edward W. Kamen, Bonnie S Heck

 

Fundamentals of Signals and Systems Using the Web and MATLAB 3rd ed - Edward W. Kamen, Bonnie S Heck - 674pd52mb-

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 674
حجم فایل زیپ شده 52 مگابایت

***

Digital Signal Processing Using MATLAB – Vinay Ingle, John Proakis

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل – ویرایش 3

Digital Signal Processing Using MATLAB 3rd ed

نویسندگان: Vinay K. Ingle, John G. Proakis

Digital Signal Processing Using MATLAB 3rd ed - Vinay K. Ingle, John G. Proakis - 1414pd5mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1414
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Numerical Methods Using Matlab – John Mathews, Kurtis Fink

حل المسائل کتاب روش های عددی با استفاده از نرم افزار متلب ماتیوس – ویرایش 4

Solution Manual for Numerical Methods Using Matlab 4th ed

نویسندگان: John H. Mathews, Kurtis K. Fink

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 171
حجم فایل زیپ شده 10.6 مگابایت

***

Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB – Robert Schilling, Sandra Harris

کتاب مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب هریس

Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB

نویسندگان: Robert J. Schilling, Sandra L Harris

 Fundamentals of Digital Signal Processing Using MATLAB-Robert J. Schilling, Sandra L Harris-705pd20mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 705
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت

Solution Manual for MATLAB – Amos Gilat

حل المسائل کتاب متلب آموس گیلات

  Solution Manual to MATLAB, An Introduction with Applications 5th ed

نویسندگان:Amos Gilat


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 362
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

MATLAB by Amos Gilat

کتاب متلب و مقدمه ای بر کاربردهای گیلات

  MATLAB: An Introduction with Applications 5th ed

نویسندگان: Amos Gilat

MATLAB, An Introduction with Applications 5th ed - Amos Gilat-416pd10mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 416
حجم فایل زیپ شده 10مگابایت