بایگانی دسته: ترمودینامیک

Solution Manual for Heat and Mass Transfer – Kurt Rolle

حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت کورت روله – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat and Mass Transfer 2nd Ed

نویسندگان: Kurt Rolle

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 86
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

Solution Manual for Design and Optimization of Thermal Systems – Yogesh Jaluria

حل المسائل کتاب طراحی و بهینه سازی سیستم های گرمایشی جالوریا – ویرایش دوم

Solution Manual for Design and Optimization of Thermal Systems, Second Edition

نویسندگان: Yogesh Jaluria

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 199
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Design and Optimization of Thermal Systems – Yogesh Jaluria

کتاب طراحی و بهینه سازی سیستم های گرمایشی جالوریا – ویرایش دوم

Design and Optimization of Thermal Systems, Second Edition

نویسندگان: Yogesh Jaluria

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Thermodynamics – Tarik Al-Shemmeri

حل المسائل کتاب مهندسی ترمودینامیک الشمری

Solution Manual for Engineering Thermodynamics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

solution-manual-for-engineering-thermodynamics-tarik-al-shemmeri-32pd0-8mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 32
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Solution Manual for Basic And Applied Thermodynamics – Nag

حل المسائل کتاب ترمودینامیک ناگ

Solution Manual for Basic And Applied Thermodynamics

نویسندگان: P. Nag

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 265
حجم فایل زیپ شده 2.5 مگابایت

***

Engineering Thermodynamics – Tarik Al-Shemmeri

کتاب ترمودینامیک مهندسی الشمری

Engineering Thermodynamics

نویسندگان: Tarik Al-Shemmeri

 

engineering-thermodynamics-tarik-al-shemmeri-107pd4mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 107
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Basic And Applied Thermodynamics – P Nag

کتاب ترمودینامیک پایه و کاربردی ناگ

Basic And Applied Thermodynamics

نویسندگان: P Nag

 

basic-and-applied-thermodynamics-p-nag-781pd42mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 781
حجم فایل زیپ شده 42 مگابایت

***

Solution Manual for Heat Transfer – Jack Holman

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هولمن – ویرایش هشتم

Solution Manual for Heat Transfer 8th ed

نویسندگان: Jack P. Holman

این حل المسائل به زبان فارسی می باشد

 

solution-manual-for-heat-transfer-8th-ed-jack-p-holman-farsi-176pd10-5mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 176
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***

Statistical Mechanics – Donald McQuarrie

کتاب مکانیک آماری مک کواری

Statistical Mechanics

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

 

Statistical Mechanics - Donald A. McQuarrie - 657dj9mb

 

مشخصات کتاب

فرمت DJVU
تعداد صفحات 657
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب مکانیک آماری مک کواری

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald A. McQuarrie

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

این حل همه تمرینات کتاب را شامل نمی شود.

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 54
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***