بایگانی برچسب: آنالیز

Solution Manual for Foundations of Analysis – Joseph Taylor

حل المسائل کتاب مبانی آنالیز جوزف تیلور

Solution Manual for Foundations of Analysis

نویسندگان: Joseph Taylor

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 70
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Solution Manual for Real Analysis – Elias Stein, Rami Shakarchi

حل المسائل کتاب آنالیز حقیقی الیاس اشتاین و شکرچی

Solution Manual for Real Analysis, Measure Theory, Integration and Hilbert Spaces

نویسندگان: Elias M. Stein, Rami Shakarchi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 112
حجم فایل زیپ شده 0.6 مگابایت

***

Solution Manual for Real Analysis – Halsey Royden, Patrick Fitzpatrick

حل المسائل کتاب آنالیز حقیقی رویدن

Solution Manual for Real Analysis

نویسندگان: Halsey Royden, Patrick Fitzpatrick

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 95
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Real Analysis – Elias Stein, Rami Shakarchi

کتاب آنالیز حقیقی- نظریه اندازه گیری الیاس اشتاین و رامی شکرچی

Real Analysis, Measure Theory, Integration and Hilbert Spaces

نویسندگان: Elias M. Stein, Rami Shakarchi

real-analysis-measure-theory-integration-and-hilbert-spaces-elias-m-stein-rami-shakarchi-423pd2mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 423
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Real Analysis – Halsey Royden, Patrick Fitzpatrick

کتاب آنالیز حقیقی رویدن – ویرایش چهارم

Real Analysis – 4th Edition

نویسندگان: Halsey Royden, Patrick Fitzpatrick

real-analysis-4th-edition-halsey-royden-patrick-fitzpatrick-516pd7mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 516
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Analysis – Kenneth Ross

حل المسائل کتاب آنالیز مقدماتی کنت راس – ویرایش دوم

Solution Manual for Elementary Analysis, The Theory of Calculus 2n ed

نویسندگان: Kenneth A. Ross

این حل المسائل شامل حل همه مسائل نمی باشد.

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 68
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Elementary Analysis – Kenneth Ross

کتاب آنالیز مقدماتی کنت راس – ویرایش دوم

Elementary Analysis, The Theory of Calculus 2nd ed

نویسندگان: Kenneth A. Ross

 

elementary-analysis-the-theory-of-calculus-2n-ed-kenneth-a-ross-422pd2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 422
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Solution Manual for Mathematical Analysis – Tom Apostol

حل المسائل کتاب آنالیز ریاضی آپستول

Solution Manual for Mathematical Analysis

نویسندگان: Tom M. Apostol

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 2.3 مگابایت

***

Mathematical Analysis – Tom Apostol

کتاب آنالیز ریاضیاتی آپوستل به زبان فارسی – ویرایش دوم

Mathematical Analysis, 2nd Edition 

نویسندگان: Tom M. Apostol

مترجم: ذکتر علی اکبر عالم زاده


این مجموعه شامل دو کتاب می باشد. یکی به زبان فارسی و یکی به زبان انگلیسی و هردو مربوط به ویرایش دوم می باشد.

Mathematical Analysis, 2n ApostolMathematical Analysis, Second Edition - Tom M. Apostol - 506pd8mb

 

مشخصات کتاب فارسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 763
حجم فایل زیپ شده 17 مگابایت

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 506
حجم فایل زیپ شده 8.8 مگابایت

***

Solution Manual for Understanding Analysis – Stephen Abbott

حل المسائل کتاب فهم آنالیز استفان ابوت  – ویرایش نهم

Instructors’ Solution Manual to Understanding Analysis 1st edition

نویسندگان: Stephen Abbott

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 159
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت