بایگانی برچسب: حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال Hughes Hallett

Solutions Manual for Applied Calculus – Deborah Hughes-Hallett, Patti Frazer Lock

حل المسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال کاربردی هوگش هالت – ویرایش 4

Solutions Manual for Applied Calculus

نویسندگان: Deborah Hughes-Hallett, Patti Frazer Lock, Andrew M. Gleason, Daniel E. Flath, Sheldon P. Gordon, David O. Lomen, David Lovelock, William G. McCallum, Brad G. Osgood, Andrew Pasquale, Jeff Tecosky-Feldman, Joseph Thrash, Karen R. Rhea, Thomas W. Tucker


 

Solutions Manual for Applied Calculus - Deborah Hughes-Hallett, Patti Frazer Lock, Andrew M. Gleason

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 415
حجم فایل زیپ شده 3.3 مگابایت

***

Solution Manual for Calculus, Single and Multivariable – Deborah Hughes-Hallett, Andrew Gleason

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال Hughes-Hallett یک و چند متغیره – ویرایش 6

Solution Manual for Calculus, Single and Multivariable 6th edition

نویسندگان: Deborah Hughes-Hallett, Andrew M. Gleason, William G. McCallum, Eric Connally, Daniel E. Flath, Selin Kalayci?glu, Brigitte Lahme, Patti Frazer Lock, David O. Lomen, David Lovelock, Guadalupe I. Lozano, Jerry Morris, David Mumford, Brad G. Osgood, Cody L. Patterson, Douglas Quinney, Karen R. Rhea, Adam H. Spiegler, Jeff Tecosky-Feldman, Thomas W. Tucker


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1879
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

***