بایگانی برچسب: حل تمرینات مهندسی مواد Askeland

Solution Manual for The Science and Engineering of Materials – Donald Askeland

حل المسائل کتاب علم مواد اسکلاند – ویرایش اول، دوم، سوم و چهارم

Solution Manual for The Science and Engineering of  Materials – 1st, 2nd, 3rd and 4th edition

نویسندگان: Donald R. Askeland

Solution Manual for The Science and Engineering of Materials 4th-Askeland

این مجموعه شامل چهار حل المسائل برای کتاب با مشخصات زیر می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 271
حجم فایل زیپ شده 14.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 662
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 126
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 662
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***