بایگانی برچسب: الکتریسیته

College Physics by Raymond Serway,Jerry Faughn,Chris Vuille

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی سروی – ویرایش نهم و دهم

توضیح اینکه ویرایش 10 هم تنها شامل جلد 1 می باشد.

College Physics – 9th and 10th edition

نویسندگان:  Raymond A. Serway, Jerry S Faughn, Chris Vuille

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی سروی - ویرایش نهم College Physics نویسندگان: Raymond A. Serway, Jerry S Faughn, Chris Vuille

College Physics 10th ed - Raymond A. Serway, Chris Vuille - 608pd45mb

مشخصات کتاب ویرایش 9

فرمت pdf
تعداد صفحات 1185
حجم فایل زیپ شده 37 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش 10 – جلد 1

فرمت pdf
تعداد صفحات 608
حجم فایل زیپ شده 45 مگابایت

 

Engineering Electromagnetics by William Hayt,John Buck

 دانلود الکترومغناطیس مهندسی هایت – ویرایش هشتم

Engineering Electromagnetics

نویسنده: William Hayt, John Buck

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 614
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

 

 

Fundamentals of magnetism by Mathias Getzlaff

 دانلود كتاب مبانی مغناطیس گتزالف

Fundamentals of magnetism

نویسنده: Mathias Getzlaff

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 384
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

 

 

فیزیک هالیدی جلد الکتریسیته و مغناطیس به زبان فارسی

 کتاب فیزیک هالیدی ویرایش هشتم جلد دوم ( الکتریسیته و مغناطیس) به زبان فارسی

Fundamentals of Physics – Electricity and Magnetism

نویسندگان: Robert Resnick, Jearl Walker, and David Halliday


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 441
حجم فایل زیپ شده 17.7 مگابایت

 

 

Maxwell Equations and the Principles of Electromagnetism – Richard Fitzpatrick

کتاب معادلات ماکسول و مبانی الکترومغناطیس فیتزپاتریک

Maxwell Equations and the Principles of Electromagnetism

نویسنده: Richard Fitzpatrick

 

Electricity and Magnetism – Munir Nayfeh and Morton Brussel

کتاب الکتریسیته و مغناطیس نایفه

Electricity and Magnetism

نویسندگان: Munir H. Nayfeh and Morton K. Brussel

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 639
حجم فایل زیپ شده 20.2 مگابایت

***